CHÚA NHẬTXXVII TN : 08.10.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 21,33–43)

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! “39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? “41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”42 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

1. Ghi nhớ: “ Thiên Chúa đã lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh lợi ” (Mt 21, 43)

2. Suy Niệm: Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại dụ ngôn những tá điền sát nhân để chúng ta thấy được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài và thái độ vô ơn của những người được yêu thương. “ vườn nho ” trong cựu ước là hình ảnh dân Israel nhưng “ vườn nho ” trong dụ ngôn hôm nay là “ Nước Thiên Chúa ” Chúa Giêsu dùng những động từ: rào giậu xung quanh, xây tháp, khoét bồn …. cho thấy Thiên Chúa- chủ vườn nho rất quý chuộng nhưng vì tình thương nên Ngài mới giao cho các tá điền. Đến mùa hái nho, ông chủ sai các đầy tớ đến thu hoa lợi nhưng các tá điền đánh đập giết các đầy tớ, cuôí cùng họ giết luôn cả con trai ông chủ. Đây rõ là một thái độ vong ân bội nghĩa, một tội ác tài trời. Thiên Chúa cũng quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta như vườn nho của Chúa, nhưng chúng ta làm Chúa thất vọng khi không sinh hoa lợi tức là làm theo thánh ý Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy luôn tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành chúng ta đã nhận.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mình là người được Thiên Chúa yêu thương để chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu đó. Amen.

 

THỨ HAI: 09-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,25-37)

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia ì. 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? “27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.”28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

 

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi? “30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? “37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

 

 

1. Ghi nhớ: “ Nhưng ai là người thân cận của tôi ” (Lc 10, 29)

2. Suy Niệm: Người thông luật không phải không biết điều răn quan trọng mang lại sự sống đời đời vì khi Chúa Giêsu hỏi lại, anh trả lời một cách lưu loát. Nhưng ở đây anh muốn đi tìm một định nghĩa vì người thân cận nên mới đặt cho Chúa Giêsu câu hỏi gay go này, vì chưng người Do Thái giới hạn người thân cận chỉ là những người trong gia tộc (Xh 20, 16-17; Xh 21, 17-25). Nên Chúa Giêsu không đưa ra câu trả lời mà kể một dụ ngôn của người Samaria . Bởi vì người Do Thái hay khinh miệt và xem người Samaria như kẻ thù. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh người mà dân Do Thái xem là kẻ thù để mạc khải lòng nhân từ của Thiên Chúa và bảo cho người thông luật biết người thân cận anh ta là mọi người. Chúa Giêsu nhắc người thông luật đừng đi tìm định nghĩa về người thân cận mà hãy tỏ ra là người thân cận với mọi người. Chúng ta cũng thế, thay vì hỏi: ai là người thân cận của tôi? Thì hãy tỏ ra mình là người thân cận của người đang cần mình

3. Sống Lời Chúa: Hãy nhân từ như Thiên Chúa Cha.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đem những lời Chúa dạy để thực hành trong cuộc sống bằng cử chỉ bác aí yêu thương anh em xung quanh. Amen.

 

THỨ BA: 10-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42)

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! “41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

 

1.Ghi Nhớ:“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” ( Lc 10,42).

2.Suy Niệm: Khách tới nhà, chủ nhà phải chuẩn bị tất bật, lo lắng chuyện này chuyện kia là bình thường. Gia đình Mátta và Maria cũng thế. Mátta bận rộn cho việc tiếp đãi Chúa, trong khi Maria bình thản ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Người dạy bảo. Chúa tỏ ra hài lòng cách của Maria hơn, mặc dù Chúa không trách Mátta. Nhưng qua Mátta Chúa dạy chúng ta: chuyện cần hơn hết là gặp gỡ và lắng nghe lời Chúa. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thế, chúng ta hành xử giống Mátta nhiều hơn, chúng ta quá tất bật cho cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền. Chúng ta quá bon chen, tranh giành địa vị, danh vọng để rồi chúng ta quên đi điều thiết yếu nhất của cuộc sống là bình tâm lắng nghe và tâm sự với Chúa, múc nguồn sức mạnh từ Chúa, để sống cho phần rỗi của mình.

3.Sống Lời Chúa: Dành nhiều thời giờ sau rước lễ, để tâm sự và cám ơn Chúa.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết sống gắn bó với mọi nơi và mọi lúc. Amen.

 

THỨ TƯ: 11-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,1-4)

1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

 

1. Ghi nhớ: “ Lạy Cha xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển ” (Lc 11, 2)

2. Suy Niệm: Thánh Luca đặt Kinh Lạy Cha sau lời xin của các môn đệ “ xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ mình ”. Như thế Kinh Lạy Cha là lời kinh Đức Giêsu đã nhằm đáp ứng yêu cầu của các môn đệ có một bài kinh đặc biệt cho nhóm theo Chúa Giêsu. Khởi đầu kinh, Chúa Giêsu dạy ta xưng Thiên Chúa là “ Cha ” rõ ràng đây là một nét khác biệt với các tôn giáo khác. Mỗi khi chúng ta đọc hai tiếng “ Lạy Cha ” , chúng ta cảm thấy lòng đầy vui sướng, hạnh phúc và hy vọng để cầu nguyện tâm sự với Thiên Chúa Cha của mình. Kinh Lạy Cha, mẫu gương của những lời cầu nguyện, chúng ta phải ý thức rằng lời cầu nguyện đích thực cần phải được quy hướng về Thiên Chúa. Cầu nguyện là thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải để xin ơn này hay ơn kia cho bản thân.

