THÁNG 06
KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý CẦU NGUYỆN :

Ý Chung: Cầu cho những người di dân và tị nạn : Xin cho những người di dân và tị nạn được tiếp đón nồng nhiệt trong những đất nước họ đến và được đối xử tử tế.

Ý Truyền Giáo: Cầu cho ơn gọi : Xin cho việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ khát vọng tận hiến cho Người trong đời sống Linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

 

THỨ HAI .01.06.2015
Thánh Justi nô, tử đạo (N)
Mc 12,1-12

1. Ghi nhớ:

“Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào ông cho ta điền canh tác rồi trẩy đi xa” (Mc 12,1).

2. Suy niệm : Người chủ vườn vừa trông nho xong thì lặng lẽ đi phương xa, ông để lại cả vườn nho cho tá điền thuê. Điều này nói lên ông chủ rất là tín nhiệm các tá điền nên ông sẳn sàng trao vườn nho mà không chút nghi ngờ. Cũng vậy Thiên Chúa luôn tín nhiệm mỗi người chúng ta, Ngài đã trao cho chúng ta cả vườn nho của mình đó là: khả năng, địa vị, phương tiên sống…Nếu chúng ta là một tá điền tốt của Chúa thì chúng ta phải sinh lợi với những gì mà Thiên Chúa đã ban. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ lại xem tôi đang sống như một tá điền nào?

3. Sống lời Chúa: Hãy sống và làm hết khả năng mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng hết những hồng ân Chúa ban để con có thể mưu ích cho mình và cho người khác. Amen

THỨ BA. 02.06.2015 

Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo.
Mc 12,13-17

1. Ghi nhớ:

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17).

2. Suy niệm: Các biệt phái và những người lãnh đạo luôn tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu. Họ đã đưa Người vào một thế kẹt, nếu trả lời “không” thì họ tố cáo Người chống lại người La Mã. Còn nếu trả lời “Có” thì họ cho là Người đối lập với dân tộc mình. Cuối cùng Đức Giêsu đã trả lời một cách rất khôn khéo, không ai bắt bẻ được Ngài. Cũng thế, chúng ta phải sống sao cho có sự hài hòa giữa nghĩa vụ với Thiên Chúa và nghĩa vụ với đất nước. Nhưng sự vâng phục đối với đất nước không được chống lại sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Bổn phận người Kitô hữu chúng ta là phải ngăn chặn những gì đi ngược lại với Hội Thánh và phủ nhận Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống tốt đạo đẹp đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho mỗi người chúng con không những là con thảo của Chúa mà còn là một công dân tốt làm tròn bổn phận với Chúa và quốc gia của mình . Amen

THỨ TƯ. 03.06.2015 

Thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo.

Mc 12,18-27

1. Ghi nhớ:

“Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (Mc 12,24)

2. Suy niệm: Nhóm Sa đốc họ không tin vào sự sống lại. Nên họ đã đưa ra một ví dụ vừa châm biếm, vừa cho thấy rằng đó là một niềm tin sai lạc, không có sự sống lại. Đứng trước thái độ như thế, Chúa Giêsu đã bình tĩnh trả lời những thắc mắc, vì họ không tin vào Thiên Chúa, và do họ không hiểu Thánh Kinh. Cũng vậy, đó là một hạn chế cho mỗi người Kitô hữu khi thiếu kiến thức về Thánh Kinh thì dễ dẫn đến lầm lạc và bối rối khi bị đặt vấn đề hay bị châm biếm. Noi gương Chúa Giêsu, để khuất phục những người không tin vào các thực tại thiêng liêng, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh để giải thích và làm chứng cho những điều mình nói.

3. Sống lời Chúa: Siêng năng đọc và học Thánh Kinh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi ” . Vì thế có lời Chúa bên mình con không còn sợ chi. Amen

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG. 04.06.2015

Mc 12, 28 – 34

1. Ghi nhớ:

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

2. Suy niệm: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho các kinh sư về hai giới răn đứng đầu là “ mến Chúa và yêu người ” . Thực ra hai tình yêu này đều quan trọng như nhau và cùng bổ túc cho nhau; Vì thế khi nói mến Chúa thì phải chứng thực bằng tình yêu thương tha nhân. Và yêu thương tha nhân vì Chúa, Hay nói đúng hơn Tình yêu hướng theo chiều dọc là mến Chúa, và hướng theo chiều ngang là yêu thương tha nhân. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đặt mọi sinh họat cuộc sống trên nền tảng mến Chúa và yêu người.

3. Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, khi con sống tốt, yêu thương anh em cũng chính là lúc chúng con đang thể hiện tình yêu với Chúa. Amen

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG. 05.06.2015 

Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo.
Mc 12,35-37

1. Ghi nhớ:

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do dâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?” (Mc 12,37).

2. Suy niệm: Chính Đức Giêsu đã dùng Thánh Vịnh 110,1 để trả lời cho câu hỏi của mình. Qua lời giải thích, Ngài muốn cho mọi người biết mình là một nhân vật có hai bản tính: vừa có bản tính nhân lọai, vừa có bản tính Thiên Chúa. Còn người Do Thái vì không hiểu về Chúa Giêsu nên họ chỉ nhìn nhận Người với dáng vẻ bề ngoài tầm thường là con bác thợ mộc, con bà Maria. Còn chúng ta ngày nay, vì quá quen nhiều lúc chúng ta xem ra thờ ơ, cũng không nhận ra được Chúa hay tôn trọng Ngài một cách đúng mức, họăc là chúng ta không nhận ra được hình ảnh Thiên chúa qua những người anh em. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn Chúa không chỉ với dáng vẻ bên ngòai và cả bên trong nữa.

3. Sống lời Chúa: Năng tham dự các việc phụng vụ và Bí Tích.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết ngắm nhìn Chúa bằng con mắt đức tin, và biết nhận ra Chúa qua mỗi người anh em con. Amen

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG. 06.06.2015
Thánh Nobertô, giám mục.
Mc 12, 38 – 44

1. Ghi nhớ:

“Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: Bà góa nghèo nay đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Ghi lại hình ảnh Đức Giêsu dựa vào tinh thần đạo đức của việc dâng cúng tiền vào đền thơ, để dạy cho các tông đồ bài học về giá trị của việc dâng cúng. Nó không tùy thuộc vào số lượng của việc dâng cúng mà tùy thuộc vào tấm lòng thành. Noi gương Chúa, trước tiên mình không đánh giá con người dựa trên hình thức bên ngòai, không dựa vào số lượng hay kích thước, nhưng còn tìm hiểu bản chất bên trong của sự việc. Do đó mỗi người chúng ta phải biết ý thức về bản chất, ý hướng của tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài của công việc.

3. Sống lời Chúa: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết rằng chỉ có yêu mến Chúa để mỗi khi con làm việc lành phúc đức thì con luôn làm theo ý hướng Chúa dạy. Amen

CHÚA NHẬT X. 07.06.2015

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Mc 14, 12 – 16. 22 – 26

1.Ghi nhớ:

Nầy là Mình Ta ”nầy là Máu Ta” (Mc 14,22.24).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong một bữa ăn để nói lên rằng: chia sẻ một bửa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn để sống, nhưng còn là một cử chỉ liên đới xã hội, trong đó con người gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau hơn. Khi biến bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta, Chúa trao chính sự hy sinh, cuộc sống và cái chết của mình để đem lại sự sống cho nhân loại. Chúa truyền dạy “Hãy làm mà nhớ đến Thầy”, mời ta sống đời dâng hiến và phục vụ tha nhân. Khi phục vụ ai, chúng ta cũng trao ban cho họ những hy sinh, những cống hiến của cuộc đời ta, góp phần khích lệ, ủi an họ.

3.Sống Lời Chúa: Rước lễ biến ta giống Chúa: suy nghĩ, nói năng, hành động và yêu thương như Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, như tấm bánh bẻ ra, xin cho con biết sống Thánh Thể bằng cách bẻ cuộc đời mình để phục vụ anh em. Amen.

THƯ HAI. 08.06.2015

Mt 5,1-12

1. Ghi nhớ:

“Tám mối phúc thật” (Mt 5, 1-12).

2. Suy niệm: Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Bảng Hiến Chương Nước Trời hoặc Bài Giảng Trên Núi. Tòan bài Tin Mừng nói lên tinh thần của người công dân Nước Trời. Và có sự liên hệ giữa Cựu Ước là Môi-sen cũng lên núi để nhận lãnh luật Giáo Ước. Còn Đức Giêsu lên núi để công bố luật mới của Người, hình ảnh “núi” đã gợi lên việc lập giáo ước, mặc khải của Thiên Chúa, ban bố lề luật.

