Ý cầu nguyện:

* Ý chung: Cầu cho Lễ Giáng sinh trở nên niềm hy vọng cho nhân loại: Xin cho việc Giáng sinh của Đấng Cứu Độ mang bình an và hy vọng đến cho tất cả mọi người thành tâm thiện chí.

* Truyền Giáo: Cầu cho cha mẹ: Xin cho các bậc cha mẹ là những người thật sự rao giảng Tin Mừng, truyền đạt cho con cái mình quà tặng quý báu là đức tin.

THỨ HAI: 01. 12. 2014
Mt 8, 5-11

“Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. (Mt 8,10).

Suy niệm: Khi Chúa Giêsu giảng xong bài giảng trên núi, Ngài liền đi vào thị trấn Ca-phác-na-um và ở đây Người chữa lành cho một đầy tớ của viên đại đội trưởng. Chúa Giêsu muốn cho mọi người kể cả lương dân thấy được sứ vụ cứu độ của mình. Đặc biệt là viên đại đội trưởng ông là người lương dân nhưng ông đặt hết niềm tin vào Chúa. Vì thế, ông đến xin Chúa chữa bệnh cho đầy tớ của mình bằng một lòng tin mạnh mẽ và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa Giêsu đã đáp lại lời kêu gọi của ông, vì niềm tin đơn sơ và tự phát. Noi gương viên sĩ quan ta hãy xin Chúa với một niềm tin đơn sơ nhưng hoàn toàn phó thác vào Chúa.

Sống lời Chúa: Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong đời con, để Ngài cứu chữa linh hồn và thân xác con. Amen

THỨ BA: 02. 12. 2014
Lc 10, 21-24

“Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi”. (Lc 10,22)

.

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người hèn mọn dốt nát nghe lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, tất cả chúng ta là những người thật có phúc vì biết Chúa Giêsu qua lời của Người nói và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh. Đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu nói cho chúng ta. Mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi lời của Người trong chính cuộc sống mỗi ngày. Ngõ hầu chúng ta xứng đáng được Chúa ban ơn, chúc lành, soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hoàn thiện và tiến vào nước trời.

Sống lời Chúa: Tạ ơn Chúa trong mọi lúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức để sống đơn sơ khó nghèo, khiêm nhường trước mặt Chúa để xứng đáng được Chúa ban ơn. Amen

THỨ TƯ : 03. 12. 2014

THÁNH MACCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Mc 16,15-20

“Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 20).

Suy niệm: Đặc tính của người môn đệ Chúa Kitô là được kêu gọi và sai đi. Vì thế người môn đệ không phải ra đi rao giảng theo ý mình nhưng là theo Ý Chúa và làm công việc của Chúa. Qua việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng ta nhận thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người và sự đồng hành của Chúa trên con đường rao giảng của các tông đồ.

Thánh Marcô đã nghe lời Chúa, sống lời Chúa và ghi lại đức tin của mình vào Đức Kitô như một cách thế truyền giáo với khả năng của mình. Qua Marcô, Chúa đã dùng phương tiện là chính con người ông mà mạc khải mầu nhiệm về Thiên Chúa. Cũng vậy mọi người Kitô hữu là những dụng cụ tốt trong bàn tay Thiên Chúa để loan báo tin mừng nếu mọi người để cho Chúa “toàn quyền” trên cuộc đời mình.

Sống Lời Chúa: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi loài được cứu chuộc. Thánh Marcô dùng khả năng biên soạn Tin Mừng để rao giảng. Xin cho chúng con biết dùng khả năng của mình, mà loan báo ơn cứu chuộc của Chúa.

THỨ NĂM: 04. 12. 2014
Mt 7,21.24-27

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7,24).

