Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm (TT)

Chủ nhật - 01/04/2018 00:15
Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm (TT), Tien Toi Doi Song Noi Tam (TT)

VII/MẾN CHÚA TRÊN HẾT (+)

Tình yêu duy nhất

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: Mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu là gì?

=> Phải xa lìa tất cả bạn hữu khác để yêu người Bạn này, vì Chúa Giêsu muốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình yêu Chúa Giêsu trung tín và trường cửu.

Ai cố kết với tạo vật, sẽ ngã theo với tạo vật; ai cố kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với người Bạn này. Vì dầu mọi người bỏ Bạn, Ngài vẫn không bỏ, và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để Bạn phải tiêu diệt.

Dầu muốn dầu không, một ngày kia Bạn sẽ phải xa lìa tất cả

Hãy gần gủi Chúa Giêsu luôn, khi sống cũng như lúc chết, và hãy tin tưởng ở dạ tín trung của Chúa, một mình Ngài sẽ giúp Bạn khi mọi người khác đã vắng bóng.

Tình yêu tuyệt đối

Người yêu của Bạn có điều này đặc biệt: Ngài không chịu được một đối thủ nào. Ngài muốn giữ độc quyền trong lòng Bạn và ở đó như một Ông Vua trên ngai vàng.

Nếu Bạn biết loại trừ khỏi lòng Bạn mọi tình yêu tạo vật, Chúa Giêsu sẽ sung sướng ở lại trong Bạn.

Những cái mà Bạn sở cậy ở người đời hơn ở Chúa Giêsu, hầu hết những cái đó phải kể là đã lỡ.

Bạn đừng tin tưởng, cũng đừng sở cậy vào một cây sậy phất phơ chiều gió. Vì “Tất cả xác chất chỉ là cỏ khô và tất cả vinh dự của xác chất cũng sẽ rụng xuống không khác gì hoa cỏ”.

Bạn  sẽ nhầm, nếu Bạn chỉ đoán xét người đời theo bộ dạng bên ngoài.

Và nếu Bạn đi tìm an ủi và lợi ích nơi người đời, thường Bạn sẽ chỉ gặp tai hại.

Nếu Bạn đi tìm Chúa khắp nơi, thế nào Bạn cũng sẽ gặp Chúa.

Nếu Bạn đi tìm mình Bạn, quả Bạn cũng sẽ gặp, nhưng mà gặp để chuốc thêm lụy.

Ai không tìm Chúa Giêsu, sẽ tự tác hại cho mình hơn là tất cả địch thù, tất cả vũ trụ hợp lại.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu là một người bạn hay ghen: Ngài muốn được yêu hơn hết và không chịu cho người nào, vật nào chia sẻ tình yêu.

Phải, một mình Chúa đáng ta yêu hơn hết, vì Chúa đã yêu ta vô cùng.

Giả như ta có mến Chúa đến chết đi được, đó cũng chỉ mới là trả nợ đức công bình và Bác ái của Chúa một phần nhỏ.

Nhưng rất đáng tiếc! chẳng những ta đã không yêu Chúa được như Chúa đáng, mà quả tim ta đã bị chia năm sẻ mười!

Thánh Bernard nói: “Cái mức độ ta phải mến Chúa Giêsu, là yêu mến không độ mực”.

Lạy Chúa Giêsu chí ái: Chúa đã chết vì yêu con. Đó là tang chứng cuối cùng để biểu dương lòng Chúa đối với con. Nhưng đó cũng là tiếng kêu đòi con phải yêu mến Chúa cho xứng đáng. Nhưng, Lạy Chúa! dầu con có chết đi một ngàn lần cũng không đáp nổi lòng thương vô cùng của Chúa… Xin Chúa ban cho con yêu mến Chúa hết lòng con, hết sức con, hết linh hồn con, hết trí khôn con…

VIII/TRI KỶ VỚI CHÚA GIÊSU

Yêu không ngại khó

Được Chúa ở với, cái gì cũng tốt và không còn gì khó. Nhưng vắng Chúa cái gì cũng nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, không còn lời yên ủi nào có giá trị.

Nhưng Chúa chỉ nói một lời ta sẽ được khoan khoái, dễ chịu.

Maria Ma-da-le-na đang khóc bỗng đứng thẳng người lên khi nghe chị Martha bảo: “Chúa đến và đang gọi em”.

Sung sướng thay cái lúc ta đang khóc mà được Chúa gọi để đổi sầu làm vui tinh thần.

Không có Chúa, Bạn sẽ khô khan và cứng cỏi đến đâu!

Phù ảo và điên dại biết mấy, khi Bạn tìm cái gì ngoài Chúa Giêsu!

Không có Chúa lại không thiệt bằng mấy mất cả vũ trụ này sao!

Chúa Giêsu là tất cả

Không có Chúa Giêsu, đời có làm được gì cho ta?

Sống mà không có Chúa Giêsu, là tất cả một hỏa ngục thê thảm.

Ở với Chúa Giêsu là một Thiên Đàng êm thú.