Hình ảnh thứ hai là các môn đệ, chúng ta, thấy các Ngài đứng gần bên, đã thể hiện một cử chỉ sẵn sàng đón nhận những đòi hỏi mà người Công dân Nước Trời phải thực hiện. Thiết nghĩ để được là người công dân Nước Trời mỗi người chúng ta hãy tuân hành áp dụng những điều kiện bảng Hiến Chương đưa ra.

3. Sống lời Chúa: Sống Tám Mối Phúc mỗi ngày

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin đổ muôn vàn hồng ân để con có thể thi hành Tám Mối Phúc và làm tròn các bổn phận mà người công dân Nước Trời cần có . Amen

THƯ BA. 09.06.2015

Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.
Mt 5,13-16

1. Ghi nhớ:

“Chính anh em là muối cho đời.” (Mt 5,13).

2. Suy niệm: Muối có hai công dụng, thứ nhất là ướp cho đồ dùng khỏi hư thối, thứ hai làm gia vị cho thức ăn thêm đậm đà. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc đó là “ muối đất ” và “ ánh sáng ” . Để dạy dỗ các Tông Đồ các ngài là những người được tuyển chọn thì các Ngài phải có bổn phận giữ cho xã hội khỏi suy thóai, đồng thời giúp cho sự thăng tiến của xã hội. Vì vậy người Kitô hữu chúng ta cũng thế mỗi người là muối, là ánh sáng cho đời thì phải có trách nhiệm che chở xã hội, công đòan gia đình và hòan cảnh của mình sống khỏi suy thóai do những tệ đoan xã hội hoặc những gương xấu lôi cuốn.

3. Sống lời Chúa: Hãy là muối là men giữa đời

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết mình không chi là muối mà còn là ánh sáng cho đời. Amen

THƯ TƯ. 10.06.2015

Mt 5,17-19

1. Ghi nhớ:

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môisen hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện tòan” (Mt 5,17).

2. Suy niệm: Trong thời Cựu Ước luật Môisen và những lời giáo huấn của các ngôn sứ là nền tảng cốt yếu trong Thánh Kinh. Vì thế Đức Giêsu không bãi bỏ hoặc thay đổi lề luật nhưng Ngài chỉ nhằm kiện tòan cho nên tốt hơn. Đức Giêsu luôn tôn trọng và coi luật cũ như là nền tảng. Trong thực tế cuộc sống ngày nay mỗi chúng ta khi nhận một nhiệm vụ, hay nhiệm sở khi thay thế một người trong một chức vụ nào đó, chúng ta đừng ỷ lại vào tài trí, sức lực và ý riêng của mình mà phá đổ, bãi bỏ cái cũ, người cũ, tương quan cũ … Nhưng chúng ta hãy biết xây dựng một mối tương quan mới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng cái cũ.

3. Sống lời Chúa: Không tự hào, tự mãn

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết tôn trọng những thành qủa mà tiền nhân để lại. Để con có thể kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Amen

THƯ NĂM. 11.06.2015

Thánh Barnaba, Tông Đồ. (N)
 Mt 10, 7 – 13

1. Ghi nhớ:

“Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).

2. Suy niệm: Sau khi gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu huấn dụ các ông đi thực tập truyền giáo, “Đi đường, đừng mang bao bị…”. Chúa muốn nói sự hiện diện của nước trời còn phải được minh chứng bằng nếp sống của người Tông đồ: nghèo khó và đơn giản về tiện nghi vật chất và siêu thoát về tình cảm nhân loại kiểu nói: “thợ thì đáng được nuôi ăn” không những nói người Tông đồ phải biết tín thác vào sự quang phòng của Chúa trong khi phục vụ Tin Mừng, mà ngụ ý nói tới trách nhiệm của cộng đoàn phải lo phương tiện sống và hoạt động cho họ.

3. Sống Lời Chúa: Phải loan báo Tim Mừng vì đây là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con giữ vững niềm tin khi con đem Chúa đến cho người khác . Amen.

