CHÚA NHẬT XIX TN: 13. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 14,22-33)

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! “31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! ”

 

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu liền bảo các ông: “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ ” (Mt 14,27).

2. Suy niệm: Đời người luôn bị bao vây bởi rất nhiều nổi lo sợ như sợ chết, sợ bệnh tật, sợ thiên tai, sợ chiến tranh, sợ đau khổ . . . Dù lo sợ như thế, nhưng chúng ta không biết phải làm gì để tiêu diệt hay thoát khỏi chúng, bởi chúng vượt quá khả năng của chúng ta. Dù rằng ai cũng rất yêu thương mình, nhưng không ai có thể giải thoát mình khỏi những nổi lo sợ ấy. Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một Tin mừng trọng đại. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi những nổi lo sợ xảy đến trong cuộc đời mà thôi.Vì thế mỗi người chúng ta hãy biết tín thác vào Chúa sẽ cảm thấy bình an dù đang đứng trước những thế lực xấu hay phải đối diện với những tai ương trong cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa: Sống nép mình vào Chúa như con thơ trong lòng mẹ hiền.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn quan tâm và yêu thương hết mọi người chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra tình thương của Chúa mà an vui sống đạo và vững vàng tiến bước trong niềm tin. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XIX TN: 14. 08. 2017

Thánh Mác-xi-mi-li-a-no Maria Kôn-bê

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Matthêu (Mt 17,22-27)

22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao? “25 Ông đáp: “Có chứ! ” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? “26 Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

 

1.Ghi nhớ:“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy” (Mt 17,22-23).

2.Suy niệm: Thầy trò tụ họp tại miền Galilê, Chúa Giêsu nhắc lại lần thứ hai về cuộc khổ nạn: “Người sẽ bị nộp vào tay người đời”. Chúa tâm sự nỗi đau khổ thầm kín của mình cho các môn đệ để, một đàng có tính cách loan báo và một đàng, để chia sẻ với người thân. Các môn đệ rất đau buồn trước viễn cảnh đó, nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của lời Người, nên chưa cảm thông nỗi khổ của Người. Chúa Giêsu biết trước và chấp nhận cuộc khổ nạn sắp xảy đến cho mình; người kitô hữu cần biết chấp nhận thân phận: bị ghét bỏ, bị bách hại, để can đảm dấn thân sống đạo và truyền đạo.

3.Sống Lời Chúa: Sáng suốt nhận định và can đảm đón nhận thập giá hàng ngày.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thông phần đau khổ thập giá với Chúa, để được phục sinh vinh quang với Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 15. 08. 2017

Đức Mẹ Lên Trời

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

1.Ghi nhớ:“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2.Suy niệm: Ngày 01.11.1950 Đức Piô XII long trọng tuyên bố tín điều: Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Điều nầy mời gọi chúng ta ca mừng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria, đồng thời dạy chúng ta sống noi gương Mẹ, để cũng được về trời với Mẹ. Đức Maria được Thiên Chúa ân thưởng về trời cả hôn lẫn xác vì: – Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ được vinh phúc với Mẹ, nếu sống đúng phẩm giá làm người và làm con Chúa ơ đời nầy: Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta cần cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới với Chúa Kitô, Mẹ là Đấng trọn đời đồng trinh. Chúng ta hãy giữ lòng tinh sạch, xứng đáng với Phu Quân là Đức Kitô, Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc. Chúng ta bỏ mình, cùng vác thập giá với Đức Kitô, để được cùng Mẹ hưởng vinh quang bên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Lần chuỗi mỗi ngày để tỏ lòng yêu Mẹ, chắc chắn sẽ được Mẹ che chở suốt đời.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con theo gương Mẹ, hằng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang . Amen.

 

THỨ TƯ: 16. 08. 2017

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,15-20)

15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

 

1.Ghi nhớ:“Nếu anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15).

