Trang chủ Thánh cả GiuSe

Thánh cả GiuSe

Thánh cả GiuSe,
Cùng tìm hiểu về tháng kính thánh cả GiuSe được sưu tầm và cập nhật

Bài 4,5,6: Tôn Vinh Đức Yuse, Đức Yuse Là Ai, Thánh Danh Đức Yuse

0
BÀI 4: THÁNG BA – THÁNG TOÀN THỂ TRỜI/ ĐẤT TÔN VINH ĐỨC GIUSE 1. ĐỨC GIUSE ĐÁNG TÔN KÍNH PHI THƯỜNG Trước...

Bài 7,8,9: Đức Yuse Được Thiên Chúa Đặc Tuyển, …

0
BÀI 7 : ĐỨC GIUSE ĐƯỢC THIÊN CHÚA ĐẶC TUYỂN   Chọn ai, bổ nhiệm ai vào địa vị nào, Chúa là Cha nhân từ bao...

Bài 10,11,12: Đức Yuse Được Tôn Thờ Ấu Chúa; Ba Vua Đến Kính Bái...

0
BÀI 10: ĐỨC GIUSE ĐƯỢC TÔN THỜ ẤU CHÚA Ở BELEM   Thấy THIÊN CHÚA mặc xác phàm đến thăm và giải cứu nhân loại, Đức...

Bài 22,23,24: Vinh Quang Tỏ Hiện, Sống Gương Mẫu, Sống Kiên Nhẫn

0
Bài 22:VINH QUANG TỎ HIỆN   THIÊN CHÚA Quan Phòng đã thương chọn Đức GIUSE vào trong Kế Hoạch Cứu Chuộc muôn dân. ...

Bài 25,26,27: Đức Yuse Cần Cù LĐ; Yuse Lìa Trần; Đức Yesus Bảo Trợ...

0
Bài 25: ĐỨC GIUSE CẦN CÙ LAO ĐỘNG   Đức GIUSE làm nghề thợ mộc thủ công, đời xưa làm bằng tay vất vả khó nhọc...

Bài 28,29,30: Đức Yuse Vào U Ngục; Sống Lại & Lên Trời; Vinh Quang...

0
Bài 28: ĐỨC THÁNH GIUSE VÀO U NGỤC   (Nên đọc lại Bài 26)   Các Thánh suy luận rằng Chúa trao cho Đức Mẹ và Đức GIUSE...

Bài 31;32;33: Đức Yuse – Quan Thầy Hội Thánh; Biệt Tôn Đức Yuse; Tôn...

0
Bài 31: ĐỨC GIUSE – QUAN THÀY HỘI THÁNH   Chúa GIÊSU là ĐẦU Hội Thánh. Đức Mẹ và Đức GIUSE yêu kính Chúa biết dường...

Bài 34: Phải Bền Vững

0
Lời Chúa: “Ai chiến đầu đến cùng mới thắng”. Đường đi theo Chúa là đường đi cho đến chết, chết là lúc chiến thắng...

Phụ Lục A: Những Kinh Cần Đọc Để Tôn Kính Đức Thánh Cả Yuse

0
I. NIỆM CHUỖI MAI KHÔI VỚI ĐỨC GIUSE:   1. Gẫm thứ nhất: THIÊN CHÚA đã chọn Đức GIUSE làm Bạn Thanh Sạch với Đức Bà...

Phụ Lục B: Hát Mừng Đức Yuse

0
I. CẦU XIN ĐỨC GIUSE GIA TRƯỞNG:   ĐK:   Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa,   Miền Nazareth Thánh Gia Ngài vui sống, ...

Giáo lý

Sống đạo

Thư giãn