CHÚA NHẬT II MÙA CHAY: 12.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 17, 1–9)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

 

1.Ghi nhớ: “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới ngọn núi cao ” (Mt17,1)

2. Suy niệm: Theo quan niệm của người Do Thái, núi cao chính là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự. Trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đưa riêng những môn đệ thân tín đi với Người lên núi cao và ở nơi đó Ngài đã gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Trong cuộc gặp gỡ này có sự hiện diện của hai nhân chứng Cựu Ước tức là của Lời Hứa. Cuộc gặp gỡ này cũng chứng thực rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa và chính là Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông chờ. Qua cuộc Hiển dung Chúa Giêsu như muốn cho các môn đệ biết được rằng Ngài phải chịu đau khổ nhưng sự đau khổ này là Ngài đón nhận từ Thánh Ý Chúa Cha và qua đau khổ Ngài sẽ vinh thăng, cũng như cho các ông vững lòng để cùng Ngài bước vào cuộc Thương Khó. Tin tưởng vào Chúa Giêsu Cứu Thế, chúng ta hãy đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống nhất là những lúc riêng tư, cô tịch với Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Dành những giờ phút cầu nguyện riêng với Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc th ươ ng khó nào cũng đau th ươ ng, cuộc th ươ ng khó nào cũng đòi hỏi phải hy sinh mất mát. Xin cho chúng con biết vác thập giá hằng ngày mà tiến b ư ớc mà theo Chúa vì con biết rằng có Chúa luôn nâng đỡ chúng con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY: 13.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,36-38)

36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

1.Ghi nhớ: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37).

2.Suy niệm: Để sống nhân từ như Chúa là Cha nhân từ, Chúa Giêsu đã cấm chúng ta xét đoán và kết án người khác, nhưng hãy biết tha thứ và biết cho đi. Là con người bất toàn và bị giới hạn, nên chúng ta rất dễ mắc sai lầm khi xét đoán tha nhân, bộc bộ bằng những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, và càng tai hại hơn khi ta kết án phạt họ. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, vì Người quyền năng, nhân từ và thấu suốt mọi bí ẩn. Mặt khác, không xét đoán là để chúng ta hưởng được lòng khoan dung của Thiên Chúa. Bạn có thích bị người khác hiểu lầm, nghĩ xấu về bạn không? Tại sao? Vậy, bạn đừng làm những gì mà ta không muốn người khác hại mình, và hãy làm cho người khác những gì mà ta muốn họ làm cho ta.

3.Sống Lời Chúa: Không phê bình chỉ trích và kết án; nên tha thứ và giúp đỡ mọi người.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin mở mắt đức tin cho con, để con biết nhận ra Chúa trong anh chị em con. Amen.

 

THỨ BA: 14.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 23,1-12)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

 

1.Ghi nhớ:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

2.Suy niệm: Ai trong chúng ta cũng ghét thói kiêu căng tự phụ, nhưng yêu thích kẻ khiêm nhường. Chúa Giêsu dựa vào những thói hư tật xấu của các biệt phái và luật sĩ “thích ngồi ở những chỗ nhất”, để cảnh giác chúng ta. Chúa cho ta biết khi được cất nhắc lên trong một chức vụ là nhằm để phục vụ người khác. Vì thế, ta phải biết ăn ở khiêm nhường, từ tốn và biết tôn trọng người khác. Mỗi người chúng ta đều được Chúa tín nhiệm trao cho một nhiệm vụ: người làm cha, kẻ làm mẹ; người làm thầy, kẻ làm trò; người làm chủ, kẻ làm người phục vụ… Chúng ta đã sống tinh thần Chúa dạy không?

3.Sống Lời Chúa: Tránh thói kiêu căng, tự phụ; nhưng sống khiêm tốn, chân thành phục vụ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi nhìn ngắm mẫu gương của Chúa, con nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin Chúa thương ban cho con ơn canh tân và hoán cải. Amen.

 

THỨ TƯ: 15.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 20,17-28)

17 Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 

1.Ghi nhớ: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người” (Mt 20,18).