Có Chúa Giêsu ở với, không thù nào làm gì nổi Bạn.

Được Chúa Giêsu là được kho tàng vô giá, - hay đúng hơn - một báu vật thắng vượt trên mọi báu vật.

Mất Chúa Giêsu là mất tất cả, mất nhiều hơn mất trót vũ trụ.

Sống mà không có Chúa Giêsu, không còn thứ nghèo nào bằng.

Được sống với Chúa Giêsu, không phú quí nào sánh kịp.

Nghệ thuật yêu

Biết sống với Chúa Giêsu: đó là tất cả một nghệ thuật cao quí.

Biết giữ lấy Chúa Giêsu: đó là tất cả một khoa học lớn lao.

Ai khiêm tốn và bình an, thể nào cũng được Chúa Giêsu ở với.

Hãy cứ sốt sắng an tĩnh, tất Chúa Giêsu sẽ ở trong Bạn.

Nếu còn muốn dan díu với ngoại vật, đó là Bạn đuổi Chúa Giêsu đi và mất ơn Ngài.

Đã đuổi Chúa  và đã mất Chúa, Bạn sẽ đến với ai, sẽ chọn ai làm Bạn?

Sống mà không có Bạn đó là một cái khổ. Nhưng nếu Chúa Giêsu không phải là người Bạn trên hết, sẽ buồn sầu và lẻ loi biết mấy!

Nếu Bạn đặt trót tin tưởng và vui mừng vào ai khác, đó là Bạn đã làm một việc khờ dại hết chỗ nói.

Thà chịu cả vũ trụ phản kháng, còn hơn mất lòng Chúa Giêsu.

Trong những người thân yêu của Bạn, Chúa Giêsu phải được suy tôn độc nhất và đặc biệt

Yêu mọi người, phải yêu vì Chúa Giêsu. Nhưng yêu Chúa Giêsu, phải yêu vì chính bản thân Ngài.

Một mình Chúa Giêsu phải được yêu đặc biệt, vì trong các người yêu, chỉ có Ngài là trung tín và hảo tâm nhất.

Vì Chúa và trong Chúa, Bạn hãy yêu cả người thân lẫn người ghét Bạn, và hãy cầu nguyện cho hết thảy, để hết thảy nhìn biết và yêu mến Chúa.

Bạn đừng ham được ca tụng và yêu quí hơn người, vì cái đó là đặc quyền của Thiên Chúa, ngoài ra không ai sánh được với Chúa.

Đừng mong chiếm lòng một người nào và cũng đừng để ai chiếm lòng Bạn, nhưng hãy mong Chúa Giêsu ở trong Bạn và ở trong mọi người thiện tâm.

Bạn hãy giữ tâm hồn thong dong và trong trắng, không dính líu một tạo vật nào.

Muốn được thong dong và nếm thử Chúa dịu ngọt chừng nào, cần phải thoát ly tất cả và hiến dâng Chúa một tâm hồn tinh bạch.

Với ơn Chúa

Nhưng thực ra, không có ơn Chúa giúp và hướng dẫn, Bạn sẽ không đạt được điều đó. Ơn Chúa sẽ làm cho Bạn thoát ly tất cả và thong dong kết chặt với một mình Chúa.

Khi ơn Chúa xuống trên ai, người đó làm được mọi cái.

Nhưng khi ơn Chúa rút lui, người ấy sẽ trở nên túng nghèo, yếu đuối và có thể nói là đã trở nên mồi ngon của đau khổ.

Trong tình trạng đó, không nên nản chí và thất vọng, nhưng phải vững tâm theo ý Chúa và chịu vì danh Chúa Giêsu Kitô tất cả mọi cái xảy đến. Vì mùa đông qua, mùa hạ sẽ tới; hết đêm phải có ngày, sau giông tố thế nào cũng thanh bình.

SUY NIỆM

Sống mà không có được một người bạn thân để thổ lộ tâm tình, để chia vui sẻ sầu, đó là cái sống khổ.

Nhưng ngoài Chúa Giêsu: ai sẽ là người bạn tâm phúc đó? Trong các bạn hữu, Chúa Giêsu là người bạn trung tín, thân mật và đáng tín nhiệm nhất.

Tìm an ủi và bình an: hãy tìm trong Chúa. Hãy thổ lộ tâm tình, nhỏ to với Chúa. Đừng chán nản khi xem chừng Chúa chán ta: đó là công hiệu tất nhiên của tình yêu, và cũng là dịp Chúa thử đức tín trung của ta.

Hãy yêu Chúa và yêu những cái Chúa yêu, ghét dơ những cái Chúa ghét.

Hãy yêu vất vả, sỉ nhục, đau khổ… vì Chúa đã yêu nó, và hãy ghét tiếng trọng lời khen của người đời, vì Chúa cũng đã ghét nó.

