Trang chủ Đức mẹ Maria

Đức mẹ Maria

Đức mẹ Maria,
Những câu truyện về mẹ,
Tháng 5 tháng kính đức mẹ,
Tháng 10 tháng kính đức mẹ mân côi,
Được sưu tầm và cập nhật.

NGÀY MỒNG NĂM (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG NĂM Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn hết. Thiên...

NGÀY MÙNG BỐN (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MÙNG BỐN Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa. ...

NGÀY MỒNG BA (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG BA Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng là ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa Khi chúng ta...

NGÀY MỒNG HAI (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG HAI Kinh Kính Mừng Maria, việc tôn kính Mẹ hàng đầu. Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ...

NGÀY MỒNG MỘT (THÁNG MÂN CÔI)

Kinh Mân côi là hương hoa tuyệt diệu Thánh Đaminh, trối lại cho Dòng Thuyết  Giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn...

Tháng Mười / Kính Đức Mẹ Mân Côi

LỜI MỞ ĐẦU CHÚA GIÊ-SU NÓI GÌ VỀ CẦU NGUYỆN và LẦN CHUỖI? 1/ “Để thế giới được hòa bình trong...

Tìm Hiểu Gốc Tích Tháng Mân Côi .

Ý NGHĨA Thánh nhân giải thích rằng : Mọi người hưởng ứng lần hạt Mân Côi. Hiệu quả của kinh Mân côi thật lạ lùng: Trên...

NGÀY MỒNG BẨY (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG BẢY Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng: Ta nghĩ gì khi đã bỏ phí thời gian không lần chuỗi Mân Côi ...

NGÀY MỒNG TÁM (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG TÁM Ý nghĩa 10 Kinh Kính Mừng trong mỗi đoạn của Chuỗi Mân Côi   Tại sao Đức Mẹ lại...

NGÀY MỒNG CHÍN (THÁNG MÂN CÔI)

NGÀY MỒNG CHÍN / TRONG THÁNG MÂN CÔI  Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trong tràng hạt Mân Côi     Trong...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status