Trang chủ Suy niệm lời Chúa năm ABC

Suy niệm lời Chúa năm ABC

Suy niệm lời Chúa năm ABC,
Chia sẻ những bài suy niệm lời Chúa trong các năm ABC

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 10/2014

THỨ TƯ: 01.10.2014 Mt 18, 1 - 5   “ Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 11/2014

01/11/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN  A Lễ các Thánh nam nữ Mt 5,1-12a TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA KI-TÔ "Phúc thay...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 12/2014

Ý cầu nguyện: * Ý chung: Cầu cho Lễ Giáng sinh trở nên niềm hy vọng cho nhân loại: Xin cho việc Giáng sinh của...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 01/2015

Ý CẦU NGUYỆN: Ý CHUNG: Cầu cho việc cổ võ hòa bình : Xin cho những người thuộc các truyền thống tôn giáo cũng như...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 02/2015

PHÚT SUY NIỆM Tháng 2 Ý CẦU NGUYỆN: * Ý CHUNG: Cầu cho các tù nhân: Xin cho các tù nhân, cách riêng...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 03/2015

Ý Cầu Nguyện: - Ý Chung: Cầu cho các nhà khoa học: Xin cho những người dấn thân trong việc nghiên cứu khoa học biết...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 04/2015

Ý CẦU NGUYỆN:   - Ý Chung : Cầu cho việc quý trọng thọ tạo : Xin cho con người biết quý trọng thọ tạo và...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 05/2015

Ý CẦU NGUYỆN :  Ý chung : Cầu cho việc chăm sóc những người đau khổ : Xin cho chúng ta đừng dửng dưng, nhưng cố...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 06/2015

THÁNG 06 KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ý CẦU NGUYỆN : Ý Chung: Cầu cho những người di dân và tị nạn : Xin cho những người...

Suy Niệm Lời Chúa Tháng 07/2015

Ý cầu nguyện: - Ý chung:  Cầu cho các nhà chính trị : Xin cho tất cả các nhà chính trị ở mọi cấp luôn...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status