Đức Hồng Y Phê-rô dâng Tổng Giáo phận Hà Nội cho Thánh Tâm Chúa

Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã dẫn đưa cộng đoàn đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để cảm nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa, như là lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống đến lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Máu Thánh Chúa và hôm nay mừng Lễ Thánh Tâm Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo phận, cho hàng linh mục được nên giống Thánh Tâm Chúa.
 

Đức Hồng Y Phê-rô dâng Tổng Giáo phận Hà Nội cho Thánh Tâm Chúa

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã khởi đi từ các bài đọc Thánh Kinh để giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu qua 3 bài đọc hôm nay. Sau cùng, ngài  mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến Thánh Tâm Chúa, hãy mang lấy ách êm ái và nhẹ nhàng của Chúa, để cảm nghiệm tình yêu thương nơi Thánh Tâm Chúa và biết diễn tả tình yêu thương đó trong đời sống hằng ngày.

Trước lời nguyện hiệp lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã đọc kinh dâng Tổng giáo phận cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Phêrô Nguyễn Văn Thái

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of