Ngày thứ hai:

Kính tổng lãnh Thiên Thần Micae / các Thiên thần hộ thủ / không ai kính mến Chúa hơn các Thiên thần / xin ơn Đức kính mến Chúa / cầu cho các người già lão bệnh tật / các đẳng linh hồn nơi luyện ngục.

Ngày thứ ba:

Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam / xin ơn Đức tin / không ai tin Chúa hơn các Thánh Tử Đạo / cầu cho các em thiếu nhi / các người ngoại giáo được ơn có Đức tin.

Ngày thứ tư:

Kính Thánh Cả Yuse / xin ơn thánh hóa gia đình / cầu cho ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắc / được nên công chính như Thánh Yuse / xin Thánh Cả hàn gắn các gia đình tan vỡ.

Ngày thứ năm:       

Kính Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu / xin ơn đức trong sạch, đức phó thác / xin cho các thanh thiếu niên nam nữ biết quý trọng nhân đức sạch sẽ / Biết phó thác trông cậy vào Chúa / xin cho các Linh mục được ơn bền đỗ / xin cho mọi người biết yêu mến phép Thánh Thể!

Ngày thứ sáu:        

Kính Thánh Martin de Porres / xin ơn đức bác ái / xin cho mọi người biết sống bác ái như Chúa / xin thánh hóa các thầy thuốc, bác sĩ, y tá, các dược sĩ, những người bán thuốc / xin cho họ biết thương yêu bệnh nhân / xin cho mọi người biết yêu mến Trái Tim Chúa.

Ngày thứ bảy:        

Kính Đức Mẹ: xin ơn nhơn đức khó nghèo / nhờ lời cầu bàu của Thánh ĐaMinh và Thánh Phanxicô Assi-di / xin cho mọi người đều có cơm ăn áo mặc / được hưởng những tiện nghi tối thiểu / được học hành và được giáo dục đức tin / xin cho các nước giàu biết giúp đỡ các nước nghèo.

Ngày Chúa Nhật:   

Kính Ba Ngôi Thiên Chúa / xin ơn nhơn đức khôn ngoan / nhờ thánh Alphong Sô chuyển cầu / xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các nhà cầm quyền cho họ biết thương dân / xin Chúa ban hòa bình cho thế giới.

LỜI CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

(SÁNG , TỐI VÀ LÚC RƯỚC LỄ )

·         Kính lạy Thiên Chúa, con xin dâng lên Chúa: thân xác, linh hồn, của cải, tài trí, mạng sống con. Xin Chúa hãy gìn giữ và thánh hóa để con chỉ biết làm đẹp lòng Chúa.

·         Chúng con xin dâng lên Chúa cả vũ trụ này, tất cả loài người chúng con, ơn cứu độ, ơn thánh hóa. Xin soi sáng cho mọi tạo vật biết làm vinh danh Chúa.

·         Chúng con xin dâng: Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Yuse, các Tổng lãnh, các Thiên thần bản mệnh / các Thánh Tông đồ / các Thánh nam nữ trên trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam / là vinh quang của Thiên Chúa.

·         Xin Chúa thánh hóa toàn thể Giáo Hội: Đức Giáo Hoàng, các Hồng y, các Giám mục, các Linh mục, tu sĩ / xin Chúa ban nhiều ơn thiên triệu Linh mục, ơn truyền giáo, ơn hiệp nhất, ơn hòa bình cho thế giới.

·         Xin Chúa thánh hóa các nhà cầm quyền trên thế giới / cách riêng các nước láng giềng với Việt Nam / xin Chúa ban bình an trên biển Đông và biển Hoa Đông .

·         Xin Chúa thánh hóa tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên toàn thế giới /xin thương đến các tội nhân ,các bệnh nhân ,các phạm nhân .

·         Chúng con xin dâng các nhà dòng, các Linh mục sa ngã, các gia đình tan vỡ / các ông trùm, các giáo xứ, giáo khu trên toàn thế giới.