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay nhằm diễn tả giá trị của việc thực thi lời Chúa để được vào nước trời. Đức Giêsu ví với việc xây nhà. Xây dựng nhà cửa là một công việc hết sức quan trọng và được tượng trưng cho việc xây dựng cuộc đời. Điều này đã được thánh Gioan diễn tả: “ và thế gian đang qua đi cùng với sự đam mê của nó, còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại ” (1Ga2,17). Tâm tình và bầu khí của mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc lắng nghe lời Chúa và mau mắn đem ra thực hành trong đời sống thường ngày để xứng đáng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình.

Sống lời Chúa: Tỉnh thức và cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong tinh thần lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen

THỨ SÁU: 05. 12. 2014
Mt 9,27-31

“Thưa Ngài chúng tôi tin”. (Mt 9,28).

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù đã bày tỏ lòng tin của mình vào Đức Giêsu, dù họ không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng họ lại thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin, nên họ đã kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi thấy được và họ đã nói về Chúa Giêsu cho cả vùng. Chúng ta năng chạy đến với Ngài và xin Ngài mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Ngài.

Sống lời Chúa: Tin tưởng và chạy đến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Amen

THỨ BẢY: 06. 12. 2014
Mt 9,35-10,1,6-8

“Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Mt 9,37).

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đang cần những mục tử tốt lành chăm sóc, như mùa gặt đến rồi mà thợ gặt thì lại ít. Cảnh lầm than và bơ vơ của đám đông dân chúng cần thiết và cấp bách nên cần phải có các mục tử lành nghề chăm sóc. Chúa dạy các tông đồ phải xin chủ ruộng, bởi vì Chúa luôn luôn muốn mỗi người trong chúng ta ai cũng phải thông phần mối ưu tư truyền giáo bằng mọi cách phải đem Chúa đến cho người khác. Xin cho chúng ta làm việc tông đồ ở khắp mọi nơi với tâm nguyện phục vụ và đem tình thương của Chúa cho tất cả mọi người.

Sống lời Chúa: Làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem tình thương của Chúa đến cho mọi người bằng lòng mến yêu không biên giới. Amen

CHÚA NHẬT II MV: 07. 12. 2014
Mc 1,1-8

 “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”. (Mc 1,3)

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Gioan rao giảng và dọn đường để chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Khi Chúa đến Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta những công việc nhằm đưa chúng ta đến hạnh phúc mai sau. Muốn được như vậy chúng ta phải hết sức thực thi lời Chúa và luôn luôn hoán cải đời sống mình bằng chính những hành động cụ thể như Thánh Gioan đã kêu gọi. Hãy dọn tâm hồn bằng cách bỏ đi những ích kỷ kiêu ngạo trong con người của chúng ta. Ngõ hầu đưa chúng ta đến với Chúa. Mùa vọng là dịp thuận tiện để chúng ta ăn năn và dọn mình đón Chúa.

Sống lời Chúa: Lãnh nhận các Bí tích để đón Chúa.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa bằng chính những việc làm cụ thể như thánh Gioan đã dạy con. Amen

THỨ HAI: 08. 12. 2014
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1, 26 – 38

“Sứ Thần vào nhà Trinh Nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời chào ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29).

Suy niệm: Đứng trước một biến cố trọng đại, bất ngờ, Mẹ đã bối rối. Sự bối rối ấy không đến từ sự hoang mang nghi ngờ như trường hợp của ông Dacaria, nhưng đến từ sự nỗi băn khoăn muốn tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa. Phần chúng ta đứng trước những khó khăn xảy đến trong cuộc sống, thì hầu như chỉ biết than vãn, kêu trách Chúa, mà không biết tìm hiểu xem ý Chúa gì nơi tôi qua những biến cố ấy. Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi nhưng tôi đã không gặp được Ngài, không nghe được tiếng của Ngài. Lòng tôi vẫn khép kín.

Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy noi gương và bắt chước Mẹ: “Xin vâng, Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, nhờ lời bầu cử của Mẹ. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và biết xin vâng như Mẹ. Amen.

 

THỨ BA: 09. 12. 2014
Mt 18,12-14

“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. (Mt 18,14).