THƯ SÁU. 12.06.2015

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ga 19, 31 – 37

1.Ghi nhớ:

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì nước cùng máu chảy ra” (Ga 19,34).

2.Suy niệm: Từ lưỡi đòng của một tên lính đâm vào cạnh sườn, xuyên thấu trái tim Chúa Giêsu, tức thì “máu và nước chảy ra”. Chính từ cạnh sườn Chúa đã tuôn ra nguồn suối cứu độ, rửa ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi, đem lại sự sống mới cho nhân loại. Máu tượng trưng phép Thánh Thể, nước tượng trưng phép Rửa. Chính từ cạnh sườn Chúa Giêsu đã phát sinh Hội Thánh. Như con chiên vượt qua phải tinh tuyền (x.Xh 12,46) không bị gãy một cái xương nào, Chúa Giêsu cũng không bị đánh gãy ống chân. Chúa Giêsu cũng đúng là Chiên Vượt Qua, vì ngay đúng giờ các tư tế của giao ước cũ sát tế con chiên vượt qua tại Đền Thờ Giêrusalem, thì Chúa Giêsu cũng dâng mạng sống mình trên thập giá để xoá tội trần gian.

3.Sống lời Chúa: Hy sinh đền tội, để đáp đền tình yêu của Chúa đã hy sinh cho ta.

4.Cầu nguyện: Xin cho con ý thức rằng Chúa chịu chết để con được sống, hầu xa lánh tội lỗi, sống gắn bó với Chúa hơn. Amen.

THƯ BẢY.13.06.2015 

Trái Tim Vô Nhiểm Đức Mẹ (N)

Lc 2, 41 – 51

1.Ghi nhớ:

“Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền thờ, theo tập tục ngày lễ” (Lc 2,41- 42 ).

2.Suy niệm: Chỉ hai câu Tin Mừng cũng diễn tả được biết bao sự thánh thiện nơi gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đây là một gia đình gương mẫu về sự trung thành với lề luật Chúa. Vì luật Do thái chỉ buộc tất cả những người đàn ông đến tuổi khôn phải lên Giêrusalem một năm ba lần vào các dịp: lễ Vượt Qua, lễ Cầu Mùa và lễ Lều. Như vậy, theo luật thì chỉ có mình thánh Giuse lên Giêrusalem, nhưng do lòng đạo đức mà cả ba người cùng lên Đền thờ. Điều đó cho thấy, đây không phải là một gia đình chỉ giữ lề luật theo cảm tính, mà còn giữ với tinh thần nhiệt thành và ý thức cao độ nên làm hơn những gì luật buộc. Tình cảm gia đình Thánh Thất thật cao đẹp biết bao! Thể hiện cao đẹp khi sum họp lẫn khi xa cách, đau khổ. Noi gương Thánh Gia, mỗi thành viên trong gia đình nên trợ lực cho nhau trong tình yêu Chúa và giúp nhau chu toàn bổn phận hàng ngày.

3.Sống Lời Chúa: Trung thành với lề luật Chúa qua việc chu toàn phận hằng ngày: tham dự Thánh Lễ, giữ Kinh hôm, Kinh mai là làm theo ý Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin cho con có cái nhìn tích cực với lề luật Chúa, vì luật là nhằm để giúp con sống thánh thiện hơn chứ không phải là gánh nặng bó buộc. Amen.

CHÚA NHẬT XI TN 14.06.2015

Mc 4, 26 – 34

1. Ghi nhớ:

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26).

2. Suy niệm: Trong Nước Thiên Chúa, hạt giống chỉ Tin Mừng. Hạt giống đã gieo xuống đất, Tin Mừng đã được rao giảng. Thiên Chúa âm thầm hoạt động làm cho Nước Thiên Chúa phát triển cho đến giai đoạn hoàn thành vào Ngày Cánh Chung. Là tông đồ, chúng ta có bổn phận đưa Lời Chúa đến với mọi người với niềm tin vào ơn Chúa đang âm thầm tác động trong mọi hoạt động tông đồ, nhờ đó, chúng ta luôn kiên trì, nhẫn nại trong việc loan truyền Nước Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận hằng ngày, dù lớn hay nhỏ, miễn sao Danh Chúa được cả sáng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mãnh liệt rằng trong mọi việc tông đồ của Hội Thánh mà chúng con cộng tác vào luôn có sự nâng đỡ, phù trợ của Chúa. Amen.

