Nguồn: longchuathuongxot.vn

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho các nước tiếp nhận người tị nạn : Xin cho các nước đang tiếp nhận một số rất đông các người di dân và tị nạn được nâng đỡ trong nỗ lực bày tỏ tình liên đới của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc cộng tác giữa các linh mục và giáo dân : Xin cho trong các giáo xứ, linh mục và giáo dân biết cộng tác với nhau nhằm phục vụ cộng đoàn và đừng nản lòng trước những khó khăn.

THỨ BA: 01. 11. 2016 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh  Mát-Thêu (Mt 5:1-12a)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa ” . (Mt 5, 11)

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng, hai chữ “ Có phúc-Hạnh phúc ” được Chúa Giêsu lập lại chín lần. Chúa nhấn mạnh để mời gọi chúng ta: “ Nếu các ngươi nghe lời Ta, nếu các ngươi sống như Ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc thật sự ” . Và có lẽ các thánh cũng muốn nhắn nhủ chúng ta: “ Nếu anh chị em sống như chúng tôi thì anh chị em cũng được hạnh phúc ” . Mừng lễ kính các thánh Giáo hội muốn cho chúng ta thấy rằng: qua cuộc sống của các thánh Thiên Chúa đã gởi đến cho chúng ta một tín hiệu là tất cả chúng ta đều được mời gọi để nên thánh. Các ngài là những ngọn hải đăng, các ngài chỉ cho chúng ta con đường nên thánh.

3. Sống Lời Chúa: Ông kia bà nọ nên thánh còn tôi thì sao?

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng con đường nên thánh là sống theo thánh ý Chúa trong việc bổn phận hàng ngày. Amen.

 

THỨ TƯ: 02. 11. 2016 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,37-40)

37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Thật vậy, ý của Chúa Cha, là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 6, 40)

2. Suy niệm: Mục đích của người Kitô hữu là đạt được hạnh phúc đời đời là Thiên Chúa. Muốn vậy ta phải thi hành thánh ý Chúa. Nhưng làm sao ta biết được ý Chúa? Chúa Giêsu dạy chúng ta: Ý của Chúa Cha là muốn chúng ta tin vào Con của Ngài. Tin vào Chúa Giêsu là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Toàn bộ lời giáo huấn của Chúa Giêsu có thể tóm lại một điều căn bản: Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu như Chúa yêu là biết quảng đại, dấn thân cho người khác một cách vô vị lợi. Cũng như Thiên Chúa yêu con người, một tình yêu không điều kiện.

3. Sống Lời Chúa : Yêu là tha thứ, đón nhận anh em bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc đời chúng con thật sự có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương. Nhưng tình yêu chúng con dành cho nhau còn nhiều so đo, tính toán. Xin Chúa ban cho con một con tim quảng đại để con có thể yêu như Chúa yêu. Amen.

 

THỨ NĂM: 03. 11. 2016 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-10)

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?

9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối ” (Lc 15,10).

2. Suy niệm: Dụ ngôn về con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất đã trình bày hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Tôi lỗi đáng ghét những người tội lỗi thì đáng thương vô cùng. Vì yêu thương nên thiên Chúa luôn đi tìm và cứu vớt những ai lầm đường lạc bước. Thiên Chúa chỉ biết tìm kiếm và yêu thương. Ngài vác chiên trên vai, một hành động nâng niu, trìu mến không hề có trách móc, răn đe. Cũng như người phụ nữ vui mừng khi tìm thầy đồng bạc đánh rơi thì Thiên Chúa và các Thiên sứ cũng sẽ vui mừng khi có người ăn năn trở lại. Người tội lỗi thường tìm cách tránh xa còn thiên Chúa thì mãi miết đi tìm. Do đó, người mục tử cần có thái độ khiêm nhường, lòng yêu thương và tình khoan dung nhân hậu với những người mình có trách nhiệm.

3. Sống Lời Chúa: Thật lòng sám hối ăn năn.

4. Lời nguyện: Lạy chúa, đời con nhiều lần đã lạc bước xa Chúa. Những tội lỗi, đam mê đã cuốn hút con quên mất tình Ngài. Xin Chúa cho con thật lòng quay về với Ngài để đón nhận tình yêu thứ tha. Amen.