3. Sống Lời Chúa: Năng đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con năng đọc kinh Lạy Cha với ý thức cao để có thể chống lại những cám dỗ. Amen.

 

THỨ NĂM: 12-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 11,5-13)

5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”;7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? “

 

1. Ghi nhớ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. (Lc 11, 9)

2. Suy Niệm: Kiên trì là một đức tính quan trọng cho sự thành công trong cuộc sống. Trong cầu nguyện cũng thế, cầu nguyện cũng đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại để thể hiện sự ý thức giá trị của điều mình xin. Nhưng trong thực tế, có những người vẫn cầu nguyện hoài mà sao không thấy Chúa nhận lời, phải chăng Chúa Giêsu đã dối gạt chúng ta khi nói: cứ xin thì sẽ được? Cắc chắn không phải, Chúa Giêsu làm sao gạt chúng ta. Nhưng sở dĩ, chúng ta cầu nguyện mà chưa được là do hai nguyên nhân. Thật ra khi chúng ta cầu nguyện thì Thiên Chúa đã nhậm lời. Nhưng vì lợi ích của chúng ta nên Ngài còn trì hoãn và chưa để nó thành sự. Hai là chúng ta chưa đủ kiên trì trước sự trì hoãn của Chúa

3. Sống Lời Chúa: Ý thức và kiên trì trong cầu nguyện.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Cha chúng con và chúng con là con Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống tâm tình con thảo, phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời. Amen.

 

THỨ SÁU: 13-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 11,15-26)

15 Nhưng trong số đám đông có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.”25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”

 

 

1. Ghi nhớ: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại Thiên Chúa đã đến” . (Lc 11, 20)

2. Suy Niệm: Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ câm. Chứng kiến phép lạ này đám đông có hai thái độ. Nhóm thứ nhất lấy làm ngạc nhiên, thán phục ca tụng Thiên Chúa và tin tưởng vào Chúa Giêsu Đấng được Thiên Chúa sai đến vì họ có tâm hồn đơn sơ, chất phát. Còn nhóm thứ hai, nhóm biệt phái, nhóm này chống đối, kỳ thị với Chúa Giêsu vì sợ mất ảnh hưởng trong xã hội nên họ đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, phô trương rằng Chúa Giêsu dùng quyền của trường quỷ mà trừ quỷ. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài bình tĩnh và kể cho họ nghe một chân lý “ nước nào tự chia rẽ sẽ không tồn tại ” nghĩa là không thể dùng quỷ lớn mà trừ quỷ nhỏ. Chúng ta cũng thường còn những thái độ như người biệt phái, vì thành kiến, tâm địa ác cảm mà thấy và nói sai sự thật, hạ phẩm giá người khác. Vì thế muốn diệt trừ tội ác thì phải sám hối trong lòng trước đã.

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra quyền năng của Chúa qua những sự kiện trong đời thường.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã diệt trừ ma quỷ để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của chúng, xin cho con biết cộng tác với Chúa bằng cách từ bỏ thói hư tật xấu trong con người để trở nên đền thờ Chúa ngự. Amen.

 

THỨ BẢY: 14-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 11,27-28)

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

 

1. Ghi nhớ: “ Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú ” (Lc 11, 27)

2. Suy Niệm: Giữa đám đông đang nghe Chúa Giêsu giảng, có một phụ nữ vì cảm phục trước những phép lạ và lời giảng dạy sâu sắc của Chúa Giêsu, không biết ngợi khen Chúa thế nào nên đã ngây thơ nói: “ Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú ”. Quả thật, con cái là hồng ân Chúa ban, các bà mẹ cảm thấy hạnh phúc mãnh liệt trước một đứa con tài đức. Thế nhưng ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ vì ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình nên đã sẵn sàng giết chết những đứa con còn trong dạ. Người ta còn nhân tính nữa không khi đón nhận một món hàng như tivi, tủ lạnh … trong khi đó lại sợ đón nhận một đứa con vì sợ phải nuôi nó?

3. Sống Lời Chúa: Sống chứng nhân giữa cuộc sống hôm nay.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa các gia đình trẻ và ban sức mạnh để biết hy sinh niềm vui ích kỷ mà biết đón nhận tất cả những gì Chúa gởi đến với lòng biết ơn. Amen.

Bài trước5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 1 MÙA VỌNG B 2017
Bài sau5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 19 Thường Niên A 2017
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.