Trang chủ Thánh cả GiuSe

Thánh cả GiuSe

Thánh cả GiuSe,
Tháng 10 tháng kính thánh cả GiuSe,
Cập nhật những tài liệu về thánh cả GiuSe,
Được sưu tầm và cập nhật mới nhất.

Bài 4,5,6: Tôn Vinh Đức Yuse, Đức Yuse Là Ai, Thánh Danh Đức Yuse

BÀI 4: THÁNG BA – THÁNG TOÀN THỂ TRỜI/ ĐẤT TÔN VINH ĐỨC GIUSE 1. ĐỨC GIUSE ĐÁNG TÔN KÍNH PHI THƯỜNG Trước...

Bài 7,8,9: Đức Yuse Được Thiên Chúa Đặc Tuyển, …

BÀI 7 : ĐỨC GIUSE ĐƯỢC THIÊN CHÚA ĐẶC TUYỂN   Chọn ai, bổ nhiệm ai vào địa vị nào, Chúa là Cha nhân từ bao...

Bài 10,11,12: Đức Yuse Được Tôn Thờ Ấu Chúa; Ba Vua Đến Kính Bái...

BÀI 10: ĐỨC GIUSE ĐƯỢC TÔN THỜ ẤU CHÚA Ở BELEM   Thấy THIÊN CHÚA mặc xác phàm đến thăm và giải cứu nhân loại, Đức...

Bài 13,14,15: Thánh Gia Tỵ Nạn, Hồi Hương Và Nếp Sống Thánh Gia, Lạc...

BÀI 13:THÁNH GIA TỴ NẠN QUA AI CẬP   Chúa Hài Nhi là VUA Trời / Đất mà phải chạy trốn một tên bạo vương tham...

Bài 16,17,18: Đức Yuse Tôn Kính, Yêu Mến Đức Yesus; Đức Yuse Hiền Lành...

BÀI 16: ĐỨC GIUSE TÔN KÍNH, YÊU MẾN ĐỨC GIÊSU KITÔ   Theo mạc khải Agreda, Chúa THÁNH THẦN lấy 3 GIỌT MÁU TINH TUYỀN trong...

Bài 19,20,21: Sống Tuân Phục; Ngát Hương Hoa Huệ Đức Khiết Trinh; Sống Cầu...

Bài 19: ĐỨC GIUSE SỐNG TUÂN PHỤC   Lời Chúa: “Tuân phục trọng hơn của lễ”.   Đức GIUSE làm gương Đức Tuân Phục:   Tuân giữ các lề luật...

Bài 22,23,24: Vinh Quang Tỏ Hiện, Sống Gương Mẫu, Sống Kiên Nhẫn

Bài 22:VINH QUANG TỎ HIỆN   THIÊN CHÚA Quan Phòng đã thương chọn Đức GIUSE vào trong Kế Hoạch Cứu Chuộc muôn dân. ...

Bài 25,26,27: Đức Yuse Cần Cù LĐ; Yuse Lìa Trần; Đức Yesus Bảo Trợ...

Bài 25: ĐỨC GIUSE CẦN CÙ LAO ĐỘNG   Đức GIUSE làm nghề thợ mộc thủ công, đời xưa làm bằng tay vất vả khó nhọc...

Bài 28,29,30: Đức Yuse Vào U Ngục; Sống Lại & Lên Trời; Vinh Quang...

Bài 28: ĐỨC THÁNH GIUSE VÀO U NGỤC   (Nên đọc lại Bài 26)   Các Thánh suy luận rằng Chúa trao cho Đức Mẹ và Đức GIUSE...

Bài 31;32;33: Đức Yuse – Quan Thầy Hội Thánh; Biệt Tôn Đức Yuse; Tôn...

Bài 31: ĐỨC GIUSE – QUAN THÀY HỘI THÁNH   Chúa GIÊSU là ĐẦU Hội Thánh. Đức Mẹ và Đức GIUSE yêu kính Chúa biết dường...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status