 

THỨ SÁU: 04. 11. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 16, 1 – 8)

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! 5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? 6 Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. 7 Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo ” (Lc 16,8a).

2. Suy niệm: Trong dụ ngôn hôm nay Chúa không khen ngợi cách làm ăn bất lương , gian xảo của người quản gia, nhưng qua người quản gia Chúa muốn chúng bắt chước ở cách ứng xử mau lẹ và nhanh chóng quyết định chuẩn bị cho tương lai từ xa với những điều kiện có sẵn trong tay của ông. Rút ra từ bài học đó, những người Công giáo chúng ta phải ý thức về tầm quan trọng của cuộc sống mai sau. Vì người đời thường hay lo lắng, lanh lẹ ở những chuyện đời này trong khi những việc thiêng liêng lo cho phần rỗi của mình, thì con người chúng ta lại chậm chạp, lơ là và không khôn khéo. Do đó là Kitô hữu tin có sự sống lại và sự sống đời sau, chúng ta cần ý thức để mau mắn, khôn ngoan và kiên trì lo cho phần rỗi của mình.

3. Sống Lời Chúa : Hãy tích trữ ngay giây phút hiện tại này.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết tìm kiếm và xây dựng cuộc sống đời sau, vì đó mới là gia tài không bị ai lấy mất. Amen.

 

THỨ BẢY: 05. 11. 2016 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 16, 9 – 15)

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cữu ” (Lc 16, 9).

2. Suy niệm: Của cải vật chất rất cần thiết trong đời sống con người, vì nó là phương tiên cho cuộc sống. Nhưng đồng tiền nếu không khéo sử dụng nó sẽ gây nên tội ác, dẫn đến bất lương nên Thiên Chúa đã gọi đó là “ tiền của bất chính ” . Trong Cựu ước, con người vẫn quan niệm rằng : Của cải là phúc lợi Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài yêu. Thời Tân ước, Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị ấy những Chúa muốn dạy con người cần sử dụng của cải cho đúng đắn, và xem nó như người đầy tớ tốt lành, chứ đừng làm tôi nó hay xem nó như một ông chủ xấu ảnh hưởng trong mọi hành động của mình. Hơn nữa con người phải biết dùng tiền của “ mà tạo lấy bạn bè ” nghĩa là biết xử dụng tiền vào những công việc bác ái, từ thiện để tích trữ những công phúc cho đời sau.

3. Sống Lời Chúa: Hãy khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con có của cải hưởng dùng. Xin cho con biết dùng nó để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXII TN: 06. 11. 2016 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 20, 27 – 38)

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “

34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ”. (Lc 20,38).

2. Suy niệm: Các người Pharisêu và phái Sađucêô thường được Tân ước nhắc đến chung với nhau nhưng niềm tin của họ thì khác nhau. Những người Pharisêu tin vào sự sống lại của người chết, người phái Sađcêô thì cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết. Vì thế, nhóm Sađucêô đã có cuộc tranh luận với Chúa Giêsu hôm nay. Chúa Giêsu nói chúng ta không nên hiểu sự sống trên trời theo như cách hiểu ở sự sống dưới trần gian.

Thánh nữ Cêcilia đã sống cho niềm tin về sự sống lại. Thánh nữ còn can đảm đón nhận cái chết để minh chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Ở giây phút hiện tại, chúng ta hãy cùng với thánh nữ đón nhận sự sống Chúa trao ban cho chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể trước khi chúng ta được đón nhận sự sống lại trong Nước Trời.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời gian lo cho đời sống thiêng liêng.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con để chúng con luôn đứng vững trước những cám dỗ hoặc những giáo thuyết có thể làm lung lay đức tin con. Amen.  

 

THỨ HAI: 07. 11. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 17,1-6)

 

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó ”. (Lc 17,4).