Lạy Chúa cứu chuộc con! Xin Chúa hãy là đối tượng tuyệt đối của lòng con. Xin làm cho con sống bằng tinh thần Chúa, theo gương Chúa, trung thành với ơn Chúa, tùng phục lệnh Chúa. Con quyết chí sống cho Chúa, vì Chúa và trong Chúa để bắt đầu ở đời này công việc con mong làm trên trời, là được Chúa và yêu mến Chúa đời đời.

IX/ĐỌA ĐÀY

Luyện tình yêu

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, cái đó chả có gì khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của nguời đời lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bạn vui sướng và sốt sắngkhi có ơn Chúa giúp: cái đó có gì mà đáng công: thường ai cũng mong được những lúc như vậy.

Được ơn Chúa nâng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dàng.

Được Đấng Toàn năng ban trợ và Vị Hướng lộ tối cao dẫn đường. Lúc đó ta không cảm thấy nặng nhọc, có gì lạ!

Ta thích đi tìm an ủi, và khó lòng khi phải tự thoát.

Sở dĩ Thánh Tử Đạo Laurent đã cùng Đấng Giám Mục toàn thắng được thế tục, là vì Ngài đã khinh tất cả thú vui giả trá của đời, và – vì lòng mến Chúa Kitô – Ngài đã nhẫn nại chịu xa lìa Đức Giáo Hoàng Sixtô mà Ngài tha thiết mến yêu.

Do đó, nhờ lòng mến Đấng Tạo Thành Ngài đã thắng được lòng yêu tạo vật và chuộng đẹp ý Chúa hơn yên ủi của người đời. Còn Bạn – vì lòng mến Chúa – Bạn hãy tập xa cách người bạn thân yêu nhất và thiết cốt nhất của Bạn.

Và đừng ảo não khi bị một người Bạn ruồng bỏ. Bạn nên biết, một ngày kia, hết mọi người sẽ từ biệt nhau.

Cần phải chiến đấu những trận lâu lắc và gay go đã, rồi mới thắng trọn được mình và hướng định trót tình yêu về Chúa.

Nếu ta quá tin ở mình, ta sẽ dễ đi tìm an ủi của người đời.

Nhưng người mến Chúa Kitô thật và cố gắng tu luyện nhân đức, sẽ không thèm những thứ yên ủi ấy, cũng không thiết những khoái sảng giác quan, nhưng họ chỉ ưa chuộng những thử thách nặng nề, những công việc vất vả vì lòng mến Chúa Giêsu.

Hình phạt kiêu ngạo

Nếu được Chúa ban ơn yên ủi thiêng liêng, Bạn hãy lĩnh nhận và tạ ơn Chúa. Nhưng phải coi đây là ơn Chúa chứ không phải công Bạn.

Đừng lấy đó mà tự cao tự đại, cũng đừng quá vui vẻ hoặc hãnh diện vô ích. Nhưng hãy nhân đó mà tự hạ, mà dè dạt và cẩn thủ hơn, vì yên ủi sẽ qua đi mà cám dỗ sẽ tiến đến.

Nếu Chúa cất yên ủi đi, Bạn cũng đừng vội nản. Nhưng hãy khiêm tốn và nhẫn nại chờ Chúa trở lại, vì Chúa có thể lại ban cho ta ơn yên ủi dồi dào hơn.

Cái đó không mới lạ gì đối với những ai đã có đôi chút kinh nghiệm về đường nẻo Chúa. Các bậc đại Thánh và các Tiên Tri xưa cũng đã từng trải những thăng trầm ấy.

Thánh Vương Đavid lúc được ơn Chúa, Ngài nói: “Lúc tôi được sung túc tôi nói thực: Muôn đời không ai nao núng nổi tôi”.

Nhưng lúc ơn Chúa đi qua, cảm kích Ngài nói tiếp: “Chúa đã quay đi và tôi bị xao xuyến”.

Thế rồi giữa cơn xao xuyến, không thất đảm, Ngài khẩn khoản cầu xin và thưa Chúa: “Lạy Chúa! Con sẽ kêu tới Chúa. Con sẽ cầu nguyện Chúa Trời con”.

Sau hết, được toại nguyện, Ngài minh chứng: “Chúa đã nghe lời tôi. Ngài đã thương và ra tay bênh hộ tôi”.

Nhưng Chúa đã bênh hộ cách nào? Thánh Vương nói: “Chúa đã đổi sầu làm vui cho tôi đầy tràn khoái lạc”.

Nếu với các vị Đại Thánh Chúa đã xử thế, thì – yếu đuối và túng nghèo như ta – ta đừng vội nản khi thấy mình lúc được sốt sắng, lúc lại khô khan. Vì ơn Chúa đến trong ta hay từ bỏ ta, cái đó là quyền của Chúa.

Do đó, thánh Job nói: “Vừa tảng sáng Chúa đến thăm người; rồi Chúa lại thử thách người”.

Tôi sẽ trông cậy vào ai? Sẽ tín nhiệm ở ai? Mà không trông cậy và tín nhiệm ở lượng đại từ bi Chúa và chờ đợi ơn Chúa đến trong tôi?

