Đôi Suy Tư Mục Vụ Từ Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Armoris Laetitia

ĐÔI SUY TƯ MỤC VỤ TỪ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG AMORIS LAETITIA   Lm. Phaolô Phạm Hữu Ý (gpquinhon.org) Đức Thánh Cha Phanxicô ngay từ khi bắt đầu sứ...

Nền Tảng Kinh Thánh Và Giáo Hội Học Của Gia Đình Kytô Giáo

NỀN TẢNG KINH THÁNH VÀ GIÁO HỘI HỌC CỦA GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính (Khóa thường huấn linh mục Giáo phận Qui Nhơn 2016) (gpquinhon.org) Gia...

Vai Trò Của Lương Tâm Trong Những Quyết Định Luân Lý Liên Quan Đến...

VAI TRÒ CỦA LƯƠNG TÂM TRONG NHỮNG QUYẾT ĐỊNH LUÂN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi (Khóa thường huấn linh mục Giáo phận Qui...

Thần Học Về Hôn Nhân Gia Đình

Thần Học Về Hôn Nhân Gia Đình (catechesis.net) Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Năm 1994, năm được Liên Hợp Quốc dành cho gia đình. Cũng trong năm này,...

Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Hiến Chế Gaudium Et Spes Và Hôm Nay

Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Hiến Chế Gaudium Et Spes Và Hôm Nay (catechesis.net 18-5-2016) Tác giả: Fr. Raniero Cantalamessa, OFMcap. Chuyển ngữ: Lm. Phêrô...

Phá Thai Và Bản Án Lương Tâm

PHÁ THAI VÀ BẢN ÁN LƯƠNG TÂM Có lẽ, nói đến vấn nạn phá thai chẳng khác nào “múc nước biển đổ vào hang còng”. Tất cả...

Hôn Nhân Kytô Giáo Và Đòi Hỏi Của Lời Cam Kết

HÔN NHÂN KITÔ GIÁO VÀ ĐÒI HỎI CỦA LỜI CAM KẾT (Thời sự Thần học - Số 1, tháng 03/2009) Gioan Phê Ny Ngân Giang, OP (gpquinhon.org) Thứ...

Vấn nạn luân lý về phái tính

Vấn nạn luân lý về phái tính. Bài 2. TIẾNG NÓI CỦA GIÁO HỘI VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI Hội Thánh Công Giáo luôn khẳng định mình là...

Thần Học Về Thân Xác Và Hoạt Động Tính Dục

THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC VÀ HOẠT ĐỘNG TÍNH DỤC Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn Dẫn nhập Tính dục là một chiều kích quan trọng và mầu nhiệm...

Lịch sử Hôn Nhân Công Giáo

Lịch sử Hôn Nhân Công Giáo Bài này xin tìm về truyền thống của Giáo hội, tiếp sau Kinh thánh. Có thể phân biệt ba thời...

kinh đọc hằng ngày

BÀI VIẾT HAY NHẤT

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Sự Sống ở Anh và...

Nhân “Ngày Sự Sống” được tổ chức tại Anh và xứ Wales vào ngày 16/06, ĐTC Phanxicô mời gọi gia tăng nỗ lực trợ giúp những anh chị em dễ bị tổn thương nhất và dấn thân chống lại mọi hình thức lạm dụng.