THƯ HAI.15.06.2015

Mt 5,38-42

1. Ghi nhớ:

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

2. Suy niệm: Con người thường đối xử với nhau theo kiểu “ ơn trả, óan đền ” . Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ được suy gẫm tinh thần tha thứ, bác ái. Theo Đức Giêsu tinh thần tha thứ phải đi đôi với yêu thương. Vì chính Đức Giêsu là mẫu gương quảng đại tha thứ cho chính kẻ thù đã bách hại mình. Nhân bài tin Mừng hôm nay Chúa cũng dạy cho các Tông Đồ hãy sống bác ái với chính kẻ thù như chính Ngài đã từng là mẫu gương cho lời dạy của mình. Cũng thế để thăng tiến trên con đường nhân đức, bác ái yêu thương và tha thứ, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn và sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu, Người Thầy đầy yêu thương và bác ái.

3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ và yêu thương.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân như chính Chúa đã từng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen

THƯ BA.16.06.2015

Mt 5,43-48

1. Ghi nhớ:

“Vậy anh em hãy nên hòan thiện như Cha Trên Trời là Đấng hòan thiện” (Mt 5,47).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy là người Kitô hữu thì phải sống luật bác ái xa hơn người bình thường. Như đối với kẻ thù không chỉ tha thứ mà còn phải yêu thương họ. Cạnh đó, Đức Giêsu lại chỉ cho chúng ta sống tốt hơn, hoàn thiện hơn bằng cách sống theo mẫu gương của Chúa Cha, vì Ngài là Đấng hòan thiện. Điều đó cũng nhắc nhủ chúng ta, đòi hỏi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm thực hành theo mẫu gương tốt lành của Chúa Giêsu qua lời Người nói và qua việc Người làm thì mỗi ngày chúng ta cũng được nên hoàn thiện như chính Chúa vậy.

3. Sống lời Chúa: Sống và hành động theo Ý Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Người mỗi ngày, để hầu con được trở nên giống Chúa hơn trong cuộc sống. Amen

THƯ TƯ.17.06.2015

Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

1. Ghi nhớ:

“Còn anh em khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ ăn chay bố thí chớ khua chiến đánh trống như bọn đạo đức giả. Họ chỉ làm nhăm mục đích quảng bá, và cho người ta biết mình là người đạo đức, là người tốt, người thánh thiện. Hay nói đúng ra làm như thế giống hình thức quảng cáo hơn là làm việc bái ái yêu thương. Cho nên Chúa đã dạy mỗi người chúng ta khi bố thí không những không rao, mà phải làm một cách âm thầm, nghĩa làm tay phải thì không để tay trái biết. Còn làm việc bác ái thì hãy xem đó là một bổn phận chuyển đến người khác, vì mọi của cải trên trần gian đều là của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy làm việc bằng con tim biết yêu mến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi lần thi hành việc bác ái, là mỗi lần chúng con thể hiện lòng yêu thương đối với Chúa. Để chúng con có thể làm âm thầm mà không khua chiên đánh trống. Amen

THƯ NĂM.18.06.2015

Mt 6, 7-15

1. Ghi nhớ:

“Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngọai; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời” (Mt 6,7).

2. Suy niệm: Cầu nguyện là tâm sự cùng Chúa, hay nói cách đơn giản hơn là cùng chuyện vãn với Chúa. Nhưng cho dù định nghĩa như thế nào đi nữa thì cầu nguyện sao cho thể hiện được tâm tình của người con dâng lên cha, nhất là những lời nói đó lại hợp với ý Cha mình, chứ không phải là những lời nói nhiều. Vì thế lời nguyện đẹp nhất để dâng lên Cha chính là công thức cầu nguyện được Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là kinh Lạy Cha. Ngày hôm nay, chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy cho biết công thức cầu nguyện, thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy biết áp dụng khi cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình đẹp lòng Ngài

3. Sống lời Chúa: Hãy đọc kinh Lạy Cha trước mỗi công việc.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết dùng miệng luỡi mình để ca ngợi, cầu xin để những lời con cầu nguyện luôn đẹp lòng Ngài. Amen

THƯ SÁU: 19.06.2015 

Thánh Rômualđô, viện phụ.
Mt 6, 19-23

1. Ghi nhớ:

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng đưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khóet vách và lấy đi” (Mt 6,19).