2.Suy niệm: Thiên Chúa không muốn cho một tội nhân nào phải hư mất, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống (18,4). Do đó, Chúa muốn chúng ta phải làm hết sức mình, cách tế nhị, để sửa lỗi cho nhau. Điều nầy đòi hỏi chúng ta biết sống tình liên đới và có trách nhiệm lẫn nhau, nghĩa là tích cực góp phần giúp nhau sống hoàn thiện. Cần tránh những thái độ thờ ơ lãnh đạm, khinh dể, xét đoán và kết án tha nhân. Anh em càng sai lỗi, chính là những người cần được ta giúp đỡ nên tốt hơn. Trong việc sửa lỗi nhau, hãy tế nhị làm với tình bác ái, nhẫn nại theo như lời Chúa dạy.

3.Sống Lời Chúa: Sửa lỗi nhau với sự tế nhị và tôn trọng.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cũng là tội nhân như bao người khác, xin cho con biết tôn trọng anh em con, nhất là những người đang lầm lỗi. Amen.

 

THỨ NĂM: 17. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,21-19,1)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!”  29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

 

1.Ghi nhớ:“Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha “bảy mươi lần bảy” nghĩa là tha không giới hạn, tha không điều kiện. Lý do để tha thứ là vì Chúa, chứ không phải vì anh em xin lỗi tôi hay vì tôi cao thượng không chấp lỗi. Nhận biết Chúa yêu thương, tha thứ cho tôi, nên tôi cần phải tha thứ cho anh em, để đáp lại tình yêu thương của Chúa, và để xứng đáng là con cái Chúa. Tội phạm đến Chúa lớn lao vô cùng, chúng ta không có cách nào đền nổi, nhưng Chúa vẫn tha thứ. Vậy khi tha thứ cho anh em, chúng ta không nên đòi đặt điều kiện nào, nhưng hãy tha như Chúa đã tha thứ cho ta.

3.Sống Lời Chúa: Muốn bình an, phải biết tha thứ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là ai mà dám chấp nhất anh em con? Xin cho con biết quảng dại tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi con. Amen.

 

THỨ SÁU: 18.08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 19, 3-12)

3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ,” 5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” 10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

 

1.Ghi nhớ:“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly” (Mt 19,6).

2.Suy niệm: Sự liên kết hôn nhân bắt nguồn từ thánh ý Thiên Chúa, vì thế sự ràng buộc của hôn nhân có tính cách vĩnh viễn. Còn việc ly dị là một thể chế do loài người tạo ra “vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có như thế đâu” (19,8). Điều nầy cho thấy con người vì đam mê ích kỷ, muốn đạt sự thoả mãn của lòng mình trên cả ý muốn của Thiên Chúa, nên họ bất trung với Chúa, và vì thế, họ cũng bất trung với nhau, gây nên tình trạng ngoại tình, ly dị trong đời sống hôn nhân.

3.Sống Lời Chúa: Trung tín với Chúa để trung tín với nhau.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho những người sống bậc hôn nhân, cũng nhưng bậc tu trì, được trung tín trong ơn gọi của mình. Amen.

 

THỨ BẢY: 19.08.2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 19,13-15)

13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

 

1.Ghi nhớ:“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện” (Mt 19,13).

2.Suy niệm: Khi đón nhận và chúc lành cho những trẻ nhỏ, Chúa Giêsu muốn tỏ tình thương của Chúa dành cho hết mọi người, kể cả trẻ nhỏ theo thể lý (chưa được luật thời bấy giờ tôn trọng) và kẻ bé mọn về tinh thần như nghèo khó, dốt nát, tội lỗi, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Học với Chúa, ta cũng phải quan tâm và tôn trọng trẻ thơ và những anh chị em kém may mắn. Họ là những người được Chúa yêu thương, là những chi thể đau yếu của Nhiệm Thể Chúa và là hiện thân của chính Chúa. Chúa cũng vạch ra con đường thơ bé để được vào Nước Trời: “Nước Trời thuộc về những người giống như chúng”

3.Sống Lời Chúa: Biết quan tâm đến những người bé mọn đang sống chung quanh ta.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trên đường thơ bé, con đường ngắn nhất để được vào Nước Trời. Amen.

Bài trước5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 27 Thường Niên A 2017
Bài sau5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 4 Mùa Chay A.2017
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.