Trang chủ Mẹ MaRiA

Mẹ MaRiA

Mẹ MaRiA,
cùng tìm hiểu về đức mẹ,
các ngày kính đức mẹ,
các tháng kính đức mẹ.
được sưu tầm và cập nhật.

NGÀY MÙNG BỐN (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MÙNG BỐN Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa. ...

NGÀY MỒNG BA (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG BA Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng là ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa Khi chúng ta...

NGÀY MỒNG HAI (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG HAI Kinh Kính Mừng Maria, việc tôn kính Mẹ hàng đầu. Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ...

NGÀY MỒNG MỘT (THÁNG MÂN CÔI)

0
Kinh Mân côi là hương hoa tuyệt diệu Thánh Đaminh, trối lại cho Dòng Thuyết  Giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn...

Tháng Mười / Kính Đức Mẹ Mân Côi

0
LỜI MỞ ĐẦU CHÚA GIÊ-SU NÓI GÌ VỀ CẦU NGUYỆN và LẦN CHUỖI? 1/ “Để thế giới được hòa bình trong...

Tìm Hiểu Gốc Tích Tháng Mân Côi .

0
Ý NGHĨA Thánh nhân giải thích rằng : Mọi người hưởng ứng lần hạt Mân Côi. Hiệu quả của kinh Mân côi thật lạ lùng: Trên...

NGÀY MỒNG BẨY (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG BẢY Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng: Ta nghĩ gì khi đã bỏ phí thời gian không lần chuỗi Mân Côi ...

NGÀY MỒNG TÁM (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG TÁM Ý nghĩa 10 Kinh Kính Mừng trong mỗi đoạn của Chuỗi Mân Côi   Tại sao Đức Mẹ lại...

NGÀY MỒNG CHÍN (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG CHÍN / TRONG THÁNG MÂN CÔI  Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trong tràng hạt Mân Côi     Trong...

NGÀY MỒNG MƯỜI (THÁNG MÂN CÔI)

0
NGÀY MỒNG MƯỜI Một Tượng Trưng Duyên Dáng   Giáo Hội đặt lên môi Đức Maria những lời kiều diễm này của...

Giáo lý

Sống đạo

Thư giãn