Trang chủ Tất cả các kinh

Tất cả các kinh

Tất cả các kinh,
tổng hợp những kinh đọc hằng ngày trong công giáo.

Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng...

Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha đã dọn cho thân xác và linh hồn Đức Trinh Nữ Maria nên xứng đáng được...

Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra

Lạy Cha Trên Trời, trong tình yêu Cha dành cho chúng con, xin bảo vệ những trẻ thơ vô vọng là những người Cha...

Kinh Ông Thánh Inaxu

Lạy ơn ông thánh Inaxu xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng...

Kinh Bà Thánh Imelda

Lạy ơn bà thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức...

Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna

Lạy ơn Bà thánh Maria Mađalêna, xưa đã lấy bình thuốc thơm mà đi lau lưng Chúa Giêsu cùng đổ nước mắt ra trên...

Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier

Chúng con lạy Chúa là Đấng xưa đã chọn thánh Phanxicô Xavier đi đến Phương Đông này giảng rao soi sáng muôn dân được...

Kinh Ông Thánh Mátthêu

Kính lạy Thánh Mátthêu vinh hiển, ngài đã được gọi từ người thu thuế để trở nên người tông đồ nhiệt thành của Chúa...

Kinh Bà Thánh Mátta

Kính lạy rất thánh Mátta, vì đức tin của Ngài mà Chúa Giêsu đã phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự...

Kinh Bà Thánh Monica

Kính lạy Bà thánh Monica, là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô, Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng...

Giáo lý

Sống đạo

Thư giãn