2. Suy niệm: Cuộc sống thường ngày không tránh khỏi những va chạm buồn vui. Sự tha thứ trở nên rất cần thiết và là vấn đề con người đáng quan tâm. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho người khác dù một ngày người đó xúc phạm đến ta 7 lần. Đức Giêsu không nhắm đến số lượng mà phải tha thứ mãi mãi. Vì con số 7 là con số hòan chỉnh đối với người Do Thái. Do đó, Ngài muốn con người phải mặc lấy tâm hồn luôn sẵn sàng tha thứ như Chúa đã tha. “ Nếu Chúa chấp tội ai nào đứng vững được chăng ” . Hay mỗi khi anh em vấp phạm đến mình thì hãy nhớ lại những điều mình đã cam kết khi đọc kinh Lạy Cha “ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ” .

3. Sống Lời Chúa: Hãy gạt bỏ tự ái để làm hòa với anh em.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở đầy lòng bác ái, để con dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm và tha thứ cho anh em. Amen.  

 

THỨ BA: 08. 11. 2016  Lc 17, 7 – 10

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17,7-10)

7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nói đã làm theo lệnh truyền sao? ” (Lc 17,9).

2. Suy niệm: Tôi vào đời với đôi bàn tay trắng. Tôi có mang gì vào cuộc đời này đâu. Tất cả đều bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Sức khoẻ, tài năng, cả sự sống của tôi đều là của Chúa. Thử hỏi tôi có gì để tự cho mình là đáng được thưởng công? Phải chăng cuộc sống con người vẫn còn qúa nhiều đòi hỏi. Họ nghĩ rằng tôi làm điều này, điều họ để được Chúa thưởng công. Thiên Chúa không muốn con người chỉ dừng lại ở liên hệ chủ tớ, làm để lãnh lương. Ngài muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trong mối thân tình Cha-con. Cho dù ta làm gì đi nữa thì mãi mãi ta vẫn là một đầy tớ vô dụng. Vì vậy, ta đừng bao giờ nghĩ mình đã làm quá nhiều cho Thiên Chúa để rồi bắt Người phải trả lại công. Mà phải biết mỗi lần ta làm việc phục vụ Thiên Chúa đó là vinh dự và hạnh phúc của ta.

3. Sống Lời Chúa : Hãy làm cho người khác mà không mong đáp đền.

4. Lời nguyện: Lạy chúa, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, mọi sự là bởi Chúa. Xin cho chúng con tham gia tích cực vào công cuộc sáng tạo của Chúa hầu làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.

 

THỨ TƯ: 09. 11. 2016

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Ga 2, 13 – 22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-22)

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? “19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? “21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

SUY NIỆM:

1.Ghi Nhớ:“Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây lại” ( Ga 2,19)

2.Suy Niệm: Đại thánh đường Latêranô được gọi là “Mẹ các nhà thờ”, vì được đế quốc La Mã chính thức công nhận, đồng thời cũng là nhà thờ chánh toà giáo phận Rôma, nơi có ngai toà của Đức Giáo Hoàng. Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động của đền thờ Hội Thánh Chúa. Hơn nữa, nhờ bí tích Rửa Tội, linh hồn mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

3.Sống Lời Chúa: Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa ngự.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật diễm phúc lớn lao cho con khi được đón Chúa ngự vào lòng. Amen.

 

THỨ NĂM: 10. 11. 2016 Lc 17, 20 – 25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17, 20-25)

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến ” . (Lc 17,24).

2. Suy niệm: Người Do Thái băn khoăn về ngày Chúa đến, ngày mà số phận mỗi người được phơi bày trước vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngày đó xảy đến lúc nào thì không ai biết. Chúa Giêsu muốn họ nhìn theo một hướng khác. Đừng quan tâm đến “ lúc nào ” , “ nơi nào ” Thiên Chúa sẽ đến, điều cần nhất là hãy “ đón nhận ” . Triều đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa các ông. Nước Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Vậy mà họ không đón nhận Ngài. Chúa Giêsu có vẻ như trách họ rằng: Tất cả những gì thuộc về nước Thiên Chúa đã được thể hiện nơi tôi hết, vậy mà các người cứ tìm mãi nơi đâu. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta chuẩn bị chờ ngày Chúa đến trong vinh quang bằng cách tỉnh thức và sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Dọn lòng để đón Chúa bất cứ lúc nào.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn kêu gọi mỗi người chúng con tỉnh thức và sẵn sàng. Xin cho chúng con biết sửa đổi mỗi ngày để đón chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.