Dầu sống bên những con người đạo đức, những Tu Sĩ thánh thiện, những bạn tín trung, dầu tôi đọc sách Thánh và những sách đạo đức;  dầu tôi nghe Vịnh ca và điệu nhạc thánh thót. Tất cả những cái đó chả ích gì cho tôi, và tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, khi ơn Chúa bỏ tôi và để tôi trong tình trạng túng thiếu.

Lúc đó phương thuốc linh diệu nhất là nhẫn nại và tự xả thân hoàn toàn trong thần ý Chúa.

Tiến tới trọn hảo

Tôi chưa thấy ai đạo đức và trọn hảo mấy, mà không có lúc phải Chúa rút ơn và kém lòng sốt sắng!

Không vị Thánh nào được Chúa nâng lên và soi sáng, mà trước sau không có phải chịu cám dỗ.

Ai chưa chịu thử một vài đau khổ vì Chúa, người ấy không đáng Chúa ban ơn chiêm ngưỡng cao siêu.

Vì thường cám dỗ hiện tại là điềm báo trước một an ủi đang đến, mà an ủi ấy chỉ ai đã chịu cám dỗ thử thách mới đáng được.

Lời Chúa phán: “ Ai thắng trận, Ta sẽ cho ăn quả cây trường sinh”.

Sở dĩ Chúa ban xuống an ủi là cốt để người ta cứng cáp hơn mà chịu thử thách. Nhưng an ủi qua cám dỗ lại tiếp đến để người ta khỏi tự hào vì điều thiện.

Ma quỉ nó không ngủ và xác thịt cũng chưa chết đâu. Vậy Bạn hãy sẵn sàng luôn để chiến đấu, vì tả hữu Bạn đều có địch thù, những địch thù không bao giờ ngừng tay chiến.

SUY NIỆM

Người ta đến với Chúa bằng Đức Tin chớ không bằng ngũ quan. Mà đức Tin là một cái gì linh thiêng và khô khan, vì thế mà – không lạ gì – có lúc ta khô khan áy náy, lúc lại được vui mừng, an ủi.

Điểm quan hệ ở đây là biết nhận an ủi cho khiêm tốn và chịu áy náy cho can trường.

Đau khổ chính là lò lửa luyện linh hồn ta cho sạch gỉ ghét. Ta đáng được Chúa nhiều hay ít, là tùy theo thái độ của ta trước đau khổ.

Lạy Chúa! Hạnh phúc người chỉ thấy thỏa mãn và hạnh phúc trong Chúa. Nhưng hạnh phúc hơn, người không được Chúa an ủi… mà vẫn không kém lòng trung thành với Chúa! Xin Chúa giúp con thực hiện được như thế để đẹp lòng Chúa.

X/BIẾT ƠN CHÚA

Thú siêu việt

Bạn sinh ra để làm việc, sao Bạn lại tìm an nghỉ?

Hãy sẵn sàng để chịu đựng hơn là để được an ủi, để vác khổ giá hơn là để được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và khoái lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn?

Vì yên ủi thiêng liêng thắng vượt trên khoái lạc thế trần và thú vui nhục dục.

Tất cả thú vui thế tục không phù phiếm thì cũng bỉ nhổ, chỉ có thú vui thiêng liêng là êm dịu và thanh tao, nó là con đẻ của nhân đức và do chính tay Chúa ban xuống cho linh hồn trong sạch.

Nhưng những ơn an ủi thần diệu ấy không phải cứ muốn là được hưởng mãi đâu, vì thời gian của cám dỗ không còn xa lắm.

Những chướng ngại

Trở lực lớn nhất làm ta không được Chúa đến thăm viếng, là tinh thần tự do giả dối và tính quá tự tin.

Ơn yên ủi Chúa ban là một hồng ân lớn lao, nhưng người ta đã sơ khoáng; nhận ơn mà không biết cảm ơn và qui hướng tất cả về Chúa.

Sở dĩ ta không được hồng phúc của ân sủng chảy tràn xuống trên lòng ta, là vì – quá tệ bạc với Chúa Tể muôn ân – ta đã không qui hồi tất cả về căn nguyên của nó.

Ai biết ơn sẽ được thêm ơn mới. Người kiêu hãnh sẽ bị Chúa cất ơn quen ban cho cho người khiêm tốn.

Những phương thế

Tôi không ưa thứ yên ủi nó làm mất lòng sám hối. Tôi cũng không thèm cái thứ chiêm nghiệm nó đưa đến kiêu kỳ.

Không phải bất cứ cái gì cao siêu cũng Thánh, cái gì êm dịu cũng tốt, cái gì người ta ao ước cũng trong sạch, cái gì quí cũng đẹp lòng Chúa cả đâu.

Tôi sẵn sàng đón nhận ân sủng nào giúp tôi khiêm tốn và dè dặt hơn, sẵn sàng để tự xả hơn.

Ai đã nếm thử cái sướng khi được và cái khổ khi mất ơn Chúa, người ấy không khi nào dám nhận một cái gì hay cho mình mà chỉ thú nhận tình trạng túng nghèo và đơn bạch của mình.

