Trang chủ Tu đức

Tu đức

Cùng tìm hiểu về:
Tu đức,
Đức tin,
Đức mến,
Đức cậy…
được sưu tầm và liên tục cập nhật

Phần 1 (Bài 2): Khám Phá Khả Năng Của Mình

0
I/ Sống tự tin:   Tự tin là một thái độ sống, diễn tả sự phán đoán tích cực về chính mình / Về giá trị...

Phần 1 (Bài 3): Giáo Dục – Đời Sống Nhân Bản

0
I/ Nhân bản là gì? Nhân là người, bản là gốc => cái gốc của con người. Là cái gốc của đạo làm người...

Phần 1 (Bài 4): Những Đức Tín Nhân Bản

0
Những đức tính nhân bản, là những đức tính tự nhiên giúp người có giáo dục và rèn luyện, đạt được mức trưởng thành...

Phần 1 (Bài 5): Tứ Đức Của Phụ Nữ

0
Đây là những đức tính dành riêng cho người phụ nữ Việt Nam. Nó là thước đo phẩm hạnh, là tiêu chuẩn tuyệt vời...

Phần 1 (Bài 6): Nghệ Thuật Sống

0
Nghệ thuật sống : Là biết sống với người khác, sống hài hòa, sống vui, sống phục vụ, sống hạnh phúc . Làm thế...

Phần 2 (Bài 1): Khái Niệm Về Nhân Đức

0
1) Định nghĩa: Theo Thánh Toma Aquinô: Nhân đức là một tập quán mà ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa...

Phần 2 (Bài 2): Đức Khôn Ngoan

0
Có 4 luân đức chính: Khôn ngoan/ Công bằng/ Can đảm/ Tiết độ   I/ Bản chất đức khôn ngoan: a. Định...

Phần 2 (Bài 3): Đức Công Bằng

0
I/ Bản chất đức công bằng:   Định nghĩa: Công bằng là một luân đức siêu nhiên, buộc ta phải trả lại cho tha nhân quyền...

Phần 2 (Bài 4): Đức Can Đảm

0
I/ Bản chất đức can đảm: Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức can đảm là một luân đức giúp ta mạnh mẽ và...

Phần 2 (Bài 5): Đức Tiết Độ

0
I/ Bản chất: (+)   Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức tiết độ là một luân đức "chế ngự sự hấp dẫn" của các thú...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status