 

THỨ SÁU: 11. 11. 2016 Lc 17, 26 – 37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17, 26-37)

26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy? ” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, Hai người đang nằm chung một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại ” . (Lc 17,34).

2. Suy niệm: Ngày Thiên Chúa tái lâm không biết rõ giờ nào nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến. Suy đoán nhiều chỉ là vô ích mất công. Điều cần thiết hơn hết là thái độ sẵn sàng trong đời sống. Một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, một cuộc sống hoà thuận, yêu thương anh em là dấu hiệu của người thức tỉnh. Sự phán xét trong ngày tái lâm không dựa vào những hình thức sinh hoạt bên ngoài nhưng là phẩm chất đời sống bên trong từng người. Hai người cùng chung một giường, xay chung một cối, đang cùng ở ngoài đồng, thì một người được đem đi và người kia bị bỏ lại. Kiểu nói “ hai người ” không có ý nói con số nhưng lại chú trọng về tính cách; cuộc sống ở đời xem ra giống nhau, nhưng đến ngày phán xét thì sẽ phân định rõ ràng giữa người lành và kẻ dữ: ai lành thì được chọn, còn ai dữ sẽ bị lọai.

3. Sống Lời Chúa: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ” .

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban sứ mạnh và niềm tin cho chúng con để chúng con luôn thức tỉnh sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến. Amen.

 

THỨ BẢY: 12. 11. 2016 Lc 18, 1 – 8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 18,1-8)

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” 6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hõan? (Lc 18,7)

2. Suy niệm : Dụ ngôn về vị quan toà bất lương và bà goá quấy rầy dạy ta bài học về sự kiên trì trong cầu nguyện. Bà goá này tượng trưng cho những người nghèo nàn, cô thế cô thân. Bà không có tiền mà đi xin quan xét xử là điều rất mong manh để quan nhận lời. Ấy vậy mà bà vẫn kiên trì. Sự kiên trì của bà làm cho quan toà “ nhụt chí ” vì sự van nài mãi của bà. Dụ ngôn không có ý nói Thiên Chúa như là một quan toà bất công nhưng là ngược lại. Chúa Giêsu muốn nói: “ quan tòa tham lam bất công mà còn chấp nhận vì sự van nài của bà goá huống chi Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân từ vô cùng không lẽ làm ngơ trước lời cầu xin của con cái mình hay sao? ” Do đó, để Thiên Chúa nhập lời chúng ta hãy biết cầu nguyện với Ngài trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hòan cảnh vì chỉ có Ngài mới có thể giúp ta vượt qua mọi khó khăn.

3. Sống Lời Chúa: Kiên trì, tha thiết nài xin cùng Thiên Chúa.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện không ngừng và đừng bao giờ thất vọng về tình yêu của Chúa. Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXIII TN: 13. 11. 2016 Lc 21, 5 – 19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,5-19)

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6″Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? “

8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Vì Danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét” . (Lc 21,17).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu nói thật cho các môn đến biết ngày ấy cánh chung xảy ra kinh khủng. Ở đây Chúa Giêsu đề cập đến sự bắt bớ những người tin vào danh Ngài. Vì thế, trước sự kiện ấy, đòi hỏi mỗi người phải giữ vững niềm tin. Thực tế trong lịch sử Giáo hội khi đối diện với những truy lùng, tra tấn của giới cầm quyền thì nhiều người đã chối đạo. Hơn thế nữa, trong gia đình: “ cha mẹ, anh em, bạn bè sẽ tố cáo các con ” . Đó là trường hợp những người thân trong gia đình cản trở nhau sống Tin Mừng. Nỗi đau tinh thần và thể xác sẽ giầy vò. Điều đó dễ khiến người ta dễ dàng nản chí. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vững tin rằng có Chúa sẽ nâng đỡ ta trong những nghịch cảnh ấy. Hãy đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa vì Ngài hứa với chúng ta rằng “ Dù một sợi tóc trên đầu cũng không mất đâu ” .

