Trang chủ Chia sẻ lời Chúa

Chia sẻ lời Chúa

Chia sẻ lời Chúa,
Những bài đọc lời Chúa hằng ngày,
Suy niệm lời Chúa năm ABC,
Tìm hiểu tin mừng năm ABC,
Được liên tục cập nhật.

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / TUẦN VI / NGÀY...

Thứ ba / ngày 18 / Feb / 2020     I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:   Tin Mừng...

SOI LẠI MÌNH TRƯỚC GIÂY PHÚT GIAO THỪA / GIUSE LUCA

SOI MÌNH LẠI TRƯỚC PHÚT GIAO THỪA  CON THẤY MÌNH CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI  MỘT THÂN XÁC NẦY DO THIÊN CHÚA THƯƠNG BAN . ...

Tìm hiểu Tin Mừng CHÚA NHẬT III / TN A / CHÚA TUYỂN...

CHÚA NHẬT  3 / TN A    ĐỀ TÀI: TUYỂN CHỌN CÁC MÔN ĐỆ TIÊN KHỞI     Tung hô Tin Mừng: Mt 4,...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / TUẦN III /...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ BA TRONG TUẦN III / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :   KẺ THỰC THI THÁNH Ý THIÊN CHÚA ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ / TUẦN III /...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ TƯ TRONG TUẦN III / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :    HÃY GIEO CÁCH HÀO PHÓNG, SẼ CÓ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / TUẦN III / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ NĂM TRONG TUẦN III / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :     CHÚA LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG GIỮA CHỐN...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN III / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ SÁU TRONG TUẦN III / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :      SỨC MẠNH CỦA HẠT GIỐNG ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / TUẦN III / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ BẢY TRONG TUẦN III / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :      CUỘC ĐỐI ĐẦU VỚI SỨC MẠNH CỦA...

Tìm hiểu Tin Mừng CN 4 TN A / THÁNH GIA DÂNG CON...

CHÚA NHẬT 4 / MÙA THƯỜNG NIÊN  A  ĐỀ TÀI:  LỄ NẾN  THÁNH GIA DÂNG CON TRẺ VÀO ĐỀN THỜ    Tung hô...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / TUẦN IV / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ HAI TRONG TUẦN IV / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :   XIN GIẢI THOÁT CHÚNG CON KHỎI...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status