 

Suy niệm: Dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên, muốn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, nhất là với tội nhân được Thiên Chúa tha thứ và đem trở về với lòng đầy yêu thương. Quả thật Thiên Chúa không muốn bất cứ một ai trong chúng ta phải hư nát. Chỉ vì Ngài yêu thương từng người trong chúng ta, Người luôn ân cần săn sóc mỗi người. Vì thế, chúng ta cần phải xác tín hơn nữa về lòng yêu thương của Chúa. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta và cả tội nhân trở về với Thiên Chúa, từ đó khích lề chúng ta nhiệt thành hơn khi đến với tội nhân và dễ dàng chấp nhận họ.

Sống lời Chúa: Hãy tha thứ cho anh em mình.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen

THỨ TƯ: 10. 12. 2014
Mt 11,28-30

 “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11,29).

Suy niệm: Đây là kiểu nói của Chúa Giêsu với các tư thầy tư tế Do thái ngày xưa. Nhằm nói với những ai làm lớn thì phải phục vụ (Hc 51,31; Is 55,1; Ca 9,5). Ách và gánh của Chúa Giêsu là đạo lý và Tin Mừng cho mọi người biết rằng theo Chúa là phải hoàn toàn tin, khiêm nhường, hiền lành. “ Hãy học với tôi ” Chúa mời gọi mọi người trong chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì thế, để sống trọn vẹn niềm tin ấy thì ta hãy noi gương Chúa sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Và như vậy tâm hồn ta sẽ được nghĩ ngơi và bồi dưỡng, vì Ngài luôn bổ sức cho những ai biết chạy đến với Ngài.

Sống lời Chúa: tập sống Khiêm nhường và hiền lành

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết sống Khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã dạy con. Amen

THỨ NĂM: 11. 12. 2014
Mt 11,11-15

 “Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

Suy niệm: Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài muốn cho chúng ta thấy kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. Chúng ta thấy rằng, người Kitô hữu của chúng ta hơn Gioan. Bởi vì, Gioan sống vào thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, con chúng ta đang sống ở thời kỳ thực hiện ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin Mừng chưa hẳn là đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức nhận nại hy sinh, kiên trì và nổ lực không ngừng mỗi ngày.

Sống lời Chúa: Đem Lời Chúa cho mọi người xung quanh.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nỗ lực mỗi ngày để con thanh tẩy đời sống con, chuẩn bị đón Chúa vào Mùa Giáng Sinh sắp tới. Amen

THỨ SÁU: 12. 12. 2014
Mt 11,16-19

“Tôi phải ví thế hệ này với ai”. (Mt 11,16).

Suy niệm: Đức Giêsu vừa khen ngợi Gioan Tẩy Giả xong, Ngài nghĩ ngay đến các luật sĩ, biệt phái và những kẻ cứng lòng tin: “ Tôi phải ví thế hệ này với ai ” . khi đặt tâm tình của chúng ta vào bầu khí mùa vọng, chúng ta được kêu mời dọn lòng đón Chúa bằng cách hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, và quyết tâm trở về với Chúa trong vai trò là người con Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta biết sống niềm tin, nghe lời Ngài và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.

Sống lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: tin có sự sống đời sau để con chuẩn bị cuộc sống đời này cho tốt đẹp trong mùa vọng này. Amen

THỨ BẢY: 13. 12. 2014
Mt 17,10-13

 “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).

Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng cho Đức Kitô thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “ Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế ” . Lời loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta. Vì vậy, mùa vọng giúp chúng ta dọn lòng đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối, thanh tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.

Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại. Amen

CHÚA NHẬT III MV: 14. 12. 2014
Ga 1, 6 – 8. 19 – 28

“Tôi là tiếng hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói” (Ga 1, 23).

Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy Giả đã giảng dạy và đã sống trọn vẹn sứ mạng của người làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Lời chứng ấy đã đưa đến cái chết của ngài dưới tay bạo chúa Hêrôđê. Sống đời tín hữu qua việc đón nhận Phép Rửa Tội, chúng ta mỗi người, cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng những lời nói có Chúa , bằng những hành động của Chúa, và bằng lối sống phản ánh bóng dáng nhân từ yêu thương của Đức Giêsu. Đó mới đích thực là người Kitô hữu: người có Chúa Kitô.

Sống Lời Chúa: Khiêm nhường, không hám danh, vì chúng ta biết chúng ta sống cho ai: Chúa mới chính là lý tưởng của cuộc đời.

Cầu nguyện: Xin cho chúng con sống đạo đức, để qua chúng con mọi người nhận ra Chúa là Đấng mà chúng con tôn thờ. Amen.

THỨ HAI: 15. 12. 2014
Mt 21,23-27

“Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. (Mt 21,27).

Suy niệm: Bài Tin Mừng cho ta thấy những người lãnh đạo Do thái tìm mọi cách để hại Đức Giêsu, họ căm ghét và tìm mọi cách để giết Ngài, nhưng chưa dám ra tay vì còn sợ dân chúng. Cũng vậy, khi chúng ta không có thiện chí đủ, hoặc thiếu khiêm nhường để thực thi lời dạy của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ đi trong đêm tối của đức tin. Trong tâm tình của mùa vọng chúng ta hãy quyết lòng chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng cứu độ chúng, nên mỗi người hãy tỉnh thức để đón Chúa đến trong giây phút hiện tại và trong giờ sau hết của cuộc đời mình.

Sống lời Chúa: Sống khiêm nhường với mọi người.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến dù bất cứ lúc nào trong cuộc sống của con. Amen

THỨ BA: 16. 12. 2014
Mt 21,28-32

“Con không muốn đâu! “Nhưng sau nó hối hận nên lại đi”. (Mt 21,29).

 Suy niệm: Thấy các nhà chức trách Do Thái tự kiêu, tự mãn và cố chấp không chịu tin vào Lời giảng của Gioan, nên Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn để khiển trách và cảnh cáo họ. Vì thế, chúng ta là những Kitô hữu, ta biết đạo không chưa đủ mà còn phải sống đạo bằng những việc làm cụ thể như: nghe lời Chúa, thực hàng Lời Chúa, yêu thương và giúp đỡ người khác. Mỗi người hãy tự vấn lương tâm của mình để thấy được mình là hình ảnh của người con nào? Người vâng lời mà không đi hay người không vâng lời mà đi? Người con tốt nhất là người con đi làm. Vậy tôi đang là người con nào đối với Thiên Chúa của tôi?

Sống lời Chúa: Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết vâng nghe lời Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời cho dù đó là biến cố con không vừa ý, nhưng con vẫn thực hiện vì đó là ý Chúa. Amen

THỨ TƯ: 17. 12. 2014
Mt 1,1-17

“Từ tổ phụ Ápraham đến Vua Đavit là mười bốn đời”. (Mt 1,17).

Suy niệm: Khi nghe gia phả Đức Giêsu, chúng ta thấy khi chọn con số 14 để chia gia phả làm ba giai đoạn bằng nhau, Matthêu gợi lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Số 3 và số 7 là hai con số đạo đức được coi là biểu tượng của sự hoàn chỉnh; 14 là hai lần 7; ba chuổi 14 diễn tả sự đều đặn kỳ diệu trong lịch sử Apraham đến Chúa Giêsu. Sau những hàng chữ khô khan của bản kê khai ấy, ta thấy được cả một lịch sử yêu thương của Thiên Chúa đối với dân người và đối với tất cả nhân loại. Hơn nữa, Đức Giêsu tuy sinh ra sau cùng nhưng Ngài lại đứng đầu. Điều này chứng tỏ Ngài là cùng đích của lịch sử, và như thế ơn cứu chuộc của Thiên Chúa chảy ra trên mọi dân tộc chứ không dành riêng cho một hạng người nào. Đây cũng là đặc điểm của Giáo hội Công giáo. Chúng ta hãy trung thành theo Chúa để hưởng ơn cứu chuộc của Chúa ban cho từng người chúng ta qua dòng lịch sử.