2. Suy niệm: Những cái mà ngày nay con người hay tìm kiếm nhất đó là tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị … là những thứ “ nay còn mai mất ” . Nhưng nó lại chi phối vào cuộc sống con người rất nhiều. Vì thế, Chúa đã dạy chúng ta: tiền bạc, của cả, quyền lực chỉ là thứ tạm bợ hay nó chỉ như một phương tiện cho cuộc sống hiện tại, chứ nó không là cùng đích của đời sống. Mà lý tưởng của người Kitô hữu là hạnh phúc Thiên đàng mới là vĩnh cữu, vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác với những thứ cám dỗ trần gian chóng qua đó, vì chính nó làm cho chúng ta sao lãng và nhất là bất trung với Nước Trời.

3. Sống lời Chúa: Hãy lo tìm kiếm Nước Trời vĩnh cữu.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết xử dụng của cải trần gian như một phương tiện sống chứ không phải là cùng đích của cuộc đời. Nước Trời mới là gia tài vĩnh cữu. Amen

THỨ BẢY : 20.6.2015

Mt 6, 24 – 34

1. Ghi nhớ:

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” Mt 6, 33).

2. Suy niệm: Lòng tham và danh vọng của con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề làm sao có nhiều của cải, địa vị cao sang, gia đình sung túc … . Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người biết vươn mình lên cao hơn, biết thoát khỏi cái não trạng tầm thường bám níu vào vật chất và những chuyện hư vô. “ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa ” . Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là việc làm như bao nhiêu việc làm khác, nhưng đây là việc làm chính yếu, ưu tiên và không được trì hoãn. Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa : là biết lo lắng làm sao cho mình có một lối sống ngay chính trước mặt Chúa. Để được như vậy, mỗi người hãy biết sửa đổi, thánh hóa bản thân để được nên thánh mỗi ngày.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống thánh giữa đời.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những gì có thể làm con lạc hướng trên đường về Quê Trời và có nguy cơ làm con xa cách Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời con. Amen.

CHÚA NHẬT XII TN: 21.6.2015

Mc 4, 35 – 41

1. Ghi nhớ:

“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? ” (Mc 4,38)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu ngày nay vẫn hiện diện trong Hội Thánh của Người với tư cách là Đầu Hội Thánh. Khi tin vào Chúa, ta được hiệp nhất với Người. Thế nhưng, khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, chết chóc, chúng ta dường như cô đơn một mình giữa biển cuộc đời mà không thấy bóng Chúa đâu! Hãy tin vào Chúa. Bởi vì khi tin như thế, chúng ta được hiệp thông vào Chúa và vào sức mạnh quyền năng của Người, giúp chúng ta vượt qua gian nan khốn khó, ngay cả cái chết, vì sau đó là phục sinh với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy an tâm vì có Chúa ở cạnh bên.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con ưu phiền, cô đơn, tuyệt vọng, xin củng cố đức tin của con. Amen.

 

THỨ HAI 22.6.2015
Thánh Gioan Fisher, GM, Tử đạo.

Mt 7, 1 – 5

1. Ghi nhớ:

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của ngu?i anh em , mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ?” (Mt 7, 3).

2. Suy niệm: Tục ngữ ta có câu :
“Chân mình lấp láp lê lê
Chớ đi lấy đuốc mà rê chân Người”

Thông thường, con người dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác hơn là những sai lỗi của mình, nên rất dễ dàng qui tội và kết án ngu?i khác. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết tự kiểm điểm đời sống của chính mình mỗi ngày và đừng xét đoán ngu?i khác. Hơn nữa, xét đoán là quyền của Thiên Chúa và chỉ dành để riêng cho một mình Ngài mà thôi. Chúa không cấm chúng ta nhận xét phải trái về người khác hay sửa lỗi cho người khác cách thành tâm, nhưng quy tội và lên án lương tâm người khác là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. “ Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán ” . Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy tự nhìn lại bản thân mình để sửa đổi và đừng lên án hay xét đóan anh em.

3. Sống lời Chúa: Hãy nhìn anh em với cặp mắt yêu thương, bác ái.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, để con không còn xét đóan hay lên án anh em mình nữa. Amen.