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh vì Nước Trời.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con can đảm chấp nhận những bách hại để làm chứng cho Chúa. Amen.

 

THỨ HAI: 14. 11. 2016 Lc 18, 35 – 43

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43)

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”42 Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ : “ Lạy Ngài xin cho tôi được thấy ”. (Lc 18,41).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài luôn thể hiện lòng thương xót đối với con người, đặc biệt là những người bé mọn. Hôm nay, Đức Giêsu chữa lành người mù trên đường đến thành Giêricô. Anh mù chắc chắc ý thức được nỗi khổ vì không thấy được ánh sáng, nên anh ta đã đến để xin Đức Giêsu mở mắt cho, vì chỉ có Đức Giêsu mới cho anh ta được ánh sáng. Cũng the, chúng ta đang là những người lữ hành, không thể tự cứu mình nếu không có Chúa giúp. Do đó, để thấy được ánh sáng vinh quang thì ở giây phút hiện tại này, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Chúa và kêu xin Người chữa lành lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Quan tâm đến những người bất hạnh.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con không bị mù về thể xác nhưng lại bị mù về tinh thần. Xin cho con biết chạy đến với Chúa để xin Ngài chữa lành như anh mù hôm nay. Amen.

 

THỨ BA: 15. 11. 2016 Lc 19, 1 – 10

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,1-10)

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ : “ Này Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông! ” . (Lc 19,5)

2. Suy niệm: Giakêu không những là người thu thuế, mà ông còn đứng đầu trong nhóm thu thuế, nên ông bị nhiều người khinh ghét và cho là người tội lỗi. Còn Chúa Giêsu không có cái nhìn xa cách, hay ruồng bỏ, mà ngài luôn nhìn ông với cái nhìn cần được cứu chữa vì “ Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất ” , nên Ngài đã quyết định vào nhà ông, và ông cũng có lòng khao khát đón Chúa với tâm tình sám hối và thành thực. Nên cuộc viếng thăm hôm nay đã đánh dấu một khúc quanh trong cuộc đời ông. Từ một người xấu quyết tâm sửa đổi thành tốt. Noi gương Giakêu chúng ta cũng khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, để biết ăn năn sám hối mỗi ngày. Nhất là, mỗi khi rước lễ phải có lòng khao khát sửa đổi đời sống để ngày một xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm từ bỏ một thói quen xấu.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, đời sống con nhiều lỗi lầm bất chính. Xin Chúa giúp con tránh xa mọi lỗi lầm và luôn gìn giữ con trong tình yêu của Ngài. Amen.

 

THỨ TƯ: 16. 11. 2016 Lc 19, 11 – 28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,11-28)

11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.”14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.

20 Rồi người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -“Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.” 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ : “ Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yến bạc và nói với họ: “ Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến ”. (Lc 19,13).

2. Suy niệm: Dụ ngôn cho ta biết sự tín nhiệm của vị vua đối với các đầy tớ. Vua đi xa, để lại cho đầy tớ của mình sử dụng số bạc tuỳ theo khả năng và sự khôn ngoan của họ. Vua không can thiệp chút gì về cách sử dụng tiền của các đầy tớ. Điều quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Có người dùng tự do của mình để phát triển bản thân, giúp ích cho đời. Có người lạm dụng tự do để làm sai mục đích Chúa muốn. Nhưng dù con người có thế nào đi nữa Thiên Chúa vẫn không lấy lại tự do đã ban cho con người. Tuy nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thiên Chúa vẫn mong chờ chúng ta biết sử dụng tự do để sinh lợi thật nhiều trong đời sống thiêng liêng.

3. Sống Lời Chúa: Siêng năng tham gia trong các việc đạo đức, dẹp bỏ tính ươn lười, trễ nải.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tự do Chúa ban mà sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống chúng con. Amen.