Sống lời Chúa: Hãy xác tín hơn mỗi khi nghe lời Chúa.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho conbiết tin tưởng và cậy trông vào Chúa để mỗi ngày con tín thác đời mình cho Chúa. Amen

THỨ NĂM: 18. 12. 2014
Mt 1,18-24

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24)

Suy niệm: Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều nỗi lo sợ không chính đáng như: sợ khó, sợ khổ, sợ hy sinh, sợ từ bỏ và sợ chết… Là con người như chúng ta, Thánh Giuse cũng có những lo sợ, nhất là bất ngờ biết Maria có thai! Nhưng khác với chúng ta, Ngài không ngại khó, ngại khổ, mà chỉ sợ rằng mình không xứng đáng đảm trách công việc Thiên Chúa. Khi hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, ngài mau mắn từ bỏ tất cả những suy nghĩ, dự tính riêng để làm theo ý Chúa. Giuse xứng đáng mang tước hiệu người công chính. Với ơn Chúa và theo gương Thánh Giuse, chúng ta hãy trút bỏ những âu lo, suy nghĩ, toan tính cá nhân, mà mau mắn thực thi ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Không chán nản thất vọng khi gặp biến cố bất ngờ xảy đến, nhưng ra sức tìm theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống quảng đại để con có thể từ bỏ những bận tâm về con mà mau mắn làm theo lời Chúa dạy. Amen.

THỨ SÁU: 19. 12. 2014
Lc 1,5-25

“Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”. (Lc 1,25).

 

Suy niệm: Bài Tin Mừng ghi lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho Dacaria và bà Isave đã mang thai ông Gioan cách lạ lùng, là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Niềm vui và hạnh phúc của bà Êlisabét: một bà mẹ son sẻ nhưng sinh con. Vấn đề son sẻ được đề cập rất nhiều trong Cựu Ước (St 16,12. 25,1. 39,31) (Tp13,2; 1Sm 1,5; Lc1,7) tất cả họ đều là những phụ nữ son sẻ, nhưng đã sinh con và những người con của họ đều là những người đã được Thiên Chúa chọn và dùng vào công trình vĩ đại của Người. Điều đó cho chúng ta thấy sự bất lực của con người lại tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Ngài. Vì thế, khi chúng ta biết nhìn nhận sự bất lực của mình để đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính là lúc chúng ta hạnh phúc khi ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên ta.

Sống lời Chúa: Hãy phó thác vào tình yêu Chúa .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra quyền năng của Ngài, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa mãi mãi. Amen

THỨ BẢY: 20. 12. 2014
Lc 1,26-38

“Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Suy niệm: Nếu như hôm qua ta đã chứng kiến lòng tin yếu kém của một vì tư tế, thì hôm nay, Tin Mừng cho thấy một lòng tin mạnh mẽ nơi Mẹ Maria, một thôn nữ miền quê hẻo lánh. Là tư tế, Dacaria có kiến thức và am hiểu về Thánh kinh lẽ ra ông phải có một niềm tin mãnh liệt, và ông phải biết có những trường hợp sinh con cách lạ lùng do quyền năng của Thiên Chúa. Phải chăng sự am tường Thánh kinh và công việc phụng thờ là điều kiện cần có của một công chức đền thờ. Còn Mẹ Maria là một con người tầm thường về cả địa vị lẫn tri thức. Nhưng có lẽ chính vì ý thức về sự tầm thường của mình nên Mẹ mới có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và chấp nhận dễ dàng cho Chúa làm nơi Mẹ những điều cao cả.

Sống Lời Chúa: Tập sống đơn sơ, khiêm tốn vì Chúa thường làm những việc lớn lao cách âm thầm nơi những người khiêm hạ.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban cho con có được một tâm hồn khiêm cung như Mẹ Maria, để con luôn biết tin tưởng,phó thác và trông cậy vào Chúa. Amen.

