145.ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG
CỨU CHUỘC?


Hỏi:Việt nam ta
có Dòng tên là Dòng Đức Mẹ Đồng công Cứu chuộc, ý nghĩa như thế nào, có giống
như Dòng Chúa Cứu thế không?

(một người
muốn tìm hiểu)


Đáp:

Cám ơn “người muốn
tìm hiểu” nêu câu hỏi này. Câu hỏi khó chứ không dễ hiểu.


người nói: Trong bài hát “Cung Chúc Trinh Vương” có câu:
“Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại”.

Nhưng người khác nói Đức
Mẹ không bao giờ “lập công”…

Vậy phải hiểu “Mẹ Đồng công” thế nào cho đúng ý
Giáo hội Công giáo ?


1-Phân tích kiểu thần học thế này:

– Chắc chắn rằng Cứu chuộc cách khách quan (tự nó cần
thiết) là công việc Chúa Kitô đã làm (đổ máu mình, chết trên thập giá) để cứu
chuộc tội lỗi thế gian, nhờ đó Người đền bồi mọi tội lỗi và ban mọi ơn sủng cho
nhân loại được cứu rỗi.

 

– Cộng tác vào việc cứu chuộc trên (không cần thiết),
nhưng theo kế hoạch của Thiên Chúa đã làm, thì cần thiết, cần nhờ đến Đức Mẹ
(gọi là đồng công cứu chuộc)

do sự mang
thai,  sinh dưỡng Chúa Con, do lời cầu nguyện, sự hi sinh suốt đời của Đức Mẹ.

     

2- Kinh Thánh dạy: Cụ già Simeon đã nói khi Đức Mẹ Dâng Con trong đền
thánh Giêrusalem: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà…”(Lc 2,35).

Suốt cuộc đời tại thế của Đức Mẹ đã bị đau đớn trong tâm hồn, tràn ra thể xác,
khi nhìn thấy Con sống bên cạnh mình, sẽ trở nên của lễ cứu chuộc cho loài
người. Sự đau đớn lên tới cực độ trong hồi Thương khó
của Chúa Giêsu (…), nhất là khi Đức Mẹ
đứng bên thánh giá, nhìn xác Con treo…

 

3- Công đồng Vaticanô 2 (họp từ
năm 1962-65, cò tới 2210 nghị phụ với đầu óc thông minh, làm việc dưới sự hướng
dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa) tuyên ngôn rõ ràng hơn:

“Từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã
được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời
Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài
đã trở nên Mẹ cao trọng của Ðấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi
người khác,

“Ngài là cộng sự viên quảng
đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì

đã cưu
mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền
thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá.

“Ðức Maria đã

cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của
Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để
tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.

Bởi vậy, trên bình diện ân
sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta.


81*
 (Hiến chế Giáo hội  số số 61)

 


Hiến chế thêm:
Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi
.
Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Ðức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ
khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin – sự ưng thuận mà Ngài đã
không ngần ngại giữ vững bên thập giá – cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu
rỗi mọi người được tuyển chọn.

Thật vậy,
sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc
cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho
chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời
15
. Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ
hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới
hạnh phúc quê trời
.


Vì thế, trong Giáo Hội, Ðức Nữ Trinh được kêu
cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gia
n


16
.

Tuy nhiên phải hiểu các tước
hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Ðấng Trung
Gian duy nhất
17
. (Hiến chế Giáo hội số 62)

 

Hi vọng ông bạn hiểu hơn đôi
chút về ý nghĩa danh từ Đức Mẹ Đồng công và thấy giống hay không giống Dòng Chúa
Cứu thế ở điểm nào.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC  

 

 

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of