 

THỨ NĂM: 17. 11. 2016 Lc 19, 41 – 44

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,41-44)

41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! ” (Lc 19,41).

2. Suy niệm: Đứng trước thành Giêrusalem tráng lệ, Chúa Giêsu than khóc thành vì biết rằng rồi đây mọi vẻ đẹp sẽ không còn. Sự nguy nga của thành sẽ trở nên một đống hoang tàn, đổ nát. Chúa đã thốt lên những lời than tiếc cho Giêrusalem, ước chi dân thành nhận ra Người là Đấng Cứu Thế. Họ vẫn cứ đợi một đấng cứu thế nào khác mà không chịu tin vào Ngài. Do đó họ không sống theo đường lối của Thiên Chúa số phận con người cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Mỗi ngươi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nếu như ta lắng nghe và tuân giữ lời Chúa chắc hẳn cuộc sống chúng ta sẽ không có kết cục bi thảm như vậy.

3. Sống Lời Chúa: Năng học hỏi Lời Chúa và thi hành lời Người.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen.

 

THỨ SÁU: 18. 11. 2016 Lc 19, 45 – 48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,45-48)

45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán. 46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Đã có lời chép rằng: Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” . (Lc 19, 46)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã trích dẫn lời của ngôn sứ Giêrêmia và Isaia để vừa nêu lên ý nghĩa của đền thờ, vừa điểm mặt thái độ giả hình của một số người Do thái. Họ đã vì tư lợi, đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán đổi chác, thành sào huyệt của bọn trộm cướp. Lời khiển trách của Chúa cũng nhằm nhắc nhở chúng ta ý thức hơn khi đến nhà thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, chứ không là nơi để chúng ta toan tính đổi chác với Chúa; không là nơi để khoe khoang, hám danh và ích kỷ với mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Nghiêm trang đứng đắn trong ăn mặc và tư cách khi đến nhà thờ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết gìn giữ tôn trọng và yêu mến ngôi nhà thờ của mình, vì đó là nơi Chúa ngự trị. Amen.

 

THỨ BẢY: 19. 11. 2016 Lc 20, 27 – 40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 20,27-40)

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ”. (Lc 20,38).

2. Suy niệm: Các người Pharisêu và phái Sađucêô thường được Tân ước nhắc đến chung với nhau nhưng niềm tin của họ thì khác nhau. Những người Pharisêu tin vào sự sống lại của người chết, người phái Sađcêô thì cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết. Vì thế, nhóm Sađucêô đã có cuộc tranh luận với Chúa Giêsu hôm nay. Chúa Giêsu nói chúng ta không nên hiểu sự sống trên trời theo như cách hiểu ở sự sống dưới trần gian.

Thánh nữ Cêcilia đã sống cho niềm tin về sự sống lại. Thánh nữ còn can đảm đón nhận cái chết để minh chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Ở giây phút hiện tại, chúng ta hãy cùng với thánh nữ đón nhận sự sống Chúa trao ban cho chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể trước khi chúng ta được đón nhận sự sống lại trong Nước Trời.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời gian lo cho đời sống thiêng liêng.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con để chúng con luôn đứng vững trước những cám dỗ hoặc những giáo thuyết có thể làm lung lay đức tin con. Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXIV TN: 20. 11. 2016

Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 

Tin Mừng Chúa Yesus Kitô theo Thánh Lu-ca.(Lc 23, 35 – 43)

35 Khi Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

SUY NIỆM:

1.Ghi Nhớ:“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng” ( Lc 23,43).

2.Suy Niệm: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là một việc rất cần thiết, bởi vì theo giáo lý Hội thánh Công giáo, các ngài đang trong tình trạng thanh luyện chờ ngày về hưởng nhan thánh Chúa. Thánh Lễ hôm nay mang nhiều ý nghĩa: thể hiện lòng bác ái, gia tăng lập công đền tội thay cho các linh hồn trong luyện tội; tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn: cầu nguyện và làm việc lành cho ông bà cha mẹ để xin ơn tha thứ cho các ngài“ Trong Thánh lễ nầy, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho người thân, mà còn cầu cho cả chúng ta nữa, biết luôn tin tưởng vào ơn tha thứ, khoan hồng của Chúa, đồng thời có tinh thần sám hối như người trộm lành trong giờ phút cuối có lòng ăn năn.

3.Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào mầu nhiệm sống lại và sự sống đời sau.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ và sớm đưa các linh hồn đang trong luyện ngục về hưởng nhan Thánh Chúa, vì công nghiệp và lòng từ ái Ngài. Amen.

 

THỨ HAI: 21. 11. 2016 ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH Mt 12, 46 – 50

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,46-50)

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.”48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi ”. (Mt 12,49).

2. Suy niệm: Đức Giêsu xuống thế làm người, Ngài sống với hai bản tính; Thiên tính và nhân tính, vì vậy Ngài cũng sống thân phận con người trong một gia đình tự nhiên, và bị ràng buộc với nhau bằng tình ruột thịt máu mủ. Bài Tin Mừng hôm nay, nghe Chúa hỏi: “ Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? ” , đây là cách Đức Giêsu nhằm gây chú ý chứ Ngài không lãnh đạm với thân mẫu hay với gia đình tự nhiên của mình, mà qua đó Đức Giêsu muốn giới thiệu về gia đình thiêng thiêng. Gia đình mà mỗi người chúng là một thành viên qua Bí Tích Rửa tội, đó là tất cả những ngươi biết nghe Lời Chúa và thi hành ý Ngài. Đây thật là một diễm phúc thật lớn lao, mỗi người chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria cảm nghiệm được diễm phúc được làm anh em với Chúa Giêsu để thánh hóa bản thân sao cho ngày càng thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa hơn.

3. Sống Lời Chúa: Hãy sống xứng đáng là con cái Chúa.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, diễm phúc lớn nhất của chúng con là được làm con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với diễm phúc mình đã lãnh nhận. Amen.

 

THỨ BA: 22. 11. 2016 Lc 21, 5 – 11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 21,5-11)

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Khi anh em nghe có chiến tranh, loan lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. (Lc 21,9)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu loan báo về ngày Chúa đến. Ngày ấy sẽ là ngày con người phải đối diện với những kinh khủng nhất. Sẽ có chiến tranh loạn lạc, dân này chống lại dân kia, nước này chống nước nọ, đói kém, ôn dịch khắp nơi. Thế giới vũ trụ sẽ bị đảo lộn tan tành để chuẩn bị bước qua một thời kỳ mới. Trước những sự việc đó, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta “ đừng sợ hãi ” : Ngày Chúa tái lâm là điều tất yếu phải xảy ra. Chúng ta hãy bình tâm đón nhận ngày ấy. Hãy sống công chính ngay lành trước mặt Chúa, chắc chắn ngày Chúa đến không phải là ngày thịnh nộ nhưng là ngày vui mừng vì phần phúc Thiên đàng đã được dành cho từng người chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy nhận ra Chúa đến trong từng ngày hơn là suy đoán những sự lạ kỳ trong ngày Chúa tái lâm.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, trong khi trông chờ ngày Chúa tái lâm, xin cho chúng con biết nhận ra và ngoan ngoãn thi hành điều Thiên Chúa muốn. Amen.

 

THỨ TƯ: 23. 11. 2016 Lc 21, 12 – 19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,12-19)

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Vì Danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét” . (Lc 21,17).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu nói thật cho các môn đến biết ngày ấy cánh chung xảy ra kinh khủng. Ở đây Chúa Giêsu đề cập đến sự bắt bớ những người tin vào danh Ngài. Vì thế, trước sự kiện ấy, đòi hỏi mỗi người phải giữ vững niềm tin. Thực tế trong lịch sử Giáo hội khi đối diện với những truy lùng, tra tấn của giới cầm quyền thì nhiều người đã chối đạo. Hơn thế nữa, trong gia đình: “ cha mẹ, anh em, bạn bè sẽ tố cáo các con ” . Đó là trường hợp những người thân trong gia đình cản trở nhau sống Tin Mừng. Nỗi đau tinh thần và thể xác sẽ giầy vò. Điều đó dễ khiến người ta dễ dàng nản chí. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vững tin rằng có Chúa sẽ nâng đỡ ta trong những nghịch cảnh ấy. Hãy đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa vì Ngài hứa với chúng ta rằng “ Dù một sợi tóc trên đầu cũng không mất đâu ” .

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh vì Nước Trời.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con can đảm chấp nhận những bách hại để làm chứng cho Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 24. 11. 2016 CÁC THÁNH TỮ ĐẠO VN Lc 9, 23 – 26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,23-26)

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo”. (Lc 9,23)

2. Suy niệm: Hội Thánh muốn dùng bài Tin Mừng để nhắc mỗi người hãy nhiệt tình và mau mắn gột bỏ con người cũ của mình mà biết sửa chữa những tính hư nết xấu rèn luyện các nhân đức, sống thích nghi với mọi người, hoà thuận hiệp nhất yêu thương nhau … đó là chúng ta đang “từ bỏ chính mình”. Cạnh đó mỗi người còn phải biết “vác thánh giá hàng ngày mà theo” đó là cây thập giá chấp nhận thiệt thòi, chịu đau khổ do bản thân, do tha nhân, hoăc là do hoàn cảnh gây ra nhưng vẫn vui vẻ đón nhận theo ý Chuá.

3. Sống Lời Chúa: Từ bỏ các tật xấu và tập các nhân đức.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ tội lỗi của mình và biết hy sinh hãm mình khổ chế để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.

 

THỨ SÁU: 25. 11. 2016 Lc 21, 29 – 33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,29-33)

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Anh em cũng vậy khi nhìn thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến”. (Lc 21,31).

2. Suy niệm: Mặc dầu không ai biết ngày tận thế sẽ xảy đến khi nào. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta nhận ra những dấu hiệu báo trước ngày đó sắp xảy đến. Khi nhìn các biến cố, sự việc xảy ra trong hiện tại để nhận ra các sự việc trong tương lai. Vì chắc một điều là mỗi người đều có ngày tận thế riêng cho mình. Vì thế sự chuẩn bị chu đáo của mỗi người không thể coi là quá sớm. Con người sống thường nghĩ rằng còn lâu mới đến “ lượt ” mình. Nhưng Chúa đến bất ngờ trong lúc ta không sẵn sàng? Phải chăng là sự hối tiếc trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cuộc sống mỗi người cần phải chuẩn bị và tỉnh thức, để khi triều đại Nước Chúa đến thì chúng ta theo Ngài bước vào một cuộc sống mới.

3. Sống Lời Chúa: Nhìn lại cuộc sống bản thân để biết ta cần đổi mới những gì.

4. Lời nguyên: Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ ngày Chúa lại đến, xin cho chúng con biết thay đổi cuộc đời để xứng đáng được Chúa đón nhận vào vinh quang Nước Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 26. 11. 2016 Lc 21, 34 – 36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,34-36)

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

SUY NIỆM:

1. Ghi nhớ: “ Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người ”. (Lc 21,36).

2. Suy niệm: Việc Chúa đến không còn loan báo bằng những dấu hiệu nữa, nhưng được báo là xảy ra cách bất ngờ, không thể tiên liệu. Hôm nay, ngày cuối của năm phụng vụ, Hội Thánh muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị không gì khác hơn là một lối sống trung thành, luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là luôn ở trong tư thế tỉnh táo và chuẩn bị kịp thời để ra đón Chúa. Song song với tư thế chuẩn bị chúng ta còn phải biết sống phó thác vào Chúa qua việc cầu nguyện xin Người giúp sức, vì con người yếu đuối không thể làm gì được nên xin Người nâng đỡ giúp đứng vững trước cám dỗ và trong ngày Chúa đến.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trong mỗi công việc.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Vì chúa có thể gọi mỗi người chúng con bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng và đừng lìa xa Chúa bao giờ. Amen.

 

Bài trước5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tuần 1 Mùa Vọng A.2016
Bài sau5 Phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 10/2016
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.