CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 09.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 26,14–27,66)

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? “23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! “25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? ” Người trả lời: “Chính anh nói đó! “

26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này.

…….

66 Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Quý vị nghĩ sao? ” Họ liền đáp: “Hắn đáng chết! “

 

1.Ghi nhớ: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu” (Mt 26,17).

2.Suy niệm: Lễ Vượt qua của người Do Thái để kỷ niệm việc Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúa Giêsu muốn thiết lập một lễ Vượt qua mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Bửa tiệc ly khai mào cho biến cố ấy. Các môn đệ muốn dọn lễ cho Chúa. “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu”? Là những người được kêu gọi và yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta noi gương các tông đồ, lo chuẩn bị cho Chúa có một chỗ xứng đáng trong tâm hồn ta. Giuđa cũng ngồi vào bàn tiệc rồi sau đó phản bội. Còn tôi, tôi có phản bội Chúa Giêsu Thánh Thể sau những lần rước lễ không?

3.Sống Lời Chúa: Chúa muốn ngự trong hồn ta, hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc dù nhiều lần con đã rước Chúa cách không sốt sắng. Xin Chúa thương tha thứ cho con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN THÁNH: 10.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 12,1-11)

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói:5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo? “6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.7 Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”

9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa,11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

 

1.Ghi nhớ:“Thật, vậy người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy anh em không có mãi đâu” (Ga 12,8).

2.Suy niệm: Trong bữa ăn tối tại gia đình Bêtania, Chúa Giêsu được cô Maria xức dầu thơm rồi lấy tóc mà lau chân. Chúa coi đó là hành động báo trước việc xức dầu mai táng Chúa, còn Giuđa coi đó là hành vi phung phí tiền bạc giúp đỡ người nghèo. Ông làm như thể ông muốn phục vụ người nghèo, nhưng thực ra chỉ là vì bản thân, vì tư lợi. Đó cũng là thái độ của những con người chưa thật sự dấn thân theo Chúa. Họ theo Chúa vì toan tính lợi lộc chứ không vì tình yêu thật sự. Họ không tìm Chúa mà họ tìm chính mình. Còn tôi thì sao? Tôi cầu nguyện để làm gì? Tôi làm việc bác ái để làm gì?…Tôi tìm Chúa hay tìm cái tôi ?

3.Sống Lời Chúa: Hãy tìm Chúa và sống xứng đáng với tình yêu cứu độ của Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban ơn thanh luyện tâm hồn con khỏi mọi hình thức vụ lợi, ích kỷ, để con yêu Chúa thật lòng và phục vụ mọi người thật tình. Amen.

 

THỨ BA TUẦN THÁNH: 11.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 13,21-33;36-38)

21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.

24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!”  28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi tôi đi, các người không thể đến được”, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.”

37 Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

 

1.Ghi nhớ:Đức Giêsu nói thế rồi, tâm thần Người xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21).

2.Suy niệm: Mang lấy thân phận con người, Chúa Giêsu cũng có lúc xao xuyến, lo âu … nhất là khi “có một người trong anh em” sẽ phản bội lại mình. Không vì bực tức mà chỉ điểm kẻ phản bội, nhưng vì muốn kẻ đó ăn năn sám hối. Chúa đã vượt thắng tất cả những yếu đuối, kể cả cái chết để trung thành với thánh ý Chúa Cha, và coi cái chết là cơ hội để Chúa được vinh danh. Cho nên, nếu chúng ta trung thành và hết lòng tin tưởng vào sức mạnh của thập giá Chúa Kitô, thì chúng ta cũng sẽ thắng vượt được tất cả. Bạn đã cảm nhận điều đó trong cuộc sống hàng ngày không?

3.Sống Lời Chúa: Chấp nhận thánh giá là hy sinh, làm vinh danh Chúa là mục đích cuộc đời.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết làm vinh danh Cha bằng cả cuộc đời, xin đừng để con ngã lòng khi gặp gian nan khốn khó, nhưng luôn được tin tưởng vào Chúa để vượt qua. Amen.

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH: 12.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 26,14-25)

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mc 14: 17 -21; Lc 22: 21 -23; Ga 13: 21 -30 )

20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? “23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! “25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? ” Người trả lời: “Chính anh nói đó! “

 

1.Ghi nhớ:”Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu” (Mt 26,17).

2.Suy niệm: Lễ Vượt qua của người Do Thái để kỷ niệm việc Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúa Giêsu muốn thiết lập một lễ Vượt qua mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Bửa tiệc ly khai mào cho biến cố ấy. Các môn đệ muốn dọn lễ cho Chúa. “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu”? Là những người được kêu gọi và yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta noi gương các tông đồ, lo chuẩn bị cho Chúa có một chỗ xứng đáng trong tâm hồn ta. Giuđa cũng ngồi vào bàn tiệc rồi sau đó phản bội. Còn tôi, tôi có phản bội Chúa Giêsu Thánh Thể sau những lần rước lễ không?