 

CHÚA NHẬT IV MV: 21. 12. 2014
Lc 1, 26-38

 “Bấy giờ bà Maria nói: Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi”. (Lc 1, 38)

Suy niệm: Thiên sứ đến với Đức Maria một cách đột ngột khác với cuộc truyền tin cho Dacaria. Ở đây sứ thần đến tại nhà của Mẹ Maria. Cho ta thấy Thiên Chúa đã hạ mình xuống sống như một con người, sống với con người và chịu mọi lề luật của con người. Ngài không sợ đau khổ hay khó nhọc mà nhằm mục đích là chuộc tội cho con người. Noi gương Chúa chúng ta hãy khiêm tốn đến với mọi người xung quanh ta để đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Nhất là những người đau khổ và những người chưa từng nghe đến Đức Giêsu. Để họ cũng được thông phần vào công trình cứu chuộc của Chúa và được Chúa cứu độ đời đời.

Sống Lời Chúa: Tập xin vâng như Đức Mẹ Maria.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Thiên Chúa luôn gần gũi với con, nhờ vậy mà con luôn tích cựu chạy đến với Chúa để mở lòng đón Chúa đến. Amen.

 

THỨ HAI: 22. 12. 2014
Lc 1, 46-56

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1,46-47).

Suy niệm: Đức Maria ca ngợi Đức Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo thấp hèn đối với Thiên Chúa thật là cao cả. Phần chúng ta mỗi lần đến với Chúa, qua những việc đạo đức, chúng ta cần nhận mình là những người thấp hèn để khơi dậy niềm tin, cậy mến và tâm tình hân hoan hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và đầy tình thương xót. Mùa vọng cũng là lúc thuận tiện để chúng ta dọn mình và tập luyện cho mình một đời sống khó nghèo theo Tin Mừng và theo Đức Maria một tâm hồn đầy khiêm tốn.

Sống lời Chúa: Hãy sống khiêm tốn như Mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình yếu hèn thấp kém, để con không con kiêu căng mà tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Amen

THỨ BA: 23. 12. 2014
Lc 1,57-66

“Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên Cháu là Gioan” ai nấy điều bỡ ngỡ”. (Lc 1,63 ).

Suy niệm: Bài Tin mừng ghi lại việc Gioan tẩy giả sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của ông. Qua câu chuyện đặt tên cho Gioan, chúng ta không thấy hai ông bà bàn với nhau để đặt tên cho con trẻ, nhưng cả hai đều muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan. Lời sứ thần loan báo cho Dacaria đã được ứng nghiệm. Giúp chúng ta xác tín rằng: ở đâu có sự hiệp nhất vì danh Chúa thì ở đó có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cố gắng duy trì sự hiệp nhất này ngõ hầu làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi ngày của mình.

Sống lời Chúa: Hãy hiệp nhất và yêu thương nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tất cả mọi người để chúng con có thể sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen

THỨ TƯ: 24. 12. 2014
Lc 1, 67 – 79

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. (Lc 1, 68)

Suy Niệm: Sau một thời gian phải sống trong câm lặng, Dacaria đã được mở miệng trong ngày con trẻ được đặt tên và chịu cắt bì. Dù không nói được thành lời, nhưng chắc tâm hồn của Dacaria đã tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn vì Chúa đã đoái thương cách đặc biệt đến gia đình ông. Nên khi vừa mở miệng nói được, thì lời đầu tiên ông thốt lên là lời chúc tụng Thiên Chúa.   Bài ca chúc tụng mà ông đã hát lên là những lời đã được linh hứng. Ông dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tạ ơn và loan báo về sứ mạng của Gioan, vị tiền hô của Đấng cứu thế. Dacaria ca tụng Thiên Chúa vì Người đã đoái thương đến dân Người. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã được cụ thể hoá qua Ngôi Lời Nhập Thể làm người. Từ đây, Thiên Chúa ở lại với dân Người cách hữu hình để cứu vớt dân Người và giải thoát họ khỏi xích xiềng tội lỗi. Chúng ta hãy dành những giờ phút thinh lặng bên máng cỏ Chúa Hài Nhi để suy tưởng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Vì loài người tội lỗi chúng ta mà Thiên Chúa đã làm người. Chúng ta hãy để lòng mình thật sự lắng động để cảm nghiệm tình yêu tự huỷ của Thiên Chúa vì loài người chúng ta.