·         Chúng con xin dâng gia đình con, vợ chồng con cái, các cháu, những ai con thường tiếp xúc, gặp gỡ, những người chung quanh con, lối xóm của con / xin cho mọi người nhận ra Chúa và luôn yêu mến Chúa. Xin cho các kẻ có tội biết ăn năn trở lại / xin cho các linh hồn mau lên Thiên Đàng.

·         xin Chúa ban cho chúng con một ngày mới bình an ,may mắn ,hạnh phúc .

“Ban sáng thì dâng ngày
ban tối thì tạ ơn Chúa”

 KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Lạy ơn Đức Thánh Micae là Tổng lãnh Thiên Thần rất mạnh mẽ, thì chúng tôi hằng xin người thương nhớ đến chúng tôi luôn, mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng tôi được giữ đạo nên và hết lòng kính mến Chúa.

Chúng tôi xin Đức Thánh Micae cầu cho chúng tôi Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương cho các Thánh Thiên Thần ở trên trời, coi sóc gìn giữ chúng tôi đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Yesus Ki-tô là Chúa Chúng chúng tôi. Amen. 

KÍNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH (Giữ mình)

Tôi thân Đức Thánh Thiên Thần là Đấng thiêng liêng sáng láng, tôi cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ tôi từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi ma quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy tôi, mở lòng cho tôi biết được đạo thánh Đức Chúa Trời đất. Vì vậy tôi cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ tôi ban ngày, coi tôi ban đêm cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được tôi. Tôi lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho tôi thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi tôi lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn tôi được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ, đời đời chẳng cùng. Amen. 

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính lạy các Thánh tử vì đạo nước Việt Nam, nhờ ơn Chúa thương nên đã được sức mạnh đỗ máu mình ra, và vì lòng kính mến Đức Chúa Yesus. Xin nhớ đến chúng con đang phải chiến đấu ở chốn khách đày này, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhơn lành vô cùng vì đã ban cho các Thánh được toàn công thắng trận một cách vinh quang dường ấy. Nay các Thánh được chầu Chúa trên trời. Xin các Thánh hiệp một lòng cùng rất Thánh Đồng trình Maria, là nữ vương các Thánh Tử Đạo. Xin cầu cùng Đức Chúa Trời: xin Người đoái thương hội Thánh còn đang phải bị kẻ thù phá hoại nhiều nơi, xin bênh vực ban ơn cho đạo Thánh Chúa một ngày một lan ra trong các nước ngoại giáo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ phải chết về phần linh hồn được nhìn biết Chúa thật! Chúng con ngợi khen các Thánh tử vì đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng con, cùng anh em họ hàng được mọi sự chúng con thiếu thốn phần hồn phần xác, mà nếu chúng con chẳng đáng được phúc tử vì Đạo, thì xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Chúa và kính mến Người cho đến trọn đời. Amen. 

KÍNH KHẤN ĐỨC THÁNH CẢ YUSE

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnhhơn là van xin.” 

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này (………….). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

 

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện xin của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha, chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen. 

KINH KHẤN THÁNH NỮ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Lạy Thánh Nữ Têrêxa hài đồng Giêsu, Bà đã sống ở thế gian chẳng bao lâu, mà đã làm gương nhân đức sạch sẽ như thiên thần, đức kính mến rất mạnh mẽ, đức rộng rãi rất đại độ, phó mình theo ý Chúa, nay Bà đang được thưởng công các nhân đức đã lập xưa, thì xin Bà ghé mặt lại thương xót đến con là kẻ hết lòng trông cậy Bà, xin Bà nhận lấy sự đau đớn của con làm sự đau đớn của Bà, Bà kêu van  giúp con một lời nơi Đức Nữ Đồng Trinh Maria chẳng hề mắc tội Tổ tông, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, là Đấng đã kể Bà như hoa rất quý yêu, cùng đã vui xem Bà lúc còn thơ ấu. Đức Mẹ rất có thần thế nơi trái tim Đức Chúa Yesus, thì xin Bà kêu van cho con được ơn con xin trong giờ nguyện này, cùng được phép lành giúp con, được lòng mạnh mẽ, trót đời bào chữa con, trong giờ con chết, Bà đưa con đến chốn phúc thanh nhàn vô cùng. 