“ Của Chúa hãy trả cho Chúa, của mình hãy nhận lấy cho mình”: nghĩa là hãy cảm ơn Chúa vì ơn đã được, và hãy thú nhận lầm lỗi và những hình phạt đáng chịu vì tội.

“ Hãy ngồi chỗ cuối rốt” rồi Bạn sẽ được nâng lên chỗ cao nhất, vì không có chỗ thấp làm gì có chỗ cao.

Những bậc trước con mắt Chúa là Đại Thánh, lại cho mình là thấp bé nhất và càng được cai vinh, các Ngài càng tự hạ.

Đầy chân lý và thiên vinh, các Ngài không màng gì hư vinh thế tục.

Tựa vững và níu chặt lấy Chúa, họ không thể kiêu hãnh được.

Người biết qui hướng mọi cái hay mình được về Chúa, không tìm vinh danh ở người khác mà chỉ tìm trong Chúa. Điều họ mong ước hơn hết và cũng là chuẩn đích của họ, là sao cho Chúa được chúc tụng trong họ và trong các Thánh.

Hãy biết ơn vì những ơn nhỏ, Bạn sẽ đáng được ơn lớn.

Cái bé mọn nhất, Bạn hãy cho là lớn lao nhất; cái tầm thường nhất, Bạn hãy cho là một hồng ân vĩ đại.

Cứ xét giá trị người bạn thì có chi là bé mọn, là tầm thường, vì trong Thiên Chúa cao cả không có gì là nhỏ bé cả!

Dầu Chúa phạt, Chúa đánh, Bạn cũng hãy tạ ơn chúa; vì không có gì Chúa để xảy đến mà không cốt mưu phần rỗi cho ta.

Muốn giữ ơn Chúa, phải biết ơn khi Chúa ban và nhẫn nại khi Chúa cất lấy. Phải cầu xin Chúa ban lại cho và cẩn phòng để khỏi mất.

SUY NIỆM

Đừng bao giờ tự hào vì ơn Chúa. Lời Thánh Paulô: “ Bạn được gì mà không được bởi Chúa. Nếu được bởi Chúa lại sao tự hào như thể của mình”.

Ơn Chúa ban thường để phục lực cho tính yếu hèn của ta, do lòng tốt Chúa và bao giờ cũng vượt công ta.

Nhận ơn Chúa ta phải khiêm nhượng, biết ơn, sử dụng theo ý Chúa, lo bảo toàn và nhẫn nại khi Chúa đòi lại.

Lạy Chúa đại từ bi! Xin đừng để con mang tiếng vô ân, cũng đừng để con lạm dụng ơn Chúa. Con thú thật con chẳng đáng Chúa ban ơn nào, một chỉ đáng Chúa ghét bỏ và sa hỏa ngục. Nhưng xin Chúa đừng xử với con như con đáng tội, một xử theo lượng đại từ bi Chúa.

XI/ÍT NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ

Ít người mến thật

Giờ đây  có rất nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn bắt chước đức kỵ thực của Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tí, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn.

Mến trong đau khổ

Trái lại người mến Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu, không phải vì yên ủi riêng, họ chúc tụng Chúa trong lúc tâm hồn bị buồn sầu, khổ não cũng như khi được yên ủi lớn lao.

Cho dầu ý Chúa không muốn ban yên ủi cho, họ cũng không vì đó mà thôi chúc tụng và cảm đội ơn Chúa.

Ôi tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu trong sạch không pha vụ lợi và tự ái, thứ tình yêu ấy mãnh liệt chừng nào?

Những ai chỉ luôn luôn đi tìm yên ủi, có khác chi bọn làm mướn.

Họ đã không yêu mình họ hơn mến Chúa Giêsu là gì? Vì họ đã luôn luôn nghĩ đến cái hay cái lợi cho họ.

Dễ tìm đâu được người mến Chúa Giêsu một cách vô vị lợi!

Tự thoát ly

Chả dễ tìm đâu được một người có đủ tinh thần để thoát ly mọi cái.

Ai tìm đâu được người có tinh thần khó khăn thực, người không dan díu gì với tạo vật!

Con người hiếm có ấy phải tìm xa xăm ở tận cùng trái đất mới gặp được.

Dầu ai bố thí hết của mình có, cũng chưa có gì đáng kể.

Dầu ai hãm mình đến cực khổ cũng chưa ăn thua gì.

Dầu thông thạo hết mọi khoa học, cũng vẫn còn xa lắm.

Dầu có nhân đức tuyệt vời sốt sắng nồng nhiệt, cũng vẫn kể chưa đủ những cái phải có, vẫn còn thiếu một cái cần thiết nhất.

Cái gì đó? – Thoát ly mọi cái rồi còn phải thoát ly chính mình, phải ra ngoài bản ngã, giũ sạch mọi cái gì là tự ái.

Và dầu đã chu toàn nhiệm vụ, người đó vẫn cho là mình chưa làm được gì.

