CHÚA NHẬT II MV / 04. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matheu (Mt 3, 1–12 )

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2).

2. Suy niệm: Việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu và các Tông đồ được khởi đầu bằng câu nói: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2). Quả đây là một việc làm rất cần thiết cho con người, vì họ phải sống trong một thế giới rất là tiến bộ khoa học. Vì thế, lời kêu gọi của Gioan hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi nếu như chúng ta muốn sống trong nước trời. Sám hối trở về là từ bỏ tình trạng tội lỗi để sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta hãy vui mừng để trở về bên Chúa là chính niềm hạnh phúc và là niềm vui đích thực của chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức mình là tội nhân.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra bản thân con là tội nhân để con sớm trở về bên Chúa trong Mùa Vọng này. Amen.

 

THỨ HAI / 05. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 17–26)

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? “22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: “Anh đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! “25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! “

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Tôi truyền cho anh hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà”. (Lc 5,24).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành và tha tội cho người bất toại một cách công khai trước đám đông dân chúng, nhằm để tỏ uy quyền công khai của Thiên Chúa qua Đức Giêsu: “Tôi truyền cho anh”…. Quả thật, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu qua việc người chữa bệnh. Mỗi người chúng ta muốn được Chúa chữa bệnh thì chúng ta cần đến quyền năng của Chúa cụ thể qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua các công việc lành, việc thiện … hãy tập cho mình có thói quen cầu nguyện trước và sau mỗi việc làm của mình. Ngõ hầu Thiên Chúa sẽ thực hiện quyền năng của Ngài trên chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Kêu xin Chúa trong mọi lúc của cuộc đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con nhận ra ơn lành của Chúa trong đời sống của con. Amen

 

THỨ BA / 06. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 18, 12–14)

12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. (Mt 18,14).

2. Suy niệm: Dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên, muốn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, nhất là với tội nhân được Thiên Chúa tha thứ và đem trở về với lòng đầy yêu thương. Quả thật Thiên Chúa không muốn bất cứ một ai trong chúng ta phải hư nát. Chỉ vì Ngài yêu thương từng người trong chúng ta, Người luôn ân cần săn sóc mỗi người. Vì thế, chúng ta cần phải xác tín hơn nữa về lòng yêu thương của Chúa. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta và cả tội nhân trở về với Thiên Chúa, từ đó khích lệ chúng ta nhiệt thành hơn khi đến với tội nhân và dễ dàng chấp nhận họ.

3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ cho anh em mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.

 

THỨ TƯ / 07. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 11, 28-30)

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11,29).

2. Suy niệm: Đây là kiểu nói của Chúa Giêsu với các tư thầy tư tế Do Thái ngày xưa. Nhằm nói với những ai làm lớn thì phải phục vụ (Hc 51,31; Is 55,1; Ca 9,5). Ách và gánh của Chúa Giêsu là đạo lý và Tin Mừng cho mọi người biết rằng theo Chúa là phải hoàn toàn tin, khiêm nhường, hiền lành. “Hãy học với tôi” Chúa mời gọi mọi người trong chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì thế, để sống trọn vẹn niềm tin ấy thì ta hãy noi gương Chúa sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Và như vậy tâm hồn ta sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng, vì Ngài luôn bổ sức cho những ai biết chạy đến với Ngài.

3. Sống lời Chúa: Tập sống khiêm nhường và hiền lành.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã dạy con. Amen

 

THỨ NĂM / 08.12.2016

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời Sứ Thần nói”. (Lc 1,38).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy, Thiên Chúa đến với Đức Maria một cách đột ngột không giống như ông Dacaria. Rõ ràng Thiên Chúa nhập thể, và nhập thể là lăn xả mình vào trong thân phận của con người, ở nhà của họ, sống với họ, đối thoại với họ. Ngài đi tìm những tâm hồn ở hang cùng ngõ hẻm để cứu độ con người. Cũng vậy, ơn Chúa ban cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc chứ ơn Chúa không dành riêng cho bất kỳ một ai và ơn của Ngài không hạn hẹp nơi nào hoặc lúc nào. Mùa Vọng giúp chúng ta tỉnh thức để đón Chúa, noi gương Mẹ, chúng ta cũng sống tâm tình phó thác, thiện chí để đón Chúa và chấp nhận mọi công việc Chúa trao ban bằng hai chữ “Xin vâng”.

3. Sống lời Chúa : Hãy cộng tác vào công việc tông đồ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết sống khiêm nhường để Chúa có thể gọi con làm bất cứ việc gì vì con cũng là “nữ tỳ của Ngài”. Amen

 

THỨ SÁU / 09.12.2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 11, 16-19)

16 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:”Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.”

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.”19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Tôi phải ví thế hệ này với ai”. (Mt 11,16).

2. Suy niệm: Đức Giêsu vừa khen ngợi Gioan Tẩy Giả xong, Ngài nghĩ ngay đến các luật sĩ, biệt phái và những kẻ cứng lòng tin: “Tôi phải ví thế hệ này với ai”. Khi đặt tâm tình của chúng ta vào bầu khí Mùa Vọng, chúng ta được kêu mời dọn lòng đón Chúa bằng cách hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, và quyết tâm trở về với Chúa trong vai trò là người con Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta biết sống niềm tin, nghe lời Ngài và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.

3. Sống lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: tin có sự sống đời sau để con chuẩn bị cuộc sống đời này cho tốt đẹp trong Mùa Vọng này. Amen

 

THỨ BẢY / 10.12.2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 17, 10-13)

10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? “11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan Tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng cho Đức Kitô thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. Lời loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta. Vì vậy, mùa vọng giúp chúng ta dọn lòng đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối, thanh tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại. Amen

Bài trước5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 3 Mùa Vọng A.2016
Bài sau5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 1 Mùa Vọng A.2016
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.