THỨ BA: 23.6.2015
Mt 7, 6, 12 – 14

1. Ghi nhớ:

“ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta…” (Mt 6, 12).

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các Tông đồ một nguyên tắc sống ở đời cũng như để làm người “ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta..” (Mt 6,12). Trong cuộc sống hằng ngày nếu muốn được người khác giúp đỡ mình, thì chính mình cũng nhiệt tình giúp đỡ cho kẻ khác. Không muốn người khác nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu hoặc gây tai hại cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu hoặc gây tai hại cho người khác. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa và hãy nhận ra rằng: Tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu.

3. Sống Lời Chúa : Hãy tha thứ cho người khác thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra rằng: hãy tha thứ để được tha thứ, hãy cho thì sẽ được cho lại, hãy yêu thì sẽ được Chúa yêu lại.Amen

THỨ TƯ: 24.6.2015 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lc 1,57- 66. 80

1. Ghi nhớ:

“Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66)

2. Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy Giả làm tiền hô cho Chúa Giêsu trọn cả cuộc sống mình. Từ việc sinh ra, đến lời rao giảng, và cả việc kết thúc cuộc đời vì tội lỗi nhân loại. Tất cả cuộc đời Gioan Tẩy Giả hướng về Chúa Giêsu, làm cho sự nghiệp của Chúa được thành đạt, nhằm mưu ích cho tất cả mọi người.

3. Sống lời Chúa: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời, để phụng sự Chúa như Gioan Tẩy Giả. Amen.

THỨ NĂM : 25.6.2015

Mt 7,21-29

1. Ghi nhớ:

“Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước trời mà thôi” (Mt 7,21)

2. Suy niệm: Để được vào Nước Trời người Kitô hữu không phải chỉ là đọc kinh nhiều, xem lễ mỗi ngày, nói Lời Chúa hay, cầu nguyện nhiều giờ …. Nhưng là những người biết thi hành thánh ý Chúa, mỗi ngày trong đời sống thì mới được vào Nước Trời. Cạnh đó còn biết Thánh hóa bản thân là tích cực biến đổi đời sống của mình theo khuôn mẫu Đức Giêsu Kitô và tập sống như Ngài đã sống và thực hành Lời Chúa với lòng yêu mến. Qua bài Tin Mừng cho chúng ta xác tín được; muốn được vào nước trời cần nỗ lực sống theo lời Chúa chứ không tự mãn vì những hình thức bên ngoài.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống theo Lời Chúa

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, niềm tin của chúng con chỉ có giá trị và sức sống khi chúng con biết sống niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày.. Amen.

THỨ SÁU: 26.6.2015

Mt 8,1-4

1. Ghi nhớ:

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

2. Suy niệm: Những người mắc bệnh phong cùi thời đó bị coi là những người mắc tội và bị tách biệt khỏi cộng đồng nhân loại. Không ai được đụng vào người mắc bệnh; nếu không, họ sẽ bị ô uế. Chúa Giêsu không chấp nhận quan niệm đó. Ngài đã phá hủy bức tường ngăn cách đó để đến với những con người bất hạnh. Tình yêu thương con người đã làm cho Ngài bất chấp những nguy hiểm đang rình rập bởi giới lãnh đạo Do thái. Noi gương Chúa, chúng ta hãy biết đến với những con người có hoàn cảnh đáng thương; những người nghèo khó bị bỏ rơi; những người cô thân cô thế đang bị khinh miệt. Là con Chúa, chúng ta cũng hãy biết sống vì người khác, xem hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của chính mình.

3. Sống lời Chúa: Hãy cầu xin Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con không ngừng khao khát Chúa và ước muốn được sống kết hiệp với Chúa vì tin rằng chỉ có Chúa mới có thể làm cho con người được an vui và hạnh phúc. Amen.

THỨ BẢY: 27.6.2015 

Thánh Syrilô, GM Alexadria, TS. Hội Thánh.
Mt 8, 5-17

1. Ghi nhớ:

“Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được lành bệnh” (Mt 8, 8).