KINH KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES

Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Chúng con kính mừng và cầu khấn Người, từ tòa cao Người ngự, xin đoái thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức Người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi. Sau hết được về nước Thiên Ðàng. Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con – Amen. 

KINH KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH

Ở sự trông cậy lạ lùng Cha đã ban cho những kẻ thương khóc Cha đang lúc mong sinh thì, vì bấy giờ Cha đã hứa sau khi qua đời, Cha sẽ làm ích cho các anh em. Lạy Cha xin hãy giữ lời đã trối, mà cầu giúp chúng con. Cha đã giải sáng ra vì làm nhiều phép lạ dường ấy, mà chữa đã những kẻ phải liệt phần xác, thì xin Cha phù giúp chúng con cho được ơn Chúa Kitô, mà chữa đã tật nguyền linh hồn chúng con. 

Lạy cha Thánh Đa minh, xin cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa. 

Lời nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã thương soi sáng hội Thánh Chúa, bởi Công nghiệp cùng những lời dạy dỗ của Thánh Đaminh là hiển tu Chúa và là Cha chúng con, thì xin Chúa vì lời người cầu bầu, mà ban cho hội Thánh Chúa được sự phù hộ đời này và hằng tấn tới thêm nhiều ích lợi thiêng liêng. Vì Đức Chúa Yesus Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

KINH THÁNH PHANXICÔ ASSISI

Lạy Thánh Phanxico là Đấng đã hiểu được ý Chúa kêu gọi là” “Hãy bán hết của cải ngươi có và bố thí cho kẻ khó, đoạn hãy đến đây theo ta”. Vì thế Ngài đã từ bỏ hết mọi sự sang trọng vui vẻ thế gian, để tiếp nối bước chân Đức Kitô trong việc truyền giảng phúc âm và cứu giúp người nghèo khó, xin giúp chúng con hiểu rằng: tiền bạc nếu sử dụng không khéo sẽ làm suy thoái Giáo hội và tha hóa gia đình chúng con. 

Lạy Thánh Phanxico Assisi xin cầu cho chúng con/ đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa 

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Thánh Phanxico chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo, để trở thành hình ảnh sống động của Đức Ki-tô, xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Nhân để lại, mà tha thiết gắn bó cùng Chúa và hăm hở bước theo Đức Kitô, lòng chứa chan an vui và đầy tràn yêu mến. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen. 

KINH KÍNH THÁNH ALPHONGSE DE LIGUORI

Lạy Thánh Alphongse là Thánh Tiến sĩ rất thiệt thành/ vì người rất khôn ngoan, nên con cả dám xin người nhận con làm tôi tá Người/ trước mặt Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh Thiên Thần hộ thủ, con xin nhận người làm quan thầy riêng con/ con cam đoan từ nay sẽ tận tâm làm tôi Người và sẽ cổ động cho kẻ khác cùng tôn kính Người/ Lạy Thánh Quan Thầy thân ái/ xin hãy che chở con trong mọi nơi mọi dịp/ xin cho con được theo gương sáng các nhân đức Người/ và luôn luôn tấn tới trên đường trọn lành/ xin cho con được chê bỏ mọi sự thế gian/ nhiệt liệt kính mến phép thánh thể và Đức bà Maria/ hâm mộ sự cầu nguyện và sốt sắng cứu linh hồn đồng loại/ Để sau con được chia hạnh phúc với Người trên Thiên Đàng. Amen.

                                                                                                                                                                                                                                                       Yuse Luca

 

Bài trước2/ Cắt Nghĩa Biểu Tượng
Bài sauThiếu niên Carlo Acutis sắp được phong chân phước
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.