Trang chủ Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ,
Lịch công giáo mới nhất,

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 05/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các thầy Phó tế. Xin Chúa ban cho các thầy Phó tế trung thành...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 04/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Tự do khỏi nghiện ngập. Xin Chúa ban những người nghiện ngập ma túy được nâng đỡ...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 03/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc. Xin Chúa ban cho các tín...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Lắng nghe lời van nài của người di dân. Cầu cho anh chị em di dân đang...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho thế giới được hòa bình. Xin Chúa ban cho các Ki-tô hữu, các tín...

Giáo lý

Sống đạo

Thư giãn