Họ không thiết gì những cái người đời cho là to tát, nhưng chỉ thành thực coi mình như tôi tớ vô ích theo lời Đấng Chân lý: “ Sau khi hoàn tất những việc Bề trên truyền, Bạn hãy nói: Tôi là đầy tớ vô ích”.

Có thế mới kể được là khó khăn thực, có tinh thần thoát ly thực. Và có thể nói được như Thánh  Vương Đavid: “Tôi cô lập và bị đọa đày”.

Không ai giàu có hơn, thế lực hơn và tự do hơn người biết thoát ly tất cả, thoát ly chính mình và tự đặt mình xuống chỗ rốt hết.

SUY NIỆM

Phải mến yêu Chúa vì chính Chúa chứ đừng mến vì cái thú được khi phụng sự Chúa: thứ lòng mến đó không có giá trị gì!

Ai còn tìm tự thỏa trong bất cứ một cái gì phải kể là người chưa biết mến.

Chúa Giêsu đã không tìm tự thỏa một tí gì, trái lại, Ngài đã tự thoát và chịu đựng đến cùng, chịu cả Đức Chúa Cha từ rẫy.

Ta hãy noi gương Chúa Giêsu để thực hiện tinh thần tự thoát đó.

Lạy Chúa! Con đã hiểu tinh thần tự thoát Chúa đòi một người giáo hữu phải có, nhưng con hoàn toàn bất lực để thực hiện nó.

Xin Chúa giúp con tự thoát cho mình để sống luôn cho Chúa.

XII/ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Đường giải thoát

Bao người chói tai khi nghe: “Hãy bỏ mình, vác khổ giá mình và theo Chúa Giêsu”.

Nhưng ngày tận thế còn chói tai biết mấy khi nghe: “ Hãy đi khỏi mặt Ta, đồ bất lương, hãy vào lửa muôn đời”.

Ai ngày nay thành tâm nghe theo huấn từ của Thánh giá, ngày đó sẽ khỏi phải nghe án phạt muôn đời ấy.

“ Thánh giá này sẽ hiện ra trên trời khi Chúa đến đoán xử muôn dân”.

Lúc đó những tôi trung của Thánh giá, những người trót đời đã sống cái sống của Chúa đóng đanh, sẽ đầy tin tưởng tiến lại gần Chúa Giêsu. Quan xét hỏi của họ.

Mãnh lực của Thánh giá

Phải có Thánh giá mới được vào Nước Trời; thế sao Bạn ngại vác?

Thánh giá là phần rỗi, Thánh giá là sinh mệnh. Thánh giá là thuẫn che khỏi tay thù.

Thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí.

Nhân đức hoàn hảo và thánh thiện tột bậc cũng do Thánh giá.

Không có phần rỗi linh hồn, không có hy vọng sống đời đời mà không do ở Thánh giá.

Hãy vác Thánh giá và đi theo Chúa Giêsu Bạn sẽ được sống đời đời.

Chúa đã vác Thánh giá đi trước Bạn, đã chết trên Thánh giá vì Bạn, để Bạn cũng mang lấy Thánh giá và ao ước chết trên Thánh giá.

Vì: “ Có chết với Chúa, Bạn sẽ sống lại với Chúa”.

Nếu Bạn đã đồng khổ, tất cũng sẽ đồng vinh với Chúa.

Con đường duy nhất

Bạn xem mọi cái phải giải quyết trong Thánh giá, và chỉ có chết đi mới giải quyết được mọi cái.

Và không con đường nào đưa đến sống và bình an thật cho tâm hồn, ngoài đường Thánh giá và hãm mình liên lỉ.

Dầu đi đâu, dầu tìm được mọi thỏa thích trên dưới, Bạn vẫn không gặp đâu được đường nào cao trọng và vững chắc hơn đường Thánh giá.

Dầu Bạn xếp đặt và quy định mọi cái cho đẹp mắt vừa lòng - muốn hay không muốn Bạn chỉ thấy cần phải chịu khó luôn, và như thế là luôn luôn Bạn sẽ gặp Thánh giá.

Hoặc Bạn sẽ cảm thấy đau khổ ngoài thân xác, hoặc chịu trong tâm hồn.

Có lúc Bạn phải Chúa ruồng bỏ, có lúc phải người đời hành xích. Ngoài ra, thường chính thân Bạn lại nên ách nặng cho Bạn.

Như thế không có phương thuốc nào cứu thoát, không có gì yên ủi được bạn.

Trái lại Bạn còn phải chịu bao lâu Chúa muốn.

Vì Chúa muốn Bạn tập quen chịu đau khổ mà không cần yên ủi, tùng phục Chúa cho hoàn toàn, và nhờ phương thuốc đau khổ để khiêm tốn hơn.

Không ai cảm thông được khổ nạn Chúa Giêsu thấm thía bằng người đã chịu đôi chút khổ giống như Chúa.

Thánh giá đã dựng sẵn và đang đón Bạn khắp nơi.

Đi đâu Bạn cũng chẳng trốn tránh được. Ở đâu Bạn cũng vẫn đeo đẳng thân xác Bạn và sẽ gặp mình Bạn luôn.