Sống Lời Chúa: Hãy làm một việc bác ái cụ thể giúp một người kém may mắn hơn mình như món quà dâng Chúa trong ngày Sinh Nhật của Người.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, vì yêu thương nhận loại chúng con mà Chúa đã sinh xuống làm người. Xin cho mầu nhiệm Giáng sinh luôn sống động trong chúng con để chúng con biết hướng lòng về tình yêu Chúa và nỗ lực sống yêu thương anh em của chúng con theo gương của Chúa. Amen.

THỨ NĂM: 25. 12. 2014
ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Ga 1,1-18

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1,14).

Suy niệm: Ngôi lời đã trở nên “ người phàm ” , muốn nói lên nhân tính nơi Chúa Giêsu, và hình ảnh “ ở với ” làm cho chúng ta liên tưởng đến thời Cựu Ước Thiên Chúa đã ở chung với dân Do Thái trong nhà Xếp Xuất Hành (Xh 25,8. 29,45). Qua đó ta dễ dàng thấy được Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu bằng cách sống gần gũi với dân, Người đã hạ mình xuống với con người để cùng chia sẻ đời sống với con người. Ngày Đại Lễ Giáng Sinh mừng Con Chúa xuống thế làm người đã hơn hai ngàn năm, nhưng hôm nay với niềm tin của người Kitô hữu chúng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta cách vô hình trong Giáo Hội, qua Bí tích Thánh Thể, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận biết Người để đến và đón Người không.

Sống lời Chúa: Hãy dọn mình đón Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Chúa không chỉ đến với con trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay, mà còn đến với con mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Amen

THỨ SÁU: 26. 12. 2014

THÁNH STÊPHANÔ, Tử đạo
Mt 10, 17-22

“Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em”. (Mt 10, 20).

Suy niệm: Lễ Thánh Stêphanô được đặt ngay sau ngày mừng lễ Chúa Giáng Sinh, phụng vụ muốn dạy chúng ta rằng: việc Stêphanô chịu tử đạo, có giá trị loan báo về con đường cứu thế của Chúa Kitô, là sự thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Cũng vậy, người kitô hữu chịu bách hại ở trần gian là để làm chứng về Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc trần gian bằng con đường tử nạn và phục sinh của Người. Mừng lễ Thánh Stêphanô chúng ta hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử của ngài ban cho chúng ta biết yêu thương những người không yêu mình, và yêu thương cả những người đang làm phiền lòng mình và kể cả những người gây tai hại cho mình nữa.

Sống Lời Chúa: Can đảm và trung thành.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra thánh ý Chúa để con luôn làm chứng cho Chúa trong mọi nơi và mọi lúc của cuộc đời con. Amen.

THỨ BẢY: 27. 12. 2014
Thánh Gioan Tông Đồ
Ga 20,2-8

“Ông đã thấy và ông đã tin ”. (Ga 20,8).

Suy niệm: Thánh Gioan thật sự đã gặp Chúa trên bờ sông Gio-đan và sống rất thân mật với Chúa. Đối với ông, Đức Giêsu là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Người đã ban cuộc sống trần gian qua cuộc nhập thể, qua Lời và hành động, qua cái chết và phục sinh, qua việc sai các môn đệ đi rao giảng. Hôm nay mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ chúng ta hãy hướng lòng về Ngài và cảm phục Ngài vì: “ Ông đã thấy và ông đã tin ” . Phần chúng ta đã thấy Hài Nhi sinh ra chúng ta đã tin và sống niềm tin ấy như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?