2. Suy niệm: Viên đại đội trưởng hôm nay đã khiêm nhường và tự hạ trước mặt Thiên Chúa. Đó là thái độ đúng đắn và cần thiết cho chúng ta noi theo. Có bao giờ chúng ta dám tuyên xưng đức tin cách vững mạnh, đơn sơ và khiêm nhường như viên đại đội trưởng này chưa? Niềm tin vững mạnh của viên đại đội trưởng này không những đã mang lại lợi ích cho ông mà còn cho người khác nữa. Nhờ niềm tin mạnh mẽ mà người đầy tớ của viên đại đội trưởng được cứu chữa. Chúng ta hãy noi gương khiêm nhường và tin tưởng mạnh mẽ của ông trong đời sống đạo, đặc biệt là mỗi khi ta dọn mình rước lễ: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con được lành mạnh ” .

3. Sống lời Chúa: Hãy khiêm tốn trong cầu nguyện.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết chân thành và đơn sơ, ngõ hầu được Chúa thương cứu chữa và cho con được hạnh phúc bên Ngài. Amen.

CHÚA NHẬT XIII TN: 28.6.2015

Mc 5, 21 – 43

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).

3. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Giai-ia là trưởng hội đường và đức tin đơn sơ chất phác của người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Điều quan trọng là cần phải tin vào Chúa và quyền năng của Người, chúng ta, những người yếu đuối tội lỗi, nhất là những ai đang xa lìa Chúa, mới mong được cứu chữa. Chúng ta không có quyền tuyệt vọng về chính mình, vì Thiên Chúa luôn quan tâm và tạo điều kiện để cứu vớt chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Chỉ có niềm tin và tình yêu mới chữa lành vết thương tâm hồn con người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa có đủ mọi ơn, xin cho con biết không ngừng sẳn sàng đón nhận ơn Chúa giúp. Amen.

THỨ HAI: 29.6.2015

THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ Tông đồ.
Kỷ niệm Đức Bênêditô XVI thụ phong linh mục được 64 năm (1951)

Mt 16,13-19

1. Ghi nhớ:

“Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

2. Suy niệm: Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đúng về Đức Giêsu, trong khi có rất nhiều người đã nói sai. Đức Giêsu khen Phêrô về lời tuyên xưng đó, nhưng ông tuyên xưng được như vậy là nhờ “ Chính Cha Thầy đã mạc khải cho con ” , nếu chỉ dựa vào sự hiểu biết và khả năng của con người thì ông không thể tuyên xưng đúng được. Do đó, trong công việc Tông đồ, chúng ta thường hay nói, hay giảng về Chúa cho người khác biết là điều rất cần thiết trong cuộc sống người Kitô hữu, nhưng chúng ta cũng đừng tự mạn về sự hiểu biết của mình mà phải khiêm tốn nhờ Chúa soi sáng mỗi khi chúng ta rao giảng Lời Chúa cho người khác. Cũng thế, Noi gương thánh Phêrô hôm nay mỗi người chúng ta phải tuyên xưng đúng về Chúa Giêsu qua lời giảng dạy và qua đời sống của mình.

3. Sống lời Chúa: Hãy ca ngợi danh Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ham mộ Lời Chúa, để con mỗi ngày thêm hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

THỨ BA : 30. 06. 2015

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.
Mt 8, 23-27

1. Ghi nhớ:

“Đức Giêsu nói: “ Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! ” . Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ” (Mt 8,26)

2. Suy niệm: Sự dữ và sự ác trong cuộc đời này xem ra rất mạnh mẽ và hung bạo, khiến con người cảm thấy lo sợ và chao đảo. Vì lẽ đó mà rất nhiều người chối bỏ hay đánh mất lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Cũng thế, trong cuộc sống có rất nhiều người chỉ giữ vững đức tin khi cuộc đời êm ả. Còn những lúc gặp sóng gió cuộc đời thì dễ thất vọng chán nản. Do đo, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình, tôi có tỏ ra chán nản, nghi ngờ hay trách móc Chúa khi gặp sóng gió của cuộc đời hay không? Hay tôi là người luôn giữ vững đức tin và luôn phó thác cuộc đời trong tình yêu Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết bám lấy Chúa để khi con phải đương đầu với những khó khăn và thử thách thì con luôn an tâm vì có Chúa ở bên. Amen.

Bài trướcSuy Niệm Lời Chúa Tháng 07/2015
Bài sauSuy Niệm Lời Chúa Tháng 05/2015
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.