Hai người bạn đang nói chuyện với nhau/ một người nói với người kia:

“Hôm qua tao mới đi xăm”, và chìa tay trái ra cho bạn xem.

 “Tao xăm 4 chữ T ở tay trái, và 4 chữ Đ ở tay phải”

Người bạn kia hỏi:

“ Bộ mày điên hay sao mà lại đi xăm như vậy?”

Anh này trả lời:

“4 chữ T là: Tình, Tiền, Tù, Tội/ Còn 4 chữ Đ là Đụng đâu đánh đó”

Người bạn kia mới hỏi:

“Nếu mày gặp một tay giang hồ thì mày cắt nghĩa làm sao?”

Anh này bèn trả lời:

“Cái này có gì khó đâu, lúc đó tao sẽ bảo là: 4 chữ T là thương kẻ tàn tật, còn 4 chữ Đ là đang đau đừng đánh!”

…!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây