CHÚA NHẬT: 26. 02.2017 CHÚA NHẬT VIII TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu Mt 6, 24–34)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

 25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

1. Ghi nhớ: “ Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng về những nhu cầu của cuộc sống thân xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ… ). Tất cả những thứ cần ấy Chúa đã lo cho chúng ta vì Người là Đấng tốt lành và biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Người lại là Cha của chúng ta nên không để cho chúng ta phải thiếu thốn. Noi gương Chúa Giêsu, ta cần phải trông cậy vào sự quan phòng của Ngài. Đồng thời nghèo của cải vật chất khiến bạn nên giống Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: “… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ” (Pl2,7) và tinh thần nghèo khó theo gương mẫu của Đức Maria.

3. Sống Lời Chúa : Tin tưởng vào Chúa Quang phòng.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, con mãi lo tính toán cho tương lai mà quên đi mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin cho con can đảm sống giây phút hiện tại với Chúa, với anh em và với chính con. Amen.

 

THỨ HAI: 27. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,17-27)

17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

 

1.Ghi nhớ:“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về sự nguy hiểm của giàu sang, sự dính bén với của cải vật chất. Vì dính bén với của cải vật chất mà con người có thể khước từ bước theo Chúa. Người ta khó từ bỏ những của cải mình có để chấp nhận một cái gì đó trước mắt coi như là một sự mất mát to lớn. Chúa đã đưa ra một bài học thật sống động: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Vì thế, sự say mê tiền bạc, của cải là một ngăn trở lớn cho những ai muốn trọn vẹn thuộc về Chúa và Nước Trời.

3.Sống Lời Chúa: Không tham lam, ham mê của cải mà đánh mất tư cách của người công dân Nước Trời.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, với những gì Chúa ban cho, xin cho con luôn biết dùng nó như một phương tiện để phục vụ Chúa và người nghèo. Amen.

 

THỨ BA: 28. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,28-31)

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 

1.Ghi nhớ:“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay ở đời này không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,29-30).

2.Suy niệm: Chúa hứa Ngài sẽ ban cho “gấp trăm”. Cách nói gấp trăm phải hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là nghĩa từ ngữ. Nhìn vào đời sống của các giáo sĩ và tu sĩ chúng ta thấy được chứng thực đó. Trong lời hứa của Chúa còn có cả những sự ngược đãi và đau khổ, nghĩa là theo Chúa thì phải chấp nhận vác thập giá với Chúa trên con đường đức tin và cuộc sống phục vụ. Đó là điều không thể miễn trừ của người môn đệ ngày nay.

3.Sống Lời Chúa: Nhìn theo thế gian, chúng ta sẽ thấy mất mát; nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ có tất cả.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương con, cho con thấy Chúa thật giàu có và bao la, và khi ấy mọi sự với con chỉ là bé nhỏ. Amen.

 

THỨ TƯ: 01.03.2017 Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 6,1-6.16-18)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

 

1.Ghi nhớ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng” (Mt 6,1).

2.Suy niệm: Ăn chay, cầu nguyện, bố thí là ba việc đạo đức được nhắc nhở thực hành trong suốt mùa Chay. Lời Chúa Giêsu dạy ta biết giá trị của nền đạo đức đích thực, và thi hành như thế nào thì mới phù hợp với tinh thần của Chúa. Cái cốt lõi của các việc đạo đức là sống thật trước mặt Chúa và cần phải được thực hiện bằng cả tấm lòng. Việc bố thí chẳng hạn, cần phải thực hiện bằng tấm lòng yêu mến tha nhân; còn nếu làm để khoe khoang, thì việc làm này mất hết công phúc.

3.Sống Lời Chúa: Ăn chay để hãm dẹp dục vọng, cầu nguyện để gặp gỡ Chúa và bố thí là yêu thương tha nhân.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết yêu thương trong khiêm tốn để việc làm của con luôn là vì tình yêu thương chứ không vì phô trương công đức. Amen.

 

THỨ NĂM SAU LỄ TRO: 02.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,22-25)

22 Chúa  nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 

1.Ghi nhớ: Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9,22).

2.Suy niệm: Các môn đệ lúc bấy giờ có thể hiểu được thế nào là “Chúa Cứu Thế bị đau khổ”. Nay các ông đã biết “Thầy là Con Thiên Chúa”. Nên Chúa báo cho các ông hay con đường cứu thế của Ngài là con đường tử nạn và phục sinh. Mở đầu mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta ngắm nhìn gương Chúa Giêsu và con đường thập giá của Ngài, nhằm giúp chúng ta sống tinh thần sám hối. Phần tôi trong mùa chay thánh này tôi phải làm gì để đổi mới con người của tôi?

3.Sống Lời Chúa: Tập sống chịu đựng và sẵn sàng đón nhận những đau khổ do vô tình hay hữu ý mà tha nhân gây cho mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim như Chúa để con biết sống tốt với mọi người. Amen.

 

THỨ SÁU SAU LỄ TRO: 03.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu. (Mt 9,14-15)

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

 

1.Ghi nhớ: Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15).

2.Suy niệm: Thời gian có Chúa Giêsu hiện diện là thời gian của niềm vui và ân sủng. Đó là tiệc cưới, mà Chúa Giêsu tự ví mình như chàng rể, các môn đệ là phù rể. Tiệc vui thì làm sao lại bắt họ ăn chay? Sẽ có lúc chàng rể bị đem đi, nghĩa là bị giết, họ sẽ ăn chay. Người xưa ăn chay là để đền tội và để chờ đón Đấng Cứu thế. Ngày nay chúng ta ăn chay để chế ngự thân xác, cảm thông cuộc thương khó Chúa Kitô và đón nhận ơn phục sinh của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, và giữ chay, dọn lòng cẩn thận mỗi khi rước lễ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con dư tràn Thánh Thần Chúa, để con biết đổi mới c cuộc sống của con trong mùa chay thánh này. Amen.

 

THỨ BẢY SAU LỄ TRO: 04.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 5,27-32)

27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? “31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

 

1.Ghi nhớ: “Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người” (Lc 5,28).

2.Suy niệm: Lêvi là người thu thuế giàu có, quyền thế trong xã hội, đời sống của ông không mấy trong sạch. Tại sao Chúa đến nhà ông ăn tiệc và mời gọi ông theo Chúa? Ông đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cách “đứng dậy đi theo Người”, diễn tả một ý chí dứt khoát, từ bỏ tất cả để theo Chúa. Vì thế, tình yêu Chúa là khởi đầu của mọi ơn gọi và từ bỏ là điều kiện tiên quyết để sống trọn ơn gọi. Như Lêvi, mỗi người chúng ta hãy ý thức thân phận tội lỗi, nhưng đã được Chúa yêu thương chọn gọi theo Chúa. Mùa Chay này ta phải làm gì đáp lại tiếng Chúa gọi đây?

3.Sống Lời Chúa: Xác định tiếng Chúa mời gọi trong mùa chay này là hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn biết từ bỏ tội lỗi và tính hư nết xấu, để được thanh thản và tự do. Xin cho con biết đứng lên sau những lần con yếu đuối vấp ngã. Amen.

 

 

Bài trước5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 1 Mùa Chay A.2017
Bài sau5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 7 Thường Niên A.2017
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.