Trang chủ Gương các thánh

Gương các thánh

Gương các thánh,
Tiểu sử các thánh,
Các thánh tử đạo,
Được sưu tầm và liên tục cập nhật.

THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN

Cùng ngày 30 tháng 6 THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN Linh Mục Tử Đạo, chôn 8 tháng không hư thối. (bị bắt...

THÁNH GARCIA SAMPEDRO XUYÊN

THÁNH GARCIA SAMPEDRO XUYÊN Giám Mục phó Bùi chu, Tử Đạo. (bị bắt 7-7-1858, phân thây 28-7-1858 tại Nam...

THÁNH VENCESLAUS Tử đạo

THÁNH VENCESLAUS Tử đạo người Bohemia, nuớc Tiệp khắc hay Chêch (907?-929)               Cha chết trận, mẹ...

THÁNH VINCENT PHAOLO

THÁNH VINCENT PHAOLO             Là một linh mục người Pháp,  thánh Vincent de Paul được...

Cùng n

Cùng ngày 21/8 Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục(bị bắt 1-8-1838, xử trảm 21-8-1838)         1. Những lá th...

Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân

Cùng Ngày 25 Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân Thày giảng (bị bắt tháng 11-1856, xử trảm 25-5-1857 tại Sơn Tây) Giáo dân Bắc Việt mỗi khi muốn khen...

THÁNH VINH SƠN FERRIER

Ngày 5 THÁNH VINH SƠN FERRIERLinh Mục dòng Đaminh.Tâybanha-Pháp (1350?-1419)                                  1. Vào thế kỉ 13 và 14, Giáo...

Thánh Gioan Theophane Venard Ven tử đạo

Thánh Gioan Theophane Venard Ven tử đạo(bị bắt ngày 30-11-1860, chém đầu ngày 2-2-1861)Trong các vị thừa sai người Pháp đổ máu vì đức...

THÁNH VINH SƠN

Ngày 22 THÁNH VINH SƠN Phó Tế, Tử Đạo đầu tiên của Tâybanha. (-304)             1. Phó tế trung thành: Vinh Sơn sinh tại Saragosse, Tây Ban Nha....

THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN Thầy Giảng Tử Đạo, chết trong tù (bị bắt 29-5-1838, chết trong tù 4-7-1838)         1. Đạo đức từ nhỏ: Thầy Uyển...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status