CHÚA NHẬT V MÙA CHAY: 02.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11,1-45)

1 Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

……………..

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

 

1. Ghi nhớ: “Bệnh này không đến nổi chết, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quan của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này con Thiên Chuá được tôn vinh” (Ga11,4).

2. Suy niệm : Trong đời sống hằng ngày, ai cũng mong muốn cho mình luôn sống hạnh phúc, thân xác khoẻ mạnh, bệnh tật xảy đến thì cho là điều xấu xảy đến. Nhưng mấy khi chúng ta nhận ra bệnh tật hay một biến cố xấu xảy đến trong đời sống chúng ta là sứ điệp của Chúa gởi đến cho mình. “ Qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa được tôn vinh ” .

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra sứ điệp của Chúa qua từng biến cố.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con biết làm vinh danh Chúa ngay trong chính cuộc sống của chung con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN V MC: 03.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8,1-11)

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

 

1.Ghi nhớ: Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

2.Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy cung cách hành xử và lòng nhân từ của Chúa Giêsu dành cho người đàn bà tội lỗi, cũng như cho tất cả chúng ta. Chúa không chối bỏ cái ách nặng nề xấu xa của tội lỗi, nhưng Chúa tạo cho tội nhân một con đường mới để hưởng sự tha thứ: “về đi và đừng phạm tội nữa”. Và đó cũng là con đường của lòng thương xót. Chúa muốn ta không được kết án, không hùa theo đám đông bắt tội bắt lỗi của người khác. Mỗi người hãy nhìn sâu vào trong tâm hồn mình để nhận ra các thiếu sót, yếu đuối và tội lỗi của mình trong đời sống, để ăn năn sám hối và biết cảm thông tha thứ cho anh em.

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng xét mình xưng tội.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống, xin thương xót con. Amen.

 

 

THỨ BA: 04.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8,21-30)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 

1. Ghi nhớ: “Người bảo họ: “các ông bởi hạ giới, còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng như một lời dạy dỗ, mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay đã trách người Do Thái “ các ông bởi hạ giới” nghĩa là thuộc về thế gian ở đây ám chỉ tất cả là sai lầm, lừa đảo, thù nghịch chống lai Thiên Chúa. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đã được biết về Chúa, nhưng chúng ta đã biết sống và tin vao Đức Kitô chưa hay ta vẫn còn đam mê theo “ hạ giới ” đó là chỉ biết lo tìm kiếm và nương tựa vào những danh vọng vật chất mà quên tìm kiếm thực hiện những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tỉn thức và ăn năn sám hối, từ bỏ những gì thuộc về thế gian để sống tinh thần mùa Chay này.

3. Sống Lời Chúa: Hãy xa lánh những cám dỗ thế gian.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, vì những đam mê thế gian đã làm con xa cách Chúa. Xin cho con biết tứ bỏ những đam mê đó để vững bước theo chân Chúa trong mùa chay này. Amen

 

THỨ TƯ: 05.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42)

31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”33 Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? “34 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.”39 Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

42 Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

 

1.Ghi nhớ: Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34).

2.Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này đặt trong tâm tình sám hối Mùa Chay, mời gọi chúng ta trở về với phẩm giá làm con cái của Thiên Chúa, của sự tự do. Để đích thực là con cái Thiên Chúa thì chúng ta hãy tin vào Giêsu, bằng cách nghe và sống Lời Chúa, đừng phạm tội nữa, vì phạm tội là từ chối Thiên Chúa và nô lệ ma quỷ. Người Do thái tự phụ, từ chối lời đề nghị của Chúa, vì thế họ không thể thăng tiến trên con đường đức tin. Họ tự cho mình là con cái trong nhà, nhưng thật sự họ là người ngoài, là nô lệ, vì họ không hưởng ơn giải thoát nơi Đức Kitô. Vậy, hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống ta và chính Lời Chúa sẽ giải thoát ta.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa Kitô và sống theo Lời Chúa, ta sẽ đạt tự do đích thực.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc vì tự phụ ỷ lại vào sức riêng, nên con đã cách xa Chúa. Xin cho con tâm hồn khiêm tốn, hiền lành và xin cho Lời Chúa hướng dẫn đời con. Amen.

 

THỨ NĂM: 06.04.2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 8,51-59)

51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. 53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? “54 Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

57 Người Do-thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! “58 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! ” 59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

 

1.Ghi nhớ:“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

2.Suy niệm: Người Do thái dựa vào quan niệm hẹp hòi về cái chết của thân xác để tranh luận với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa muốn nói: Người là nguồn sự sống. Ai đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và tiếp nhận Người, thì được thông phần vào sự sống của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng phải xét lại về thái độ của mình trước những lời mạc khải của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Hay là chúng ta cũng giống như người Do thái ngày xưa, cũng ỷ lại, cũng dựa vào những hiểu biết trần thế, những mưu tính vụ lợi cá nhân, mà ngần ngại phải thay đổi, phải từ bỏ… để rồi cũng từ chối không đón nhận ân sủng của Chúa?

3.Sống Lời Chúa: Sống tin tưởng và thực thi lời Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì những mạc khải cao trọng mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con biết tin tưởng và nghiêm chỉnh thực thi lời Chúa. Amen

 

THỨ SÁU: 07.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 10,31-42)

31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? “33 Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh””?35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ,36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: “Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: “Tôi là Con Thiên Chúa”?37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”

39Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. 40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.”42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.

 

1.Ghi nhớ : ”Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,42).

2.Suy niệm: Lời Chúa hôm nay gợi lên một chân lý căn bản của đức tin công giáo: đó là Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Như thế, Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa giữa loài người. Cần phải tin vào việc Người làm, mới có thể tin Người và Thiên Chúa là một. Nhưng con người ngày nay có thể bị ảnh hưởng tư tưởng trần tục, chỉ muốn nhìn Chúa Giêsu như một người phàm, một nhà cách mạng… Chúng ta đôi khi cũng bị cám dỗ “lượm đá ném Chúa”, đó là khi chúng ta không dám sống ơn gọi kitô hữu của mình. Đó là những khi chúng ta phủ nhận phẩm giá của anh chị em của mình.

3.Sống Lời Chúa: Tin Chúa Cha và Chúa Con là một, và tôi cố gắng sống kết hiệp làm một với Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con lòng tin nơi Chúa. Xin cho con góp phần nhỏ bé của mình để Chúa đừng bị ném đá, đừng bị xúc phạm, đó là khi con dám sống vì Chúa và cho Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 08.04.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 11,45-56)

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm.47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.”49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả,50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân,52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.

55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ.56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? “

 

1.Ghi nhớ:“…Thà một người chết thay cho toàn dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

2.Suy niệm: Những người Do thái không tin vào Chúa Giêsu, họ muốn bắt Chúa phải chết thay, để người Rôma không đến huỷ diệt họ. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận chịu hiến tế, chấp nhận chết thay để mọi người được sống và được sống đời đời. Vậy, chết thay có phải là do hận thù và bất công? Đúng, nhưng với Thiên Chúa, thì đó là hành động của tình thương và nó khơi lên một chuỗi tình thương nối tiếp, là qui tụ con cái Chúa đang tản mác về một mối, thành cộng đoàn thờ phượng Chúa. Chúa Giêsu và cái chết của Người đã dạy chúng ta bài học yêu thương cho đến cùng. Học nơi Chúa Giêsu, ta hãy chấp nhận hi sinh, vượt khó và sống liên kết với Chúa, để có sức mạnh biến cuộc đời thành một hiến lễ tình yêu dâng Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Chúa chết vì tôi, tôi biến cuộc đời tôi thành lễ hi sinh để cám ơn Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa chết để cho con được sống. Xin cho con biết nhìn lên thập giá của Chúa, để con cũng được mời gọi sống như Chúa. Amen.

 

Bài trước40 Giây lời chúa – CN Lễ Lá – A
Bài sauChia sẻ Lời Chúa Tuần 5 Mùa Chay A.2017 (Giuse Luca)
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.