3.Sống Lời Chúa: Chúa muốn ngự trong hồn ta, hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc dù nhiều lần con đã rước Chúa cách không sốt sắng. Xin Chúa thương tha thứ cho con. Amen.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: 13.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.

3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

 

1.Ghi nhớ:”Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,5).

2.Suy niệm: Việc rửa chân tượng trưng cho sự hạ mình xuống trong cái chết, để mang lại ơn cứu độ loài người. Chính Chúa Giêsu đã rửa chân cho từng môn đệ, để làm gương phục vụ và dạy các ông bài học khiêm nhường. Phục vụ thì không phải luôn dễ, vì thực tế giữa nói và làm luôn có một khoảng cách khó vượt qua được. Nói yêu mến Chúa thì dễ, nhưng khi thể hiện cụ thể tình yêu đó thì thật khó. Giúp đỡ cho một người vừa xúc phạm tới mình, làm một việc tốt mà mình không muốn, sống chung với một người có tánh khí thất thường… tất cả đều là những thách đố đối với người phục vụ vì Chúa Kitô. Vì thế, không thể phục vụ tốt, nếu không thấm nhuần tình yêu Chúa Kitô.

3.Sống Lời Chúa: Khi phục vụ một người nghèo là chúng ta đụng chạm tới chính Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ để chuẩn bị đưa họ vào đường thương khó. Xin tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi nết xấu, để cùng với Chúa hoàn tất đường thập giá Chúa dành cho con. Amen.

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH: 14.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 18,1-19,42)

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kidron. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. 2 Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. 3 Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisees; họ mang theo đèn đuốc và khí giới. 4 Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” 5 Họ đáp: “Tìm Giêsu Nazareth.” Người nói: “Chính tôi đây.” Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây!” thì họ lùi lại và ngã xuống đất.

………….

41 Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

 

 

1.Ghi nhớ:“Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 18,30).

2.Suy niệm: Tưởng niệm Chúa Giêsu chết. Thánh Gioan nhấn mạnh ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu: thân xác đã chết, đã được tôn vinh, là nguồn suối phát sinh mọi ân huệ thiêng liêng của Thánh thần, đem lại sự sống mới cho tín hữu. Tuy nhiên, Thập giá vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Tại sao một Thiên Chúa uy quyền lại có thể chịu chết cách nhục nhã trên thập giá ? Thiết nghĩ trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có thể thinh lặng ngắm nhìn. Trong thinh lặng, chúng ta mới cảm nhận được cái nhìn yêu thương của Chúa và trong cái nhìn ấy chúng ta mới nghe được tiếng gọi yêu thương của Ngài. Thập giá của Chúa luôn là ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, của sự tha thứ, để chiếu soi đời ta và làm sáng tỏ thân phận đau khổ của con người.

3.Sống lời Chúa: Nhìn vào thập giá của Chúa để biết sống bao dung và tha thứ.

4.Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria , xin cho con biết noi gương Mẹ, để cùng với Mẹ, con luôn biết đón nhận thập giá cuộc đời con. Amen.

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: 15.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 16,1-8)

1 Vừa hết ngày Sabbath, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

 

1.Ghi nhớ:”Vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm” (Mc 16,4).

2.Suy niệm: Chúng ta đã trải qua 40 ngày của Mùa Chay là thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Giờ đây chúng ta vui mừng đón chờ Lễ Phục Sinh của Chúa. Trong biến cố phục sinh, bằng quyền năng của Thiên Chúa, tảng đá lấp ngôi mộ đã được lăn ra. Ngôi mộ trống vắng, xác Chúa không còn trong đó, và có một thanh niên mặc áo trắng báo tin vui phục sinh. Hãy vui lên, vì Chúa đã phục sinh. Và cùng với quyền năng của Chúa Phục Sinh, tảng đá chôn chặt cuộc đời nô lệ chúng ta cũng sẽ được lăn ra, đó là những tham lam, lười biếng, ích kỷ, hận thù. Để rồi chính Chúa phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống đức tin và sống tình yêu mến một cách chân thành hơn.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy chăm lo và bảo vệ sự sống.

4.Cầu nguyện: Lạy chúa, Chúa đã sống lại để cho con được sống. Xin cho con luôn biết sống tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Amen.

Bài trước40 Giây lời chúa – CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA – A
Bài sauTìm hiểu và sống Tin Mừng CN LỄ LÁ – A.2017/ Giuse Luca
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.