Ngài là ai ? Vị
vua không ngai

Thương nhân
gian sống phận bi hài

Đường hôm nay
tung hô vạn tuế

Dẫn Ngài về núi
Sọ ngày mai

 

Nhóm Mười Hai
bên Ngài lẽo đẽo

Không binh hùng
tướng mạnh đi theo

Đám dân nghèo
hoan hô, léo nhéo

Bầy trẻ mừng nhảy
nhót hò reo

 

Nào thấy
đâu : biểu ngữ, trống kèn ?

Lòng người quên
trật tự, xô chen

Lá trải ngập đường
thay thảm đỏ

Lá vẫy vui quên
phận thấp hèn

 

Ngài cưỡi lừa
con thay ngựa chiến

Lấy lòng khiêm
tốn thắng oai phong

Chúa hạ mình,
không phân quý tiện

Nâng người
ngang thần thánh cao sang

 

Đem tình yêu
gieo rắc muôn nơi

Đấng quân vương
sao quá lạ đời

Đội mão gai, cầm
vương trượng sậy

Dẫn người về
cõi phúc thảnh thơi

 

Theo Ngài, đường
hôm nay trải lá

Cũng trải nhiều
gian khổ, đau thương

Vì anh em, sống
quên mình, khiêm hạ

Đỉnh Can-Vê
chan chứa phúc Thiên Đường

 

 

 

Thanh Phương

 

 


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây