CHÚA NHẬT III MÙA CHAY: 19.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4, 5 – 42)

5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” 11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” 15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16 Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo: “Chị nói: “Tôi không có chồng” là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19 Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. ..20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: “Thầy cần gì vậy? “ Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?” 28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông: “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” 34 Đức Giê-su nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.”

39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

 

1.Ghi nhớ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng Ng ư ời thật là Đấng Cứu Độ trần gian” (Ga4,42)

2. Suy niệm: Dân Do Thái sau khi đi ra khỏi đất AiCập phải đi trong sa mạc thiếu n ư ớc uống, họ kêu trách Môsê. Môsê đã cầu xin Chúa và Chúa đã ban cho họ có n ư ớc từ tảng đá chảy ra. N ư ớc đó là dấu chỉ cho n ư ớc Hằng Sống chính là Chúa Giêsu. N ư ớc Hằng Sống đó nay đã đ ư ợc đón nhận và nhiều ng ư ời đã tin vào Chúa Giêsu. Những người đã tin vào Chúa Giêsu đã chứng thực niềm tin của mình bằng lời tuyên xưng “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng Ng ư ời thật là Đấng Cứu Độ trần gian”. Qua lời nói này chúng ta rút ra cho mình bài học về niềm tin của mình. Có thể niềm tin của chúng ta được khởi sự từ gia đình, ông bà cha mẹ. nhưng đến một lúc nào đó chúng ta cũng cần phải có niềm xác tín riêng của mình vào Thiên Chúa như dân thành đã tin vào Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Cầu nguyện xin Chúa ban thêm niềm tin vào Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là những người yếu hèn kém tin. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày mỗi xác tín rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY: 20.03.2017

Th. Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,41-51)

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! “49 Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? “50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.

 

1.Ghi nhớ: Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi sao con lại xử với cha mẹ như vậy?” (Lc 2,48).

2.Suy niệm: Dựa vào Tin mừng thì chúng ta biết thánh Giuse thuộc chi họ Đavit, Ngài được xem như dây liên hệ giữa dòng dõi Đavit với Đấng Cứu Thế. Ngài còn được Tin mừng gọi là người công chính. Người công chính là người biết kính sợ Chúa và luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chiêm ngắm sự công chính của thánh Giuse để chúng ta biết nhìn lại ơn gọi nên thánh của chính mình, nhận ra tiếng của Chúa dành cho mình. Vậy đâu là thánh ý Chúa muốn dành cho tôi trong mùa chay này?

3.Sống Lời Chúa: Noi gương Giuse để tìm kiếm Chúa và thi hành thánh ý Ngài.

4.Cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin giúp con biết học nơi ngài bài học khiêm nhu và sống công chính. Amen.

 

THỨ BA: 21.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu. (Mt 18,21-35)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? “34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

 

1.Ghi nhớ: “Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

2.Suy niệm: Dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ làm nổi bật sự tương phản giữa lòng thương xót vô biên của Chúa và sự cố chấp nhỏ mọn của con người. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh về sự tha thứ. Sự tha thứ này vượt xa sự tha thứ vì lịch sự, như muốn dàn xếp ổn thoả, muốn xoa dịu và làm cho cuộc sống chung được dễ dàng. Chúa muốn ta tha thứ thật lòng, cách sáng suốt và có ý thức, dựa trên nền tảng lòng thương xót của Chúa. Chúa đã tha cho ta rất nhiều, để ta cũng biết tha thứ cho nhau. “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con”. Càng biết tha thứ, ta càng xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Ý thức sự tha thứ mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân ái, luôn biết yêu thương và tha thứ, để xây dựng hoà bình và hoà hợp với mọi người trong nơi con đang sống. Amen.

 

THỨ TƯ TUẦN: 22.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu. (Mt 5,17-19)

17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 

1.Ghi nhớ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ Lề luật Môisê hoặc của các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ mà là kiện toàn” (Mt 5,17).

2.Suy niệm: Lề luật nhằm giúp con người sống đúng theo thánh ý Chúa. Nếu không có lòng mến Chúa thật sự thì con người sẽ tạo ra trăm phương ngàn kế để miển chuẩn cho mình khỏi tuân giữ lề luật. Chúa Giêsu đã không huỷ bỏ luật, nhưng đã đưa lề luật tới ý nghĩa hoàn hảo. Từ nay, con người phải tin vào Ngài, phải sống theo lời Ngài dạy mới được vào Nước Trời. Chúa cũng đã tóm toàn bộ lề luật vào lòng mến Chúa yêu người. Là môn đệ Chúa Kitô, ta phải sống theo những đòi hỏi của Tin mừng, thì mới có thể làm chứng cho Chúa được.

3.Sống Lời Chúa: Sống công chính qua việc chu toàn tuân giữ giới răn mến Chúa, yêu người.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con luôn biết chu toàn tuân giữ lề luật mến Chúa, yêu người. Amen.

 

THỨ NĂM: 23.03.2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 11,14-23)

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

 

1.Ghi nhớ: Nhưng trong số có mấy người lại bảo: “Ông ấy lại dựa thế quỷ Bendêbun mà trừ quỷ” (Lc 11,15).

2.Suy niệm: Chúa dùng quyền phép mình mà trừ quỷ, vì Chúa mạnh hơn ma quỷ. Việc Chúa trừ quỷ đã diễn ra một cách công khai, cụ thể nên không ai chối cãi được, nhưng các Biệt phái lại cố chấp không tin quyền phép của Người, lại bêu xấu cho rằng Người dùng thế quỷ để làm việc tốt. Tin hay không tin là tự do của con người. Trong trận chiến giữa Chúa Giêsu và ma quỷ, con người không thể dửng dưng đứng ngoài. Không thể làm tôi hai chủ: hoặc theo Chúa hoặc theo ma quỷ. Ngày hôm nay cũng thế, mỗi người chúng ta phải có thái độ tin tưởng đối với Chúa và dứt khoát với ma quỷ, đừng cố chấp như những người Biệt phái. Hãy dùng khí giới của cầu nguyện, ân sủng và bí tích để chiến thắng ma quỷ.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện để nuôi sống niềm tin.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong đức tin, cho con sáng suốt để tự do chọn lựa theo Chúa và hành động vì yêu mến Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 24.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 12,28b-34)

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

1.Ghi nhớ:“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12,30).

2.Suy niệm: Mến Chúa, yêu người là hai điều răn trọng nhất của Cựu Ước, nhưng Chúa Giêsu còn tóm lại trong một giới răn duy nhất, đó là yêu thương, và ai thực hiện trọn vẹn điều đó, sẽ thuộc về Nước Chúa. Yêu Chúa, vì Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, quyền năng… và chỉ mình Người là đáng được tôn thờ. Yêu người, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Luật Chúa là vậy và mọi người rất thuộc, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã bỏ qua không biết bao nhiêu dịp để sống yêu thương thật sự. Yêu thương là điều răn đơn giản, nhưng hình như khó thực hành!

3.Sống Lời Chúa: Đức ái không có hậu ý hay vụ lợi.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một con tim mới để con biết thờ phượng Chúa và yêu thương anh em con thật lòng. Amen.

 

THỨ BẢY: 25.03.2017

LỄ TRUYỀN TIN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Luca (Lc 1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

1.Ghi nhớ: Sứ thần đáp: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rộp bóng trên Bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

2.Suy niệm: Biến cố truyền tin cho ta biết Đức Maria đã thưa “xin vâng” để chấp nhận chương trình của Thiên Chúa trong đời mình, Mẹ cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế. Chính Con Thiên Chúa hoá thân làm người trong lòng trinh nữ Maria, đây là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm tất cả những gì có thể để cư ngụ giữa loài người chúng ta. Nhưng con người cũng phải làm mọi cách để Thiên Chúa ở lại với mình. Là kitô hữu, tôi đã làm gì để Thiên Chúa ở mãi trong tôi? Tôi có thật sự xứng đáng là nơi Chúa ngự không? Hãy nhìn ngắm và sống theo gương Mẹ Maria.

3.Sống Lời Chúa: Nhìn gương Mẹ Maria, để sống”xin vâng” theo thánh ý Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng gọi của Chúa qua Giáo hội, qua tha nhân và qua mọi biến cố. Amen.

 

 

Bài trước40 Giây lời chúa – CN 4 Mùa Chay – A
Bài sauChia sẻ Lời Chúa Tuần 3 Mùa Chay A.2017 (Giuse Luca)
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.