2.Suy niệm: Chúa loan báo cuộc thương khó lần thứ ba, đồng thời cũng cho các môn đệ biết chính các ông cũng sẽ cùng chịu chung số phận với Chúa như vậy. Nhưng các ông thì nghĩ ngược lại, “kẻ xin ngồi bên hữu, người xin ngồi bên tả”. Ngày nay cũng có những người muốn theo Chúa, làm môn đệ Chúa với điều kiện là không có thập giá, khổ đau. Nhưng người môn đệ đích thực không thể sống mà tách rời thập giá Chúa Kitô. Vì những hy sinh những đau khổ chỉ có ý nghĩa, khi chúng ta biết liên kết với Chúa và sống vì Chúa mà thôi.

3.Sống Lời Chúa: Hi sinh chu toàn bổn phận vì yêu Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con ngại thập giá mà không tiến bước. Amen.

 

THỨ NĂM: 16.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 16,19-31)

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”

 

1.Ghi nhớ: Ông Abraham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).

2.Suy niệm: Những lời giáo huấn này cảnh giác chúng ta một sự kiện: của cải vật chất tự nó không là xấu, nhưng nó có thể trở thành nguy hiểm, có thể làm cho con người hoá ra xấu khi ta quá ham mê tiền của, mà không rộng tay giúp đỡ người nghèo, nên đáng bị luận phạt. Đó là số phận của những người cậy dựa vào tiền của đời này mà không biết dùng tiền của để chuẩn bị cho đời sau bằng những việc bác ái thương người. Hình ảnh Lazarô nghèo khó, nhưng tin tưởng, thức tỉnh ta không lo âu mặc cảm trong cái nghèo khổ. Vì những túng thiếu về vật chất: đói rách, thua kém, vẫn luôn có giá trị cho ta tiến vào Nước Trời, nếu ta có tinh thần nghèo khó.

3.Sống Lời Chúa: Đói cho sạch, rách cho thơm. Sống bác ái, giúp đỡ người nghèo.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được thế nào là giàu có trước mặt Thiên Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 17.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21,33-43.45-46)

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ? 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” 

45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

1.Ghi nhớ: “Bởi đó tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

2.Suy niệm: Chúng ta suy ngắm câu này mà thấm thía ý nghĩa của nó. Với tự do chúng ta có thể thưa không với chương trình của Chúa, nhưng kẻ bị thiệt hại không là Chúa, mà là chính chúng ta. Khi chúng ta không đón nhận hoặc làm mất ơn Chúa, chúng ta trở thành kẻ gian ác, tức là kẻ phản bội tình yêu Chúa. Cuộc sống chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi vì mất ơn nghĩa Chúa, mất sự sống đời đời. Trong tâm tình mùa chay, Hội Thánh nhắc nhủ chúng ta phải từ bỏ những hành vi gian ác và thực hiện cuộc sám hối để thánh hoá bản thân.

3.Sống Lời Chúa: Biết quý trọng ơn gọi làm con Chúa và những ơn lành của Chúa ban qua các bí tích.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn trung thành. Xin Chúa giúp con kiên trì chu toàn trách nhiệm của mình. Amen.

 

THỨ BẢY: 18.03.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 15,1-3.11-32)

1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :

11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”

 

1.Ghi nhớ: Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ “Thôi ta đứng lên đi về cùng cha…” (Lc 15,17-18).

2.Suy niệm: Đứa con hoang đàng hồi tâm, nhìn lại quá khứ lỗi lầm và trở về nhà Cha. Khởi đầu của cuộc hoán cải, canh tân hay trở về, bao giờ cũng đánh dấu bằng những giây phút hồi tâm và kiểm điểm. Chúng ta không xa lạ gì với hai chữ .kiểm điểm., không lạ mà đôi khi nó làm cho chúng ta sợ hãi nữa. Nhưng dù sao nó vẫn là yếu tố căn bản để đổi mới con người. Nó là một phương pháp hoàn thiện. Có kiểm điểm nhìn lại con người, ta mới thấy tình trạng khốn khổ của mình. Ta chỉ có thể trở về với Chúa khi ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình.

3.Sống Lời Chúa: Hãy kiểm điểm mỗi tối, mỗi tuần, mỗi lần xưng tội.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lại mình, nhận ra những yếu đuối lỗi lầm, để quyết tâm đứng lên. Mỗi một thất bại, mỗi một đau khổ xin cho con nhận ra tình thương bao la của Chúa. Amen.

 

 

Bài trước5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 4 Mùa Chay A.2017
Bài sau5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 1 Mùa Chay A.2017
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.