Sống lời Chúa: Hãy đặt hết niềm tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con noi gương thánh Gioan để con cũng tin tưởng và phó thác niềm tin của con vào Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của con. Amen

CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 28. 12. 2014
Lc 2, 22 – 40

“Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel ”. (Mt 2, 21)

Suy niệm: Để bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi cái chết khi mới chào đời, Thánh Giuse và Mẹ Maria phải vượt qua gian nan vất vả vì sự bắt bớ của vua Hêrôđê. Quả thật, khi ở trần gian. Gia đình thánh gia không được hưởng cảnh êm đềm, thanh nhàn, mà phải chịu bao thử thách rất nặng nề ngay trong lúc Hài Nhi mới sinh. Chính Chúa muốn các Ngài phải gặp thử thách rất nặng nề để nêu gương cho chúng ta khi gặp gian nan. Vì thế, ta phải hết sức vui lòng chấp nhận như các ngài. Cho dù thử thách của chúng ta nhiều lúc phải đánh đổi mạng sống để giữ vững niềm tin trong đời sống làm con Chúa hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời.

Sống lời Chúa: Kiên trì và chấp nhận khi gặp khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi gia đình chúng con biết chạy đến cùng các ngài trong mọi lúc, nhất là trong những lúc gian nan. Amen

THỨ HAI: 29. 12. 2014
Lc 2,22-35

“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ ”. (Lc 2,30).

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giêsu và Đức Maria. Nhìn vào Si-mê-on, dù ông mới được nhìn thấy và ẳm Chúa vào lòng mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy. Phần chúng ta, là những Kitô hữu chúng ta được rước Chúa vào lòng mỗi khi rước lễ thì chúng ta sẽ được diễm phúc như thế nào nữa. Nhưng liệu tôi có biết cảm tạ Chúa sau khi được rước Chúa vào lòng không? Cũng như khi thấy người khác kể cả những người xa lạ, được những ơn lành, được những thành công trong cuộc sống, trong nghề nghiệp … chúng ta phải có óc quảng đại và rộng rãi để nhận ra ơn Chúa ban cho họ và hiệp thông cùng với họ để tạ ơn Thiên Chúa.

Sống lời Chúa: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nói lời tạ ơn Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Amen

THỨ BA: 30. 12. 2014
Lc 2,36-40

“Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem ”. (Lc 2, 38).

Suy niệm: Bà Anna quả thật là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ: nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội; vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, đồng thời Chúa còn dùng để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm. Cũng vậy, cuộc sống của người kitô hữu chúng ta, không chỉ sống cho mình, hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là cho Thiên Chúa; bằng những việc ăn chay và cầu nguyện, như gương mẫu của bà Anna xưa.

Sống lời Chúa: Trung tín với Chúa và chu toàn bổn phận mình hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và nói về Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con. Amen

THỨ TƯ : 31. 12. 2014
Ga 1,1-18

“Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi vì có trước tôi ”. (Ga 1,15).

Suy niệm: Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, cho thấy rằng: Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, từ trước vô cùng, Người vẫn ở cùng Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gioan làm chứng rằng; Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người. Và Gioan kết luận rằng: nhờ sự sung mãn của Đức Giêsu mà hết thảy chúng ta là những Kitô hữu đã nhận được hết ơn này đến ơn khác. Và chúng ta đã được liên kết với Chúa Kitô và Hội thánh của Người. Chẳng những chúng ta hiểu biết chân lý của Chúa, mà còn hợp thành một cộng đồng yêu mến nhau trong tình yêu bao la của Chúa.

Sống lời Chúa: Yêu thương anh em như chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nhau để người ngoài nhìn thấy chúng con mà người khen Cha chúng con ở trên trời. Amen 

Bài trướcSuy Niệm Lời Chúa Tháng 01/2015
Bài sauSuy Niệm Lời Chúa Tháng 11/2014
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.