Bạn tiến lên hay lùi lại. Bạn ra ngoài hay voàn trong bản ngã, ở đâu Bạn cũng vẫn gặp Thánh giá.

 Và ở đâu Bạn cũng cần phải nhẫn nhục lắm, nếu Bạn muốn hưởng an bình trong tâm hồn và đáng triều thiên bất hủ.

Lợi dụng đau khổ

Nếu Bạn vui lòng vác Thánh giá, Thánh giá sẽ nâng đỡ Bạn và đưa tới đích mong đợi, ở đó sẽ không còn đau khổ như ở đời này.

Nếu Bạn vác miễn cưỡng, Bạn sẽ làm cho Thánh giá thêm nặng và trở thành một ách đè trên 
Bạn, mà dầu sao Bạn vẫn cứ phải vác.

Nếu Bạn bỏ Thánh giá này, nhất định Bạn sẽ gặp Thánh giá khác, có khi lại nặng hơn.

Cái người đời chưa ai thoát nổi, Bạn tưởng Bạn thoát thế nào?

Bình sinh, có Thánh nhân nào đã thoát được đau khổ, trốn được Thánh giá đâu?

Chính Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trót đời có giờ nào không phải chịu đau khổ giằn vặt đâu.

Ngài nói: “ Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại  giữa người chết và có thế mới vào được nơi vinh hiển”.

Thế sao Bạn còn đi tìm một đường khác đường Vua trời đã đi, tức đường Thánh giá?

Trót đời Chúa Giêsu Kitô chỉ là Thánh giá và tử đạo, mà Bạn lại đi tìm an nghỉ và vui sướng sao?

Bạn nhầm, nhầm khốn nạn! Nếu Bạn đi tìm cái gì ngoài đau khổ của địa vị Bạn, vì trót đời sống nhân loại tràn ngập đau khổ và rải rắc Thánh giá.

Và càng tiến sâu trong đường thiêng liêng thường càng gặp Thánh giá nặng. Vì lòng mến Chúa làm cho đời lưu lạc này thêm đau khổ.

Hứng khởi trong Thánh giá

Thế nhưng - dầu đau khổ đến đâu - người ta vẫn được yên ủi dễ chịu, khi cảm thấy nhờ vui chịu Thánh giá mà mình được thêm công nhẫn nhục.

Vì khi chịu cho vui lòng, tất cả sức nặng của đau khổ sẽ trở thành nguồn hy vọng: sẽ được Chúa yên ủi.

Và thân xác càng bị đau khổ giằn vặt, tinh thần càng mãnh liệt vì có ơn Chúa trợ giúp bên trong.

Thậm chí có lúc người ta cảm thấy hăng hài muốn chịu khó để nên giống Chúa Giêsu đóng đanh, đến nỗi họ không muốn sống mà không chịu đau khổ, trái ý. Vì họ tin chắc càng chịu cho nhiều đau khổ và những đau khổ lớn lao vì lòng mến, càng đẹp lòng Chúa hơn.

Cái đó không phải là kết quả của nhân đức người ta, nhưng là của ơn Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có ơn Chúa mới hành động được đắc lực trên thân xác yếu hèn, làm cho nó vui nhận và tha thiết yêu quí cái mà tự nhiên bao giờ nó cũng ghét và trốn thoát.

Tự nhiên người ta không thích vác Thánh giá, yêu Thánh giá, làm khổ thân xác, bắt nó tùy phục, trốn danh vọng, vui chịu sỉ nhục, tự khinh và mong được người khinh, vui chịu những phản kháng, thua thiệt, không mong gì may mắn thành đạt ở đời.

Riêng sức Bạn, Bạn không thể làm nổi một trong những cái đó.

Nhưng nếu Bạn tín nhiệm vào Chúa, Bạn sẽ được ơn trên bang hộ, và trần tục cũng như thân xác sẽ phải tùng phục quyền Bạn.

Đến quỉ hỏa ngục, đại thù của Bạn, Bạn cũng không sợ, một khi Bạn có Đức Tin và dấu Thánh giá Chúa Kitô làm võ khí.

Thái độ chúng ta

Vậy hãy sẵn sàng như một tôi trung Chúa Kitô, can trường vác lấy Thánh giá của Chúa đã chịu đóng đanh vì yêu Bạn.

Hãy chuẩn bị để chịu trăm nghìn trái ý và chướng ngại trong trót đời sống ô trọc này, vì đó là số mệnh của Bạn, dầu Bạn đi đâu, ẩn đâu Bạn cũng không thoát nổi.

Cái phải đến, bao giờ nó cũng đến, và chỉ có một phương pháp để thoát ly phiền muộn và đau khổ là nhẫn nhục chịu đựng.

Muốn nên bạn thiết Chúa, muốn dự phần vinh hiển của Chúa, Bạn hãy vui lòng uống chén đắng của Chúa.

Tất cả những an ủi Bạn hãy phó thác mặc quyền Chúa phân định.

Bạn, Bạn hãy sẵn sàng chịu mọi thứ khổ nhục và hãy coi đó là những yên ủi lớn lao nhất. “Vì những đau khổ đời này, - dầu một mình Bạn chịu được tất cả - cũng không cân xứng với danh dự ta sẽ được hưởng sau này”.

Khi Bạn tới được trình độ lấy đau khổ làm êm dịu và sung sướng khi chịu vì lòng mến Chúa Kitô, lúc đó Bạn hãy cho mình là hạnh phúc vì Bạn đã gặp được thiên đàng dưới đất.

Nhưng bao lâu Bạn còn lấy đau khổ làm nặng nhọc và tìm thoát Bạn sẽ phải khổ cực. Vì đau khổ mà Bạn trốn, sẽ theo Bạn khắp nơi.

Nếu Bạn sẵn sàng làm cái Bạn phải làm, nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết Bạn sẽ chóng được dễ chịu và bình an.

Dầu được lên tầng trời thứ ba như Thánh Paulô, cũng không vì đó mà Bạn được đảm bảo khỏi phải chịu trái ý.

Lời  Chúa Giêsu: “Ta, Ta sẽ tỏ cho ngươi biết, ngươi còn phải chịu muôn vàn cơ cực vì Danh Ta”.

Bạn còn phải đau khổ, nếu Bạn muốn mến Chúa Giêsu và bền gan phụng sự Ngài.

Ước chi Bạn chịu được đôi chút vì Danh Chúa Giêsu! Như thế vinh dự cho Bạn biết mấy! Vui mừng cho các Thánh biết mấy! Nên gương cho người đời biết mấy. Vì ai cũng ca tụng đức nhẫn nhục nhưng rất ít người muốn nhẫn nhục.

Bạn phải thành tâm chịu đôi chút vì Chúa Kitô trong khi bao người khác đã chịu những nặng nhọc vì trần tục.

Công hiệu của Thánh giá

Bạn hãy tin chắc đời sống của Bạn chỉ là một cái chết liên lỉ. Mà càng chết cho mình càng bắt đầu sống cho Chúa.

Bạn không đáng hiểu những mầu nhiệm trên trời, nếu Bạn không sẵn sàng chịu đựng những chướng ngại vì Chúa Kitô.

Trên đời không có gì đẹp lòng Chúa, không có gì cứu rỗi được Bạn bằng vui chịu vì Chúa Kitô.

Và nếu được chọn, Bạn hãy chọn chịu khổ vì Chúa Kitô hơn là được ơn Ngài an ủi, vì có thế Bạn mới nên giống Chúa Kitô và hệt với các Thánh hơn.

Vì công nghiệp ta, cũng như trình độ tiến đức của ta không hề tại được nhiều vui mừng và an ủi, nhưng hệ tại can trường chịu đựng những bế tắc gay go, những thống khổ nặng nề.

Kết luận

Giả sử có phương pháp nào tốt hảo và thuận lợi cho phần rỗi người ta hơn phương pháp đau khổ, hẳn Chúa Kitô đã nói và làm gương dạy ta.

Vì Chúa công khai khuyên giục các môn đệ đang theo Chúa và tất cả những ai muốn theo Chúa phải vác Thánh giá. Ngài nói: “ Ai muốn theo Ta người ấy phải bỏ mình vác Thánh giá mình mà theo”.

Vậy đã đọc và xét trước sau, ta có thể kết luận: “ Ta phải chịu nhiều đau khổ mới vào được nước Đức Chúa Trời ”.

SUY NIỆM

Đau khổ đời này chịu cho thánh thiện, là một bảo đảm vững chắc để khỏi phải chịu đau khổ đời sau, vì đau khổ là một cách đền bì đắc lực nhất.

Đau khổ lại là triệu chứng một ơn tiền định của người được Chúa chọn. Vì – theo Thánh Phaolô – chính đau khổ làm cho ta nên giống Chúa Giêsu hơn hết.

Nếu ta hiểu thấu đáo những hiệu lực của đau khổ, nếu ta suy đến ngọn lửa hỏa ngục và hạnh phúc Thiên Đàng, ta sẽ không ngại chịu đau khổ, trái lại ta sẽ thấy đau khổ là yên ủi, là hạnh phúc.

Lạy Chúa! Chúa đã biết tự nhiên ai cũng sợ và xa lánh đau khổ, mặc dầu đã biết: Chúa đã cứu con bằng đau khổ và con không thể rỗi linh hồn nếu không đi qua núi Ca-va-rio. Xin ban cho con ơn sức mạnh, nhẫn nhục và can đảm để chịu đựng những đau khổ của địa vị con.

Lạy Đức Mẹ! xưa Đức Mẹ đã đứng dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu để lĩnh nhận mọi đau khổ của Chúa, xin Mẹ giúp con kết hiệp những đau khổ của con với những đau khổ của Mẹ.

Nguồn tin: ditimchanly.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay14,758
  • Tháng hiện tại282,285
  • Tổng lượt truy cập